referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Показники якості та методи їх оцінки

Для визначення показників якості в товарознавство застосовують різні методи, які ґрунтуються на правилах застосування певних принципів і засобів випробувань. До засобів випробувань можуть ставитися технічний пристрій, речовина та/або матеріал для проведення випробувань.

Залежно від джерела і способи отримання інформації ці методи класифікуються на об’єктивні, евристичні, статистичні і комбіновані (змішані).

Об’єктивні методи ділять на вимірювальний, реєстраційний, розрахунковий та дослідної експлуатації. Евристичні методи включають в себе органолептичний, експертний та соціологічні методи.

Методи визначення значень показників якості в залежності від характеру впливу на об’єкт контролю бувають руйнівними і неруйнівними. Метод руйнівного контролю на увазі руйнування зразків, при цьому може бути порушена придатність зразків до подальшого застосування. Метод неруйнівного контролю не порушує придатність зразків до застосування, тобто не руйнує зразок.

За способом знаходження числового значення методи визначення показників якості діляться на прямі і непрямі. При прямих вимірах шукане значення фізичної величини (маса, довжина, температура, час) визначають безпосередньо за допомогою того чи іншого приладу, а результат вимірювання виходить відразу після відліку за шкалою приладу, наприклад визначення маси товару за допомогою гир.

Непрямі методи визначення будь-якої характеристики А включають проведення n прямих вимірювань характеристики В, з якої характеристика А функціонально пов’язана. За результатами прямих вимірів (В1, В2, В3 …, Вi) розраховують В = Вi/n, а потім визначають А за формулою А = f (В1, В2, В3 …, Вi). Непрямі методи менш точні, але дозволяють швидко визначити потрібні характеристики, і в більшості випадків є неруйнівними, наприклад знаходження коефіцієнта поверхневого натягу рідини, оцінка межі міцності при розтягу металів. Поділ методів на прямі і непрямі треба враховувати при математичній обробці результатів, тому що спосіб підрахунку похибок залежить від методу вимірювань.