referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Організація роботи сімейної медсестри

20.06.2000  р. прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 989 «Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я», в якій розроблено план поетапного переходу до організації первинної меди- ко-санітарної допомоги на основі сімейної медицини. МОЗ України видало накази № 72 від 23.02.2001 р. «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини» і № 303 від 23.07.2001  р. «Про організацію роботи закладів загальної практики — сімейної медицини», де визначило умови організації відділень сімейної медицини, їхню структуру, основні напрями діяльності.

Амбулаторія загальної практики — сімейної медицини — лікувально-профілактичний заклад, що забезпечує проведення комплексу профілактичних заходів щодо запобігання і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, раннього виявлення захворювань, надання населенню кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги і здійснює диспансеризацію та моніторинг стану здоров’я населення.

Штатний розклад передбачає 1 посаду сімейного лікаря на 1100—1200 осіб дорослого і дитячого населення в сільській місцевості та на 1400—1500 осіб — у місті. Посади медичних сестер загальної практики — сімейної медицини — вводять із розрахунку 3 посади медсестри на 1 посаду лікаря загальної практики.

Допомогу надають за сімейно-територіальним принципом.

Функції відділення загальної практики — сімейної медицини:

 • забезпечення невідкладної допомоги в умовах поліклініки, вдома;
 • направлення хворих до стаціонару;
 • профілактика захворювань, травм, отруєнь; зниження інвалідності, смертності;
 • проведення диспансеризації;
 • організація санітарно-протиепідемічних заходів;
 • санітарно-просвітня робота;
 • ведення обліково-звітної документації;
 • консультування населення з медико-соціальних, психологічних питань, питань планування сім’ї тощо.

Спеціальність «Медсестра загальної практики — сімейної медицини»

Відповідно до наказу МОЗ України № 39 від 01.02.2001 р. «Про внесення доповнень до номенклатури спеціальностей середніх медичних працівників» до номенклатури спеціальностей середніх медпрацівників внесли спеціальність «Медична сестра загальної практики — сімейної медицини».

Сімейна медсестра — це перший помічник лікаря у сімейній медицині. На посаду сімейної медсестри призначають фельдшера або медсестру, яка закінчила вищий медичний навчальний заклад І—IV рівнів акредитації, курси за фахом «Загальна практика — сімейна медицина» і має відповідне посвідчення.

Сімейна медсестра повинна мати високу теоретичну і практичну підготовку, адже їй доводиться працювати з дітьми різних вікових груп, дорослим населенням, вагітними. Вона повинна вміти надавати невідкладну допомогу, володіти навичками операційної сестри, організовувати належний догляд за хворими, проводити санітарно-просвітню роботу, вести документацію, забезпечувати амбулаторний прийом сімейного лікаря, бути обізнаною в організації денних стаціонарів і стаціонарів удома. Сімейна медсестра допомагає пацієнту долати усі труднощі медичного «сервісу». Надаючи допомогу кільком поколінням пацієнтів з однієї сім’ї, вона стає свідком внутрішніх проблем родини, тісно стикається з ними. Медсестра має постійно контролювати ставлення сім’ї до питань здоров’я, харчування, їхні шкідливі звички тощо. Це дасть змогу передбачити перехід окремих членів родини в групу ризику і скласти план превентивних заходів.

Лише на дільниці сімейної медицини є вмотивована потреба по-справжньому займатися профілактикою, оскільки медичні працівники цієї дільниці безпосередньо зацікавлені в зниженні захворюваності закріпленого за нею населення.

Положення про денний стаціонар

Денний стаціонар організують для пацієнтів, які потребують госпіталізації за відсутності показань до постійного лікарського спостерігання.

Головні завдання денного стаціонару:

 • діагностика та лікування хворих з гострими і загостреними хронічними захворюваннями;
 • доліковування хворих після виписування з лікувально- профілактичного закладу;
 • надання невідкладної допомоги;
 • профілактичне лікування диспансерних хворих.

Денні стаціонари можуть мати різні профілі: терапевтичні, хірургічні, психоневрологічні, дитячі тощо. Посади медичних сестер (палатних) установлюють із розрахунку 1 посада на 30 ліжок усіх профілів, у дитячих відділеннях — на 20 ліжок.

До складу денного стаціонару входять:

 • палати для денного перебування хворих;
 • палата інтенсивної терапії;
 • маніпуляційна, процедурна кімнати;
 • операційно-перев’язувальний блок;
 • кімнати медичного персоналу;
 • буфет;
 • допоміжні приміщення.

