referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Роль сімейної медсестри в паліативному лікуванні

Мета паліативного лікування — створити для пацієнта і його родини найсприятливіші умови на період життя, відпущений безнадійному хворому.

Заходи для досягнення мети

 • Створити для хворого комфортні і безпечні умови. Часто пацієнт прикутий до ліжка, і медсестра повинна навчити рідних доглядати за його постіллю, проводити заходи щодо профілактики пролежнів, навчити користуватися судном і сечоприймачем, доглядати за волоссям, нігтями, вухами, порожниною рота, очами і т. ін. (табл. 19).
 • Позбавити пацієнта болю. Етико-правові аспекти цієї проблеми дискусійні, оскільки тривале полегшення болю снодійними та наркотичними засобами призводить до вкорочення життя внаслідок негативного впливу на дихальну систему, що може спричинити передчасну смерть (табл. 20, 21).

Таблиця 19. Стандартний план догляду в разі ризику виникнення і розвитку пролежнів у лежачого хворого (результати догляду реєструють у протоколі до плану догляду)

Проблема Позначка Сестринські втручання
Ризик роз­витку про­лежнів Пролеж­нів не буде Проводити поточну оцінку не менше ніж 1 раз на добу (вранці) за шкалою
Змінювати положення пацієнта кожні 2 год:

•  8—10 год — положення Фаулера;

•   10—12 год — положення на лівому боці;

•  12—14 год — положення на правому боці;

•   14—16 год — положення Фаулера;

•   16—18 год — положення Симса;

•   18—20 год — положення Фаулера;

•  20—22 год — положення на правому боці;

•  22—24 год — положення на лівому боці;

•  0—2 год — положення Симса;

•  2—4 год — положення на правому боці;

•  4—6 год — положення на лівому боці;

•  6—8 год — положення Симса.

Вибір положення та їх чергування можуть змінюватися залежно від захворювання та стану пацієнта

Щодня вранці обмивати такі ділянки
Перевіряти стан постелі при зміні положен­ня (кожні 2 год)
Навчити родичів техніки правильного пере­міщення хворого (піднімаючи над ліжком)
Визначати кількість спожитої їжі (кіль­кість білка не менше ніж 120 г на добу)
Забезпечити вживання не менше ніж 1,5 л рідини на добу:

•  9—13 год — 700 мл;

•   13—18 год — 500 мл;

•   18—22 год — 300 мл

Використовувати поролонові прокладки, що виключають тиск на шкіру
При нетриманні сечі: змінювати памперси негайно після дефекації з подальшою дбай­ливою гігієнічною процедурою
При посиленні болю — консультація лікаря
Заохочувати пацієнта змінювати положен­ня в ліжку (точки тиску) за допомогою пе­рекладин, поручнів та інших пристосувань

 

Таблиця 20. Стандартний план догляду під час болю

(у дорослого пацієнта)

Проблема Позначка Сестринські втручання
Біль Пацієнт не від­чуватиме болю 1.    Невербально оцінити інтенсивність болю, використовувати лінію болю та шкалу для його оцінювання (під час оцінювання вказати, за якою шкалою визначали інтенсивність болю).

2.    Вказати, хто оцінив біль (сестра, пацієнт). Оцінити інтенсивність болю, спостерігаючи за поведінкою пацієнта (вербальною та невербальною).

3.    Давати (вводити) аналгезивні засо­би відповідно до призначень лікаря і проводити сестринську оцінку ефек­тивності використання цих препа­ратів, консультуючись з лікарем при неадекватній аналгезії.

4.    Допомогти пацієнтові прийняти положення, що зменшує біль.

5.    Пояснювати пацієнтові усі проце­дури, які здійснюються, даючи йому можливість ставити будь-які запитан­ня та висловлювати свої страхи та по­боювання.

6.    Використовувати відомі процедури для послаблення та полегшення болю

 

Таблиця 21. Шкала для оцінювання опису болю пацієнтом

Характерис­тика болю Цифри відповідно до ступеня тяжкості болю Слова, які описують ваш біль
Тяжкий не­стерпний біль (неконтрольований) 10 Порівняйте слово (слова), що відповідають вашому болю, із цифрою на прямій лінії, яка визначить ступінь тяжкості ва­шого болю. Проведіть стрілку від цього слова до цифри або скажіть сестрі
___ 9
Украй силь­ний біль (що калічить, нівечить), що не дає змоги вико­нувати ваші звичайні функції 8
7
6
Помірний біль 5 Нищівний, розчавлює, стискає, затискує, пронизує, стріляє, гострий, пекучий, відчуття, як від електричного шоку, пульсів- ний, судомний, спазматичний, тупий, розпирає, гризе, відчуття роздавлювання під великою ва­гою, напруження, незручності, неспокою
4
Легкий біль 3
2
1
Відсутність болю 0

Шкала для вербального і невербального оцінювання послаблення болю

 1. Шкала оцінювання болю (вербальна, порівняльна шкала рейтингу болю):

0 = біль відсутній у стані спокою та під час руху;

1  = біль відсутній у стані спокою, легкий біль під час руху;

2 = легкий біль у стані спокою, помірний біль під час руху;

3 = помірний біль у стані спокою, сильний під час руху;

4 = сильний біль у стані спокою та під час руху.

 1. Шкала для характеристики послаблення болю: біль зовсім зник\ = (А):
 • біль майже зник\ = (В);
 • біль значно зменшився\ = (С);
 • біль трохи зменшився\ = (Д);
 • немає помітного зменшення болю\ = (Е).
 1. Шкала заспокоєння:

0 = заспокоєння немає;

1  = слабке заспокоєння, дрімотний стан, швидке (легке) пробудження;

2 = помірне заспокоєння, зазвичай стан дрімоти, швидке (легке) пробудження;

3 = сильне заспокоєння, дія засинання, важко пробудити пацієнта;

4 = пацієнт у стані сну, легке пробудження.

 • Емоційно підготувати пацієнта до наближення кінця.
 • Спілкуватися з пацієнтом, ґрунтуючись на двох принципах:

— ніколи не обманювати;

— не бути бездумно відвертим.

Пацієнт має право знати правду, щоб розпорядитися своїм життям за власним розсудом. Але ця правда не повинна вбити його або зробити його останні дні більш тяжкими.