referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Інтер´єрні рішення у підприємствах готельного господарства

1.1 Поняття інтер’єру та принципи його формування

Інтер'єр впливає на ваш настрій і на ваше життя в цілому. Інтер'єр може радувати або дратувати, заспокоювати або нервувати. Специфіка готельних комплексів полягає в різноманітті функцій цих об'єктів. Це одночасно і житлові, і громадські споруди, що зумовлює особливості формування інтер'єрів.

Інтер'єр готельних комплексів — це організація внутрішнього простору споруди, що є зорово обмеженим, штучно створеним середовищем, яке забезпечує нормальні умови проживання.

Загальний комфорт внутрішнього простору готельного комплексу є інтегральним поняттям. Воно включає екологічний, функціональний і естетичний комфорт середовища будь-якого приміщення готельного комплексу.

Екологічний комфорт створюється оптимальним для організму людини поєднанням температури, вологості, швидкості руху повітря і дії променистого тепла. Наприклад, у стані спокою або при виконанні легкої фізичної роботи температура взимку не повинна перевищувати 18-22°С, а влітку 23-25°С; швидкість руху повітря взимку повинна складати 0,15, а влітку 0,2-0,4 м/с; відносна вологість — 40-60%.

Важливим компонентом мікроклімату будь-якого приміщення є інсоляція (опромінювання приміщень сонячними променями). Тривалість інсоляції для багатьох приміщень готельних комплексів відповідно до санітарних норм і правил повинна складати не менше трьох годин на день. У приміщеннях готельних комплексів, де проживаючі проводять велику частину доби, завжди має бути чисте і свіже повітря і нормальний шумовий режим.

Функціональний комфорт визначає зручність експлуатації будь-якого приміщення. Він забезпечує захист від оточення, безпеку і здійснення всіх функціональних процесів життєдіяльності людини: сон, харчування, відпочинок,, особиста гігієна, розваги, ділові контакти тощо. Розділення всіх процесів життєдіяльності людини в приміщеннях здійснюється прийомами функціонального зонування як загального простору готельного комплексу з виділенням функціональних приміщень, так і мікрозонуванням.

Мікрозонування здійснюється також за допомогою раціонального вибору устаткування і його оптимального розміщення в будь-якому інтер'єрі.

Естетичний комфорт зумовлює позитивний емоційний настрій людини. Це забезпечується завдяки об'єднанню всіх елементів інтер'єру в єдине для сприйнятгя ціле. Естетичний комфорт інтер'єру залежить, у першу чергу, від гармонійності наочно-просторового оточення, від того, наскільки досягнута цілісність і узгодженість його елементів.

Естетична організація середовища, або досягнення краси інтер'єру, включає безліч різноманітних завдань. Головні з них — це композиція простору, колірна гама і оздоблення поверхонь, дизайн устаткування і меблів, рішення декоративних деталей, освітлення, озеленення тощо

2.3 Дослідження меблювання та кольорове рішення підприємства

Специфіка функціонування готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” і контингент його клієнтури в основному зумовлюють архітектурно-художню композицію його інтер'єру, які вирішуються ще в процесі проектування і будівництва.

Побудову композиції готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”починають схемою інтер'єру всієї споруди з виділенням основних великих груп приміщень — громадських і житлових. Значущість і розвиток тієї або іншої групи повинні визначити прийоми колірних рішень і характер оздоблення. Продумується вибір основних декоративних прийомів і засобів, розподіл декоративно-художніх елементів, система освітлення і особливості оздоблення крупних або багатофункціональних приміщень. Перше враження на клієнтуру готельного комплексу справляє вестибюль. Саме тому його оздоблення і устаткування меблями та інвентарем є вирішальним чинником у художній якості всього інтер'єру.

У багатоповерховій споруді готельного комплексу питання побудови схеми світлової і колірної композиції інтер'єру розв'язується особливим чином. У першу чергу визначаються основні вузлові елементи по поверхах і по вертикалі. Це стосується, як правило, поверхових холів, вестибюлів, віталень, які своїм оздобленням, кольором і устаткуванням визначають композицію поверху по горизонталі. Оскільки номери в готельних комплексах — приміщення ізольовані, їх фарбування може бути різним.

В умовах простих площинних з'єднань сучасних архітектурних конструкцій, коли відсутні пластичні форми декору, меблі є основою, яка вносить у композицію простору світлотінь, об'єм І масу. Правильний розподіл предметів меблів забезпечує рівновагу композиції, її статичність і цілісність.

