referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Організаційні умови, методичне та технічне забезпечення проведення тренінгу

Після визначення і формулювання навчальних цілей і очікуваних результатів (тобто того, що потрібно досягти) тренер може визначити, які матеріали необхідно використати для досягнення цих цілей. Термін «матеріали» використовується на позначення широкого кола ресурсів – усе, що потрібно для комплексного розуміння теми.

Насамперед, тренер складає детальний та чітко структурований план, у якому викладена змістовна структура тренінгу. План передбачає перелік тем (проблемних питань) у вигляді пунктів плану з розбивкою на складові (підтеми) у вигляді підпунктів, а також їх порядок розміщення і відображає задум, проект змістовного наповнення тренінгу.

Відповідно до плану тренер визначає зміст і обсяг навчального матеріалу, враховуючи його види:

  • тексти міні-лекцій;
  • презентації у форматі PPT.
  • завдання для роботи в малих групах, індивідуальної роботи та для самостійного опрацювання (до проведення тренінгу або після його проведення);
  • запитання для мозкового штурму;
  • запитання для проведення експрес-опитування за допомогою «клікерів»;
  • аналітичні схеми для заповнення;
  • запитання для дискусії у малих групах або панельної дискусії;
  • відеоматеріали;
  • сценарії для проведення рольових ігор;
  • контрольні запитання (в т.ч. тестові, завдання з множинним вибором, на встановлення відповідності, завдання з розгорнутою відповіддю).

Змістовні матеріали тренінгу мають містити ґрунтовну і достатню інформацію щодо теми, яка розглядається і бути цінними для учасників та учасниць для користування під час тренінгу та використання на майбутнє.

Матеріально-технічне забезпечення: для проведення занять потрібне просторе приміщення, з наявністю сидячих місць за кількістю учасників, аудіоапаратура, ватман, папір А 4, олівці, фломастери, кольорова крейда, гуаш, пензлики для малювання, маркери, м’яч, мотузок, клубок ниток, дзеркало, бейджики та ін. за принципом «хай буде». Ви не можете заздалегідь передбачити, який матеріал буде потрібним на тренінгу.

Старі журнали, яскраві, з красивими картинками, — чудовий матеріал для роботи над колажем тренінгу.

Технічне забезпечення тренінгу буває безапаратурне та апаратурне.

Безапаратурний тренінг – заняття без спеціального інвентарю і технічних пристроїв. Апаратурний тренінг – заняття з використанням спеціальних засобів, об-ладнання і технічних пристроїв.