referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Організація первинної медико-санітарної допомоги у країнах Центральної і Східної Європи

До кінця 80-х років XX ст. країни Центральної і Східної Європи перебували під впливом Радянського Союзу. Сімейна медицина, що існувала до Другої світової війни, у післявоєнні роки була повністю знищена. У 20-х роках XX ст. у СРСР почали впроваджувати систему охорони здоров’я, запропоновану М.О.Семашком. Вона мала такі ознаки: безоплатність, звертання за медичною допомогою за місцем проживання, фінансування галузі базувалося на фіксованих показниках (штатний розклад) без урахування потреб населення, нестача новітніх і спеціалізованих технологій.

Уведення цієї системи дозволило системі охорони здоров’я в 1950—1960 рр. відповідати світовим стандартам, але в подальшому радянська система охорони здоров’я не змогла адаптуватися до реалій постійного розвитку суспільства. Після розпаду СРСР у більшості країн почалося реформування у сфері охорони здоров’я.

Нині головна проблема в цих країнах — низький рівень фінансування, що заважає реформуванню.

Витрати на охорону здоров’я на одну особу в доларах і відсотках (1997 р.):

Країна Витрати на душу населення в доларах У відсотках
Німеччина 2364 10,7
Великобританія 1391 6,8
Чехія 943 7,2
Угорщина 542 6,5
Польща 386 5,2
Росія 47(1993 рік) 2,2
Україна 10(1994 рік) 3,5

У 1978 р. на конференції ВООЗ в Алмати розглянули низку питань щодо поліпшення доступності медичної освіти для кожного жителя планети, приділили увагу концепції ПМСД, обговорювали перспективи розвитку охорони здоров’я в країнах світу. Широка медична громадськість схвалила модель ПМСД і рекомендувала розглядати її як основу подальшого розвитку системи охорони здоров’я.

З цією метою Єврокомісія створила програму РНАШЗ і виділила на її реалізацію 90 млн доларів (підготовка викладачів з дисципліни «Сімейна медицина», організація факультетів сімейної медицини у вищих навчальних закладах і т. ін.).

Нині Чехія, Угорщина, Естонія і Литва є представниками Всесвітньої організації сімейних лікарів (WONCA) у Європі. Однак у Чехії і Угорщині ще зберігається розподіл лікарів на терапевтів і педіатрів, в Естонії і Латвії сімейні лікарі не мають такого авторитету в суспільстві, як на заході. У Росії, Україні, Болгарії переважають поліклініки старого типу, кількість сімейних лікарів не відповідає потребам. Прогрес переходу до сімейної медицини відзначають у Білорусі, але там сімейні лікарі працюють лише в державних поліклініках.