Головна мета оформлення інтер'єру готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” — забезпечити функціональність меблювання, безпосередньо пов'язаного із зручністю і художньою якістю інтер'єру, комфортабельністю приміщень. Функціональні вимоги визначаються призначенням приміщень і тими процесами, які в них відбуваються. Залежно від цього підбирають тип меблів і прийоми їх розміщення.

Розміри та габарити людського тіла в різних його положеннях у спокійному стані та в русі (згідно антропометрії) — є основою для встановлення нормативів меблів та їх розміщення. Нормами регламентуються також площа приміщень і розстановка меблів. Вони є підставою для проектування і облаштування коридорів, сходів, вбиралень тощо.

Площі приміщень у готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” різні за величиною: великі зали громадського призначення, ізольовані або безпосередньо пов'язані один з одним, — вестибюлі, холи, бюро обслуговування, їдальні, зали ресторанів і кафе, концертні та танцювальні зали та інші; малі приміщення індивідуального користування — в першу чергу номери, які є основними по значущості та кількості, а також різні приміщення службового й обслуговуючого призначення, зокрема кабінети адміністрації готельного комплексу, кімнати обслуговуючого персоналу, коридори, сходи, проходи тощо.

Продумана і зручна розстановка устаткування, меблів, інвентарю — це перш за все скорочення відстаней для проходу від одного предмета до іншого і раціональна послідовність розташування предметів (або груп предметів).

У вестибюлях, бюро обслуговування та інших приміщеннях готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”, що виконують не одну, а декілька функцій, меблювання відповідно включає предмети різного призначення, що розподіляються по зонах. Така розстановка створює, ілюзію розкритого простору і застосовується для всіх приміщень цього типу. Групи меблів можуть бути поставлені біля стін або по центру залів симетрично або довільно, але завжди повинні відповідати певному ритму і рівновазі. Рівновага може бути підтримана кольором, зіставленням вертикальних і горизонтальних об'ємів або зіставленням одного великого об'єму та декількох маленьких, або іншими прийомами, але її треба неодмінно домогтися, інакше композиція сприйматиметься незавершеною і неспокійною. У будь-якому випадку важливо знайти типи меблів, найбільш відповідних конкретному приміщенню. При виборі форми предметів устаткування і елементів оздоблення треба враховувати час і мету перебування клієнтури в певних приміщеннях. При тривалому перебуванні гостей навіть незалежно від їх бажання в них прокидається увага до того, що їх оточує, бажання придивитися, зручніше розташуватися, спокійно посидіти тощо.

У громадських приміщеннях готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”меблі розставляють відповідно до їх призначення по-різному. У залах з великим скупченнямлюдей в умовах тривалого їх перебування без руху основні предмета устаткування — меблі для сидіння і столики -розставляють рівномірно за всією площею, організовуючи лише невеликі проходи між місцями або рядами. Тут встановлюють тільки низькі меблі, які, всією масою заповнюючи підлогу, сприяють створенню статичності та врівноваженості композиції.

Завдяки рівномірному розподілу невисоких і невеликих (по відношенню до розмірів площ і висоти) предметів — крісел і банкеток для сидіння, столиків із стільцями тощо — вони зорово сприймаються такими, що збільшують площу і підсилюють враження значущості інтер'єру. Цьому повинна сприяти та художня виразність решти елементів — спокійний ритм дрібних однорідних об'ємів, малюнок і силует предметів, їх матеріал і колір, гармонійно вирішений у поєднанні із забарвленнями архітектурних поверхонь, кольором стій, підлоги та різних архітектурно-будівельних елементів.

У невеликих концертних, музичних і танцювальних залах ресторанів, що функціонують при готельних комплексах, прийоми розташування меблів інші. У музичному залі виділяються дві асиметрично розташовані групи — інструмент із стільцем і меблі для слухачів. У танцювальному залі меблі для сидіння встановлюють уздовж стін так, що велика частина площі залишається вільною.

Зональність меблювання готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”обумовлена прагненням максимально розкрити простір приміщення. При вільному розміщенні груп меблів на великій площі приймалень, бюро обслуговування та інших аналогічних приміщень для отримання більшої просторовості інтер'єру самі групи меблів (декоративних предметів: ваз, кашпо і т.п.) рекомендується встановлювати компактно.

Принцип меблювання невеликих приміщень готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”полягає втому, що всі предмети, виключаючи меблі для сидіння, розташовують біля стін. При цьому бажано розставити меблі так, щоб проти високих предметів залишити вільне місце або легкий низький предмет і не ставити однакові за формою і масою предмети симетрично, один проти одного, оскільки це зорово звузить простір і викличе відчуття тісноти. Прийоми розстановки меблів у невеликих приміщеннях можна виразити так: нічого не ставити посередині кімнати; композицію вирішувати асиметрично: високі предмети по можливості блокувати один з одним; меблі ставити тісними групами одного призначення; рівновагу будувати на зіставленні мас, а не форм.

Меблювання готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”за типом і видами меблів можна проводити як наборами окремих предметів для номера, холу, вітальні тощо, так і поєднанням стаціонарних і звичайних меблів. При цьому застосовуються найрізноманітніші види та типи меблів.

У готельних комплексах, переважно курортних, або при ресторанах великих міських готельних комплексів влаштовують приміщення для більярда. Розташовують їх в освітлених цокольних або верхніх поверхах, рідше на першому. Більярдні столи різні: невеликі — 225-125 см і великі (так званий російський більярд), які мають різні розміри, подекуди до 385×205 см. Встановлення більярдних столів вимагає великої площі для вільного руху навколо них. Мінімальні проходи навколо більярдних столів — 152 см, а крізний прохід біля стіни — 170 см. При облаштуванні приміщення вздовж стіни залишають до 220 см, що дає можливість поставити біля стіни стільці, столики, навіть буфетну стійку. Площу стін у більярдних використовують для встановлення пірамід з киями (стійка для київ займає 150×75 см), полиць-ящиків (для шарів) розміром 54×58 см; тут же вивішують правила гри та т.п. Дуже важливо забезпечити рівномірне, безтіньове освітлення всієї поверхні більярдного столу.

Одним з найважливіших елементів інтер'єру готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” є колірне вирішення приміщень — пофарбування стін, підлог, оздоблення їх різними матеріалами (пластик, кераміка, гіпсокартон тощо). Колірне рішення інтер'єру створюється з використанням принципів контрасту і нюансу. На практиці використовуються обидва прийоми.

Колір є активним засобом архітектури інтер'єру. Поєднанням яскравості та кольору формують пластику інтер'єру, а також його просторову композицію.

Колірне рішення визначається багатьма чинниками, серед яких основними, що впливають на вибір кольору інтер'єрів готельних комплексів, є природні умови, орієнтація, архітектура споруди та приміщення, призначення приміщень.

Звичайно врахувати вплив усіх цих чинників на колірне вирішення інтер'єру неможливо. Проте деякі характерні особливості готельних комплексів дозволяють визначити основні вимоги щодо цього. Так, наприклад, номери характеризуються невеликими розмірами та великою насиченістю меблями та устаткуванням. У плані номери можуть бути квадратними та подовженими. Для них необхідно вибирати гаку колірну гамму, при якій вони справляли б враження вільних та не стиснутих.

Особливістю приміщень вестибюльної групи готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”є єдність внутрішнього простору. Таким чином, колір може бути використаний як засіб композиційного об'єднання простору цієї групи приміщень. У той же час цей єдиний простір повинен бути розчленований кольором на окремі функціонально відособлені зони та приміщення.

Залежно від архітектурного задуму інтер'єру колір повинен підкреслити, виявити одні елементи, а інші, навпаки, замаскувати, полегшити зорово або підсилити ту або іншу деталь конструкції приміщення, видозмінити пропорції окремих деталей або приміщень.

Приміщення готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”розрізняються за терміном перебування в них і за призначенням. До категорії приміщень, призначених для тривалого перебування мешканців, відносяться номери; для короткочасного — приміщення вестибюльної групи та групи сполучення. За призначенням приміщення підрозділяються на наступні групи: приймальні приміщення — вестибюль, операційний хол, бюро оформлення; приміщення для відпочинку — холи; прохідні приміщення — сходи, ліфтові холи, коридори; житлові приміщення — номери. Кожній групі приміщень необхідно дати чітку колірну характеристику, що відповідає їх призначенню.

Важливе значення відіграє колір і як засіб орієнтування проживаючих. З цією метою різним приміщенням і навіть поверхам слід надавати різне забарвлення. Так, абсолютно схожі один на одного майданчики поверхів легко запам'ятовуються. Використання кольору як засобу орієнтування проживаючих особливо необхідне у великих готельних комплексах, в яких можна легко порушити експлуатаційний режим, внести суєту і безлад. Кольором можна виділити місце чергового адміністратора, ліфти та сходи; різну колірну характеристику мажуть мати коридори та холи різних поверхів.

Колірне планування інтер'єру готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”необхідно вибирати з урахуванням гігієнічних вимог. Пофарбовані у світлі тони приміщення легше утримувати в чистоті, а горизонтальні поверхні меблів повинні бути темними, що дозволяє легко помітити на них пил. Оббивка меблів і декоративні тканини повинні виключати сірі та бурі кольори, які справляють враження недостатньої свіжості.

