referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Корпоративна соціальна відповідальність: сутність, значення в сучасних умовах

Сьогодні все більша кількість підприємств, організацій, учених, практиків і просто допитливих людей цікавляться питаннями корпоративної соціальної відповідальності, або, як її по-іншому називають, корпоративної відповідальності, обліком корпоративної етики, корпоративною цивільною позицією, стійким розвитком, відповідальним бізнесом і ін.

Що ж таке корпоративна соціальна відповідальність й у чому полягає її сутність? Спробуємо розібратися.

Корпоративна соціальна відповідальність — це, по-перше, виконання організаціями соціальних зобов’язань, що пропонуються законом, і готовність неухильно нести відповідні обов’язкові витрати.

По-друге, корпоративна соціальна відповідальність — це готовність добровільно мати необов’язкові витрати на соціальні потреби понад межі, установлених податковим, трудовим, екологічним і іншим законодавством, виходячи не з вимог закону, а по моральним, етичним міркуванням.

Соціальна відповідальність відрізняється від юридичної й розглядається як добровільний відгук організації на соціальні проблеми своїх працівників, жителів міста, краю, країни, світу.

Соціальна відповідальність означає здатність організації або підприємства оцінити наслідки своєї діяльності для стійкого соціального розвитку суспільства. Соціальна відповідальність — широке поняття, що охоплює й такі проблеми, як екологія, соціальна справедливість, рівноправність. Організації зобов’язані проявляти відповідальність у трьох областях — фінанси, вплив їхньої діяльності на суспільство й навколишнє середовище, вплив на екологію. Це стосується не тільки бізнесу, але й  урядових, суспільних і добровольчих організацій.

Маємо констатувати, що в останні роки сформувався чіткий, усвідомлений запит з боку бізнесу на вивчення проблематики соціальної відповідальності. Провідні світові компанії активно підтримують проведення багатопланових досліджень у царині соціальної відповідальності, ініціюють обговорення проблематики КСВ на рівні найавторитетніших ділових урядових та міжурядових форумів за участі представників бізнесу, науковців, урядовців, представників інститутів громадянського суспільства.

Корпоративна соціальна відповідальність означає специфічні зобов’язання компанії й дії комерційних організацій, що виникають в них, у відношенні своїх потреб, обумовлених і розміщених поза основним операційним середовищем бізнесу.

Реалізація корпоративної соціальної відповідальності повинна відбуватись за умови не втручання держави та її відповідних органів до оперативної діяльності компанії. Надмірна регламентація такої діяльності позбавляє КСВ діяльність духу добровільності, соціально-спрямованої діяльності компанії або організації.

Корпоративна соціальна відповідальність — відповідає специфіці й рівню розвитку компанії,  переглядається регулярно й динамічно, а також сприяє розширенню конструктивних партнерських зв’язків з державою, діловими партнерами, місцевими співтовариствами й цивільними організаціями.

Підбиваючи підсумок, варто сказати, що корпоративна соціальна відповідальність — це не просто відповідальність компанії перед людьми, організаціями, з якими вона зіштовхується в процесі діяльності, перед суспільством у цілому, не просто набір принципів, відповідно до  яких компанія вишиковує свої бізнес-процеси, а філософія організації підприємницької й суспільної діяльності, яких дотримуються компанії, що піклуються про свій розвиток, забезпечення гідного рівня життя людей, про розвиток суспільства в цілому й збереженні навколишнього середовища для наступних поколінь.

Одним зі шляхів розробки та регулювання КСВ діяльності є діалог держави, громадських організацій та представників бізнесу. Тому, політика соціальної відповідальності може бути вироблена і впроваджена в результаті соціального діалогу, і в цьому процесі ключова роль належить саме організаціям роботодавців.