У разі несприятливого перебігу захворювання під час пере-бування хворого в денному стаціонарі його переводять у профільне відділення лікувально-профілактичного закладу.

На хворого з денного стаціонару заповнюють «Картку хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома» (Ф—ООЗ-2/о).

Положення про стаціонар удома

Стаціонар удома організують для надання кваліфікованої медичної допомоги в домашніх умовах хворим, яким показане стаціонарне лікування, проте непотрібна госпіталізація.

Головні завдання стаціонару вдома — лікування хворих з гострими захворюваннями, доліковування хворих після виписування з лікувальних закладів, проведення лікувально-оздоровчих заходів диспансерним хворим.

Чисельність штатних одиниць медперсоналу встановлюють із розрахунку 1 посада лікаря і 1 посада медичної сестри на 12—14 відвідувань удома протягом робочого дня.

Забезпечення лікарськими засобами, харчування в денному стаціонарі і стаціонарі вдома здійснюють за рахунок лікувально-профілактичного закладу, фондів медичного страхування, підприємств, організацій та інших надходжень.

Матеріально-технічне оснащення на дільниці сімейної медицини

Матеріально-технічне забезпечення — важливий складник якісної медичної допомоги. Тому наказ МОЗ України № 303 від 23.07.2001 р. «Про організацію роботи закладів загальної практики — сімейної медицини» затвердив табель оснащення амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, пере- лік-зразок сумки-укладки лікаря і медсестри сімейної медицини (табл. 1).

Вміст сумки-укладки медсестри

(Витяг з наказу МОЗ України від 23.07.2001 р. № 303)

Таблиця 1. Зразок обладнання сумки-укладки медичної сестри загальної практики — сімейної медицини

Назва Форма випуску Кількість
Стетофонендоскоп 1 шт.
Тонометр для вимірювання артеріального тиску 1 шт.
Стрічка вимірювальна ме­дична 1 шт.
Шприци одноразові з гол нами 2,0

5.0

10.0

20,0

По 2 штуки
Експрес-діагностичні тести 1 набір (50 штук)
Термометр медичний 1 шт.
Бинт 2 шт.
Неврологічний молоток 1 шт.
Вата 10 г
Джгут гумовий 1 шт.
Шлунковий зонд 1 шт.
Повітрянопровідна 8-подібна трубка 1 шт.
Язикотримач 1 шт.
Роторозширювач 1 шт.
Респіратор одноразовий
Епідукладка для взяття ма­теріалу при підозрі на особ­ливо небезпечні інфекції
Голка для внутрішньосерцевого введення ліків 1 шт.
Одноразова система для крапельних внутрішньо­венних вливань 1 шт.
Прямий пінцет 1 шт.
Зігнутий пінцет 1 шт.
Скальпель № 3 1 шт.
Скальпель № 4 1 шт.
Ножиці 11,5 см 2 шт.
Двобічний шпатель 2 шт.
Тест-смужки для аналізу крові на визначення глюкоХОЛЄСТЄОИН\Г 3 комплекти
Тест-смужки для аналізу сечі на визначення лейко­цитів, нітратів, протеїну, глюкози, уробіліногену, білірубіну, кеторечовин, крові, аскорбінової кисло­ти, кислотності, гущини 3 комплекти
Тест-системи для діагности­ки вагітності 3 комплекти
Тест-системи для визначен­ня терміну овуляції 3 комплекти
Тест-системи для визначен­ня прихованої крові в калі 3 комплекти
Тест-системи для бак­теріальної діагностики се­чових інфекцій 3 комплекти
Реагенти для визначення груп крові та резус-фактора 3 набори
Папаверину гідрохлорид 2 % 2 мл 10 амп.
Но-шпа 2 мл 10 амп.
Дибазол 1 % 1 мл 10 амп.
Анальгін 50 % 2 мл 10 амп.
Кофеїн-бензоат натрію 10% 1 мл 10 амп.
Кордіамін 2 мл 10 амп.
Строфантин К 0,025 % 1 мл 10 амп.
Нафтизин 0,5 % 15 мл 1 фл.
Адреналіну гідрохлорид 0,5 % 1 мл 10 амп.
Ізотичний розчин натрію хлориду 200 мл 1 фл.
Норадреналіну гідротартрат 0,2 % 1 мл 10 амп.
Реополіглюкін 400 мл 1 фл.
Офіцинальні розчини для ре гідратації 10 пакетів