На основі даних досліджень кольорів, можна оцінити колірне планування інтер'єру готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”за наступними характеристиками:

— діє збудливо, заспокійливо або пригнічуючи;

— сприймається холодним або теплим, світлим або темним;

— створює враження обмеженого або вільного, єдиного або розчленованого об'єму;

— викликає відчуття важкості або легкості деталей архітектури.

Критеріями оцінки колірного вирішення інтер'єру готельного комплексу з цих позицій будуть різні властивості кольору і характер його дії на людину. Відомо, що червоний, оранжевий, жовтий кольори створюють відчуття тепла; блакитний і фіолетовий — холоду. Світлі кольори — веселіші, темні — сумніші. Теплі кольори хвилюють, холодні заспокоюють. За ступенем збудження людей кольори розташовуються в тому ж порядку, в якому вони розташовані в спектрі, — інтенсивність зорової чутливості змінюється залежно від частоти хвилі. Спостерігається перехід стану людини від спокою при фіолетовому кольорі до збудження при червоному. Зелений, що знаходиться в середині спектру, — це колір фізичної рівноваги.

У загальному вигляді дані про психологічну дію кольору зводяться до наступного: червоний колір має стимулюючий вплив і викликає підвищені емоційні реакції, блакитний — холодний колір, діє заспокійливо; зелений — освіжаючий колір, заспокоює, зменшує дуже яскраве сонячне освітлення, бурий колір заспокоює, але викликає депресію, коли він застосовується один, його треба застосовувати з жовтим або оранжевим; оранжевий колір викликає радість; фіолетовий — печаль; чорний, якщо він застосовується один, пригнічує; білий — холодний колір.

Для раціонального колірного планування інтер'єру готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”необхідно для кожного приміщення вибирати колірну гаму з урахуванням п'яти принципів її психологічної дії на людину:

1) При вирішенні просторової композиції інтер'єру велике значення мають явища виступу та відступу кольорів.

Виступ або відступ кольору залежить від його тону. Теплі кольори (особливо червоний) виступають вперед, а холодні (особливо синій) відступають назад. Це явище вельми сильно залежить і від яскравості кольору. Світлі кольори є виступаючими, темні — відступаючими.

Таким чином, явище виступу-відступу кольорів має важливе значення як засіб зорової зміни пропорцій і розмірів приміщень.

2) Велике практичне застосування в облаштуванні номерів має об'єднуюча властивість кольору, сутність якої в тому, що для зорового об'єднання декількох плям на площині остання повинна забарвлюватися в той же колір, в який забарвлені інші плями, або в більш насичений і темний. Якщо, наприклад, стіну, біля якої стоять меблі, висить дзеркало, бра тощо, пофарбувати, скажімо в оранжевий колір, то вона стане композиційним центром, і всі предмети зорово об'єднаються з нею. Інтер'єр номера стане більш організованим і лаконічним.

При пофарбуванні предметів у різні кольори виникає ілюзія їх розчленування, особливо при пофарбуванні в кольори, що сильно відрізняються один від одного за інтенсивністю світла. Менше враження розчленування може бути при пофарбуванні в кольори, різні за тоном і насиченістю. Властивість розчленування кольору можна використовувати при фарбуванні довгих коридорів готельних комплексів. Окремі ділянки коридорів, пофарбовані в різні кольори, зорово скорочують довжину коридору.

3) На сприйняття кольору предмета впливає яскравість фону. Якщо яскравість предмета нижча за яскравість фону, то його колір здається бляклим і тому сприймається погано. Співвідношення яскравості фону і предмету необхідно враховувати при пофарбуванні стін і підлоги та виборі кольору предметів оздоблення. Останні повинні бути яскравішими, ніж підлога і стіни; виділяючись на загальному фоні, вони підсилюватимуть декоративність інтер'єру.

4) При проектуванні багатьох задач інтер'єру готельних комплексів має значення здатність кольору ілюзорно змінювати дійсні розміри предмету. Ця властивість кольору дозволяє коригувати розміри приміщень і устаткування. Особливо це слід враховувати при пофарбуванні коридорів, оскільки при вертикальному розчленуванні стін або поперечному розчленуванні підлоги коридор може здаватися ширшим і коротшим. І, навпаки, неправильним фарбуванням ще більше можна посилити та без того неприємне враження від довгого коридору, як, наприклад, розчленуванням кольором стін і підлоги подовжніми смугами. Так само можна створити враження різної висоти приміщення — горизонтальним розчленуванням стін кольором, зорово, зменшити висоту приміщення і, навпаки, вертикальним розчленуванням стін збільшити його висоту.

