referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Корпоративний імідж. Корпоративна репутація: сутність, значення

Управління репутацією є одним з найбільш модних напрямків сучасного менеджменту. Адже жодне, навіть благополучне, підприємство не застраховане від скандалу. А будь-яка негативна інформація, будь то претензії споживачів, підступи конкурентів, помилки контролюючих структур або наслідки природних катаклізмів, здатні завдати істотної шкоди компанії. Захистити бізнес можна лише одним способом — сформувавши позитивну репутацію фірми.

Репутацію неможливо потримати руками, її не можна виміряти так, щоб не сумніватися в дійсності проведених розрахунків. Проте , компанії в усьому світі вкладають мільйони доларів у те, щоб створити собі добре ім’я.

Управління репутацією стало однієї з найважливіших складових стратегічного планування. Солідна репутація допомагає при проблемах або кризах.

Інформація про компанію в ЗМІ, корпоративний сайт, участь у значимих заходах, рекламна присутність outdoor рівною мірою  створюють зовнішнє сприйняття компанії. Внутрішня ж репутація (на яку, зрозуміло, впливає й зовнішній імідж) базується більше на історії компанії, її традиціях і внутрікорпоративних зв’язках. Співвідношення між внутрішньою й зовнішньою репутацією виміряється як зовнішніми показниками (плинністю персоналу, рівнем зацікавленості, якістю роботи), так сприйняттям співробітниками різних ініціатив керівництва.

Тому корпоративний імідж — загальне уявлення (що складається з набору переконань і відчуттів), які складаються в людини про організацію.

Корпоративна ж репутація – це ціннісні характеристики (такі як автентичність, чесність, відповідальність і порядність), які викликані корпоративним іміджем, що вже склався в людини.

Репутація в компанії формується в будь-якому випадку: поза залежністю від бажання менеджерів і акціонерів репутація виникає в компанії з моменту її виходу на ринок. Процес формування репутації може відбуватися стихійно, а може виражати свідоме, продумане керування репутацією, коли компанія розуміє який тип комунікації й з якою цільовою аудиторією їй необхідно працювати.

Цінність, яку становить гарна репутація для компанії, залежить від того, наскільки часто й різноманітно ця репутація може бути використана. Чим більше число таких ситуацій, тим сильніший стимул для формування гарної репутації. Наприклад, особливий інтерес для маркетологів представляє те, яким чином корпоративна репутація може допомогти компанії залучити й утримати споживачів, для акціонерів важливі наслідки для капіталізації компанії, для інвесторів — можливість прийняти рішення про участь у проекті.

З погляду  споживача гарна репутація зменшує усвідомлений ризик при покупці товарів і послуг компанії, тому що репутація служить заставою їхньої високої якості. Ця гарантія здобуває особливе значення, коли споживач здобуває товар уперше: коли якість товару/послуги важко оцінити після вживання, а клієнт хоче психологічної впевненості в тому, що робота була виконана добре, як, наприклад, при лікуванні зубів. Коли людина купує компанію або продукт її діяльності, вона повинна бути переконаний у надійності пропонованих товарів або послуг, як у випадку з авіакомпаніями, фінансовими послугами або фармацевтичною продукцією.

Ділова репутація є частиною ринкової вартості компанії. Позитивна репутація стає необхідною умовою для досягнення фірмою стійкого й тривалого ділового успіху. В Україні, на думку багатьох експертів, управління діловою репутацією все більше стає найціннішим стратегічним знаряддям конкурентної боротьби.

Гарна репутація для компанії дуже вигідна. Її наявність полегшує доступ фірми до фінансових, інформаційних і людських ресурсів, забезпечує максимальний захист бізнесу, дозволяє ефективно впливати на структуру галузевих ринків. Гарна репутація — це більше довгострокові кредити під меншу заставу й відсотки. У прикладному змісті репутація прямо пропорційна капіталізації й кредитоспроможності компанії й обернено пропорційна ризикам на неї. Для партнерів компанії як  основні складові ділової репутації, як правило, виступають сумлінність у виконанні всіх умов контракту, дотримання етичних норм бізнесу в здійсненні підприємницької діяльності, а також ділова активність фірми.

Отже, як сказав, Г. Іліджев: «Репутація перебуває на першому щаблі будь-якої людини».