5) У сприйнятті інтер'єру велике значення має розташування колірних плям відповідно до поняття «важкі» і «легкі» кольори. Психологи шляхом експериментальних досліджень встановили, що важкість кольору залежить головним чином від інтенсивності його світла: чим темніший колір, тим він важче. Це правило відноситься до всіх кольорів: і до ахроматичних, і до хроматичних, і до кольорів одного і того ж тону і різних колірних тонів. Важкість кольору залежить також і від його насиченості; з кольорів одного і того ж колірного тону і однакової світлової інтенсивності більш насичені здаються більш легкими.

Нарешті, важкість кольору певною мірою залежить і від фактури матеріалу: колір матеріалу з грубою фактурою за інших рівних умов важчий за колір матеріалу з гладкою поверхнею.

У готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”використовується великий асортимент оздоблювальних матеріалів, різних за кольором і фактурою їх поверхні. Тому при вирішенні інтер'єру слід вибирати матеріали з урахуванням «важкості» і «легкості» їх кольору.

Враження від інтер'єру готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” складається не тільки від окремих кольорів, але також і від їх поєднань. Різні поєднання кольорів по-різному виливають на людину: одні сприймаються легко, інші викликають відчуття напруженості та важкості.

3.1. Напрями удосконалення інтер’єру вестибюльної групи приміщень

У готельно-оздоровчому комплексі „Камелот”звичайно весь перший поверх відводиться під приміщення громадського призначення і планується повністю або частково вільним, що полегшує відвідувачу перехід з одного боку в інший.

Відокремлюють приміщення одне від одного устаткуванням і оздобленням, що відповідає специфіці їх функцій, створюючи, таким чином, не ізольовані приміщення, а зони різного призначення.

Одне з головних за своєю значущістю приміщення готельного комплексу — вестибюль, його обличчя і життєвий центр. Інтер'єр вестибюля створює перше враження про готельний комплекс. Тому до функціонального розподілу площі, раціональності встановленого устаткування і художньої якості оздоблення, меблювання і декоративного убрання цього приміщення висуваються великі вимоги.

Відповідно до призначення, вестибюль складається з власне вестибюля, його робочої частини з розташованим тут місцем чергового адміністратора, вітальні, в якій незначний час знаходиться клієнтура, і суміжних допоміжних приміщень.

Місце чергового адміністратората інші робочі приміщення (паспортний стіл, каси, довідкове бюро, різні агентства, пошта тощо) відокремлюють від місця знаходження клієнтури, а також супроводжуючих їх осіб бар'єром. Останнім часом робочі приміщення влаштовують і відкритими, що допомагає, представнику готельного комплексу зустріти клієнта краще і доброзичливіше.

Найраціональнішим є поєднання двох принципів: слід організувати місце чергового так, щоб воно складалося з робочої частини (закритої) і представницької (відкритої). Щоб обладнати таке місце, необхідний спеціальний стіл — секретер-бюро з відділеннями для зберігання ключів від номерного фонду і службових приміщень готельного комплексу, кореспонденції, що поступає на адресу проживаючих.

Іноді такий робочий стіл, закритий високим бар'єром, безпосередньо пов'язують з низьким столом, за яким адміністратор працює за відсутності гостей.

При роботі з готельною клієнтурою адміністратор знаходиться біля бюро-секретеру. Роблять робочі столи адміністраторів і у вигляді прилавка (закритого з боку вестибюля). За таким столом-прилавком встановлюють стелаж з невеликими відділеннями для кореспонденції і дошкою для ключів. Якщо місце адміністратора відокремлене бар'єром, поблизу від нього встановлюють групу меблів (крісла і столики), зручних для оформлення документів при розміщенні в готельному комплексі. Вибір розташування і характер обладнання місця чергового адміністратора залежить від типу готельного комплексу, його місткості та розміщення адміністративно-службової труни. При великому штаті службовцям цієї групи виділяють ряд спеціальних приміщень, безпосередньо пов'язаних з вестибюлем.

В цьому випадку місце адміністратора може бути відкритим.

Має сенс бухгалтерію, відділ розрахунків з клієнтурою і паспортний стіл організувати тут же у вестибюлі, за тим же бар'єром-прилавком з відкритими отворами або за високою заскленою огорожею. Для зручності роботи можна влаштувати за бар'єром і ряд боксів з невисокими перегородками, зв'язаних загальним проходом.

Високий скляний бар'єр (з вікнами для зв'язку з клієнтурою) вимагає підвищення рівня підлоги або встановлення спеціального робочого столу (90-95 см) і високого крісла, що обертається, з сидінням змінної висоти.

У сучасних великих готельних комплексах розрахунок з клієнтурою проводиться із застосуванням комп'ютерної техніки та касових машин, і бухгалтерію тому розміщують не у вестибюльній, а в адміністративній групі приміщень.

Для адміністрації і службовцівготельного комплексу призначаються зручні столи з регульованою висотою кришок, міцні та стійкі, з верхніми покриттями із звукопоглинальних матеріалів. Під столом треба встановити брусок для ніг; стільці мають бути на роликах, безшумних при пересуванні, а сидіння і спинки мають бути м'якими та дозволяти змінювати своє положення; столи в бухгалтерії — із спеціальними картотечними ящиками або приставними тумбами.

При вестибюлі повинен бути влаштований гардероб, який обслуговує клієнтуру ресторанів і барів, що знаходяться у вестибюлі, а також проживаючих. Службовий гардероб обслуговує лише персонал готельного комплексу. У кабінах для переодягання обслуговуючий персонал надягає уніформу (спецодяг) і на службовому ліфті піднімається до постійного місця роботи.

Площа гардероба визначається за нормою 0,08 м² на інвентарне місце його місткості. Вбиральня може бути відокремлена (як частина робочого вестибюля) стіною з отвором або невисоким бар'єром. Вішалки в гардеробах встановлюють стаціонарними, стоячими або настінними, консольними, що обертаються, з двома рядами гачків. Бар'єр роблять висотою 90 і шириною 55-60 см. Між прилавком і вішалкою (консольною або такою, що стоїть перпендикулярно до бар'єру) для зручності роботи залишають прохід не менше 70 см.

У вестибюлі неподалік від входу відводять місце для чищення взуття; для зручності роботи чистильника крісло встановлюють на невеликій підставці. Іноді встановлюється автомат по чищенню взуття.

Часто площі вестибюля виділяють для встановлення меблів (крісла, дивани, журнальні столи тощо) і оформлення зони прийому і очікувань, свого роду вітальні. Нею користуються приїжджі, які чекають оформлення після прибуття в готельний комплекс або транспорту при виїзді. Тут звичайно ставлять столики для заповнення анкет, оформлення і реєстрації туристів і осіб, що прибувають групами на конференції, семінари, наради тощо. Обладнана м'якими меблями для відпочинку вітальня служить центральною у великих готельних комплексах. Туї збираються відвідувачі гостей, що зупинилися в готельному комплексі, приїжджі, туристи та інші.

Поруч з такою вітальнею розташовують відділення зв'язку, а поряд розміщують банківські відділення. Окрім устаткування робочих місць, розташування пристроїв, у відділенні зв'язку треба передбачити місця зі всім необхідним приладдям для написання заяв, розписок, листів і телеграм.

Камеру схову виділяють в окреме приміщення і обладнується вона вікном для прийому і видачі ручного багажу і стелажами для його зберігання. Тут же знаходиться і робоче місце комірника. Розташовують камеру схову звичайно поблизу робочої частини вестибюля, неподалік від входу. Мінімальний розмір приміщення 6-8 м², висота 2,2 м. Влаштування камери схову допускається без природного освітлення. Останнім часом поруч, або в самій камері схову встановлюють персональні сейфи для зберігання цінностей гостей готельного комплексу.

Для розподілу площі вестибюля готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”на окремі за функціональним призначенням зони користуються різними засобами та прийомами. Вибір залежить від розмірів площі, загального архітектурно-планувального рішення першого поверху і складу приміщень вестибюльної групи.

Основний прийом — звичайне розділення перегородками. Це можуть бути засклені перегородки, невисокі, у вигляді бар'єрів, та інші легкі прозорі або ажурні перегородки-екрани та решітки.

У сучасній архітектурі з її вільним плануванням особливої уваги заслуговує використання при зональному розподілі площі особливостей самих конструкцій — підвісних стель, різного рівня підлоги, важких прогонів і опор, матеріалів оздоблення підлоги та стін.

Розділенню площі служать розподіл елементів декоративного оздоблення і такі художні засоби, як освітлення та колір. Переходи з одного колірного середовища до іншого, від одного прийому освітлення до іншого — різних за силою і характером освітленості — постійно супроводжують планування інтер'єру, особливо там, де суміжні, безпосередньо і відкрито пов'язані приміщення ніби випливають одне з іншого. У комплексі вони складають єдиний архітектурний ансамбль.

Одним з прийомів розділення площі вестибюля готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”, що представляє єдиний зал, є використання меблів і живих рослин. Взаєморозташування груп меблів різного функціонального призначення має здійснюватися згідно з графіком руху відвідувачів відповідно до технологічного процесу надання послуг.

Отже, багатофункціональні площі готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” можна розділяти на зони наступними основними прийомами: влаштуванням перегородок різного типу; використанням архітектурних конструкцій (зміна рівня стелі або підлоги тощо); оздоблювальними матеріалами, кольором і фактурою поверхонь і т.п.; побутовим устаткуванням, зокрема розташуванням самостійних груп меблів;"змінами колірного і світлового середовища; елементами монументально-декоративного оздоблення і озеленення.

У меблюванні першого поверху готельного комплексу звичайно вирішеного вільним планом, практичний, економічний і естетичний ефект створює окрема група меблів, суміщена з невисокою перегородкою-бар'єром.

Розміщення таких приміщень дозволяє раціонально організувати площу, створити окремі відсіки, кабінети та бокси, забезпечити працюючих деякою ізоляцією, організувати проходи та направити потік руху. При цьому робочі столи, дивани для тих, що очікують, шафи, стелажі та вітрини можуть бути суміщені та поєднані з навісними бар'єрами та перегородками.

У вестибюльну групу приміщень готельних комплексів, зокрема туристських, курортних та інших, входить бюро обслуговування з паспортними та транспортними столами. Щоб забезпечити чітку роботу цих служб, їх приміщення потрібно обладнати письмовими столами (бюро), сейфами для зберігання документації, телефонним зв'язком, факсами, комп'ютерною технікою. В окрему групу рекомендується виділити бюро обслуговування іноземних громадян. Воно, як і вестибюль, складається з двох частин — робочої і гостинної. У деяких готельних комплексах це розділення підкреслюється бар'єром, Низьким або високим, заскленим, що ізолює службовий персонал від клієнтури; у інших, навпаки, пом'якшено розміщенням робочих місць у вигляді невеликих груп меблів з письмовим столом і двома кріслами. Слід також передбачити зручне розташування меблів для відпочинку, оскільки іноді в бюро обслуговування проводять багато часу.

Обробці та декоративному оздобленню залів бюро обслуговування надається велике значення. Освітлення повинне бути м'яким, рівномірно розсіяним. Місця для вивішування репертуарів театрів, різного довідкового матеріалу і реклами повинні бути охайно оформлені. У цих залах звичайно організовують продаж сувенірів і періодичної літератури.

До вестибюльної групи примикає перукарня. При облаштуванні перукарні слід звернути увагу на якість дрібного інвентарю, широко впроваджувати всілякі електричні прилади та механізувати процеси прибирання і дезінфекції. В оздобленні цього приміщення слід уникати дрібних профільних деталей. Дзеркала повинні бути втоплені в стіни без рам і замків, щільно прилягати до поверхонь.

У перукарні влаштовують манікюрні та косметичні кабінети (салони). Для зручності роботи іноді роблять індивідуальні кабіни, відокремлені завісою з пластичного хімічно-, водо- і паростїйкого матеріалу. Крісла для клієнтів оббивають матеріалом, що легко піддається миттю теплою водою і дезінфікуючими розчинами. Засобами декоративного оздоблення приміщення перукарні є поєднання різних напівблискучих і матових матеріалів у оздобленні поверхонь стін, устаткування та підлоги. Блиск дзеркал, скла, нікельованого металу в деталях устаткування зіставляється з кольором і фактурою облицювань, оббивок і покриття підлоги.

3.2. Пропозиції щодо удосконалення інтер’єрних рішень номерів готелю

Створення об'ємно-просторової композиції інтер'єру визначається загальною тенденцією сучасної архітектури — максимально розкрити простір. Ця особливість композиційної побудови найбільшою мірою позначилася в розподілі мас і об'ємів, тобто меблювання.

Номери в готельних комплексах бувають різної місткості — на одне, два, три та більше місць. Сучасна архітектура передбачає типізацію всіх номерів, встановлені норми площі для номерів різної місткості.

Будівельні норми та вимоги до меблювання номерного фонду зобов'язують працівників готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”виробити принципи оформлення готельних приміщень, а також габарити окремих предметів і конструкцій меблів.

На меблюванні перш за все відображається характер просторового планування інтер'єру, яке ґрунтується на поєднанні гладких великих поверхонь. Щоб максимально розкрити простір невеликої кімнати номера, треба звільнити площу посередині, присунувши по можливості всі предмети до стін. Так предмети менш помітні, здаються плоскими, ніби зливаються з гладкою поверхнею стіни. Цей принцип меблювання викликав розвиток нових типів і видів меблевих виробів. У готельних комплексах завдяки цьому зменшилася площа, займана меблями, і кількість предметів у наборах. Змінився і критерій естетичних вимог до меблювання.

Відносно обмежену кількість предметів також нелегко розмістити в номері, оскільки ці предмети (ліжко, стіл, шафа) різні за величиною, висотою і формами. Це заважає розстановці, захаращує підлогу і ускладнює експлуатацію приміщення, особливо прибирання. Тому одним з основних завдань стало максимальне звільнення площі підлоги та застосування вбудованих, прибудованих і прикріплених до стіни навісних меблів.

Кількість предметів у номері зменшують за рахунок тих, функції яких можна перенести в інші приміщення. Практика показала, що при обмеженій кількості предметів комфортність номера не погіршується. Номер стає більш естетично виразним, кожний елемент стає виднішим і значнішим.

Скорочення площі, що зайнята меблями, досягають зміною габаритів існуючих виробів і вдосконаленням їх конструкцій з погляду функціональної доцільності (ергономічності). Так, звичайний у готельно-оздоровчому комплексі „Камелот”двотумбовий стіл замінюється невеликим робочим столиком або навісною поличкою; платтяна шафа в дві-три стулки — однодверною, вбудованою в шлюзі передпокою. Встановлений типовий розмір ліжка, громіздку лаву для чемодана змінила легка підставка, що складається або підвішується.

Щоб краще спланувати композицію меблювання кімнати, потрібно зрівняти предмети по висоті. Для цього слід винести з номера в шлюз-передню єдиний високий предмет — платтяну шафу. Якщо цього не можна зробити через відсутність шлюзу-передньої, її треба максимально втопити в стіну кімнати, об'єднавши з нішею для умивальника, або разом з шафою сусіднього номера вбудувати в перегородку. Словом, від шафи, як окремого предмета треба намагатися позбавитися.

Щоб скоротити кількість предметів, які розбивають своїм видом композицію, їх блокують у великі за розмірами агрегати. Так, можна з'єднати ліжко з нічним столиком, зробивши останній у вигляді пов'язаної з ліжком полички, шафки або ящика; об'єднати в один предмет письмовий стіл і підставку для чемодана, при цьому нижня полиця служитиме місцем для чемодана, а верхня дошка з ящиком — для покупок. Суміщають також диван із столиком і тумбою для ліжка.

Ефектна також панель, що оперізує всю кімнату, до якої прикріплені різнорідні предмети устаткування номера, окрім стільців. Вона вирішується як несучий елемент конструкції, замінюючи стінку ліжка і ніжки столів і столиків. Влаштування такої панелі не лише полегшує прибирання і покращує загальний вигляд інтер'єру, але і вирішує експлуатаційне питання — забезпечує можливість утримувати в чистоті прилеглу до ліжка стіну, дає великі переваги при розстановці предметів у обмежених малими габаритами приміщеннях.

Устаткування повинне бути зручним і розташовуватися таким чином, щоб кімната не справляла враження тісноти та завантаженості. Кожен предмет потрібно поставити так, щоб він був видний і до нього був вільний підхід.

При розподілі груп меблів різного призначення в приміщеннях загального користування і номерах-гуртожитках слід узяти за основу графік руху по кімнаті. У невеликому номері він обмежений рухом до столу і ліжка, а якщо в кімнаті є умивальник, то і рухом від ліжка до умивальника і назад. Це неважко забезпечити, залишивши вільним прохід посередині кімнати.

Дуже важливо, щоб кожен предмет меблів готельного комплексу був високоякісним, міцним, зручним і красивим. Краса меблів полягає у доцільності їх конструкції, у відповідності їх художньої форми функціональному призначенню, масштабності по відношенню до людини та приміщення, в ретельній обробці, якості виготовлення. Краса виробу полягає не в прикрашенні форми ліпним або різьбленим оздобленням, а в опрацюванні малюнка і силуету предмета в цілому, його пластичності, пропорціях, кольорі.

У номенклатуру жорсткого устаткування, окрім меблів, входять прилади загального і місцевого освітлення, дзеркала та інші предмети малих форм.

Способи розміщення меблів у номері

У номері основним предметом як за своїм призначенням, так і за займаною площею є ліжко. Розташування ліжка (або ліжок) визначає розташування решти предметів обстановки, а значить, і характер всього інтер'єру.

В одномісному номеріце перш за все залежить від ширини кімнати та місця розташування дверного отвору. Мінімальна ширина приміщення — 3,1 м, і знаходження дверей в самому кутку кімнати дозволяє поставити ліжко паралельно вікну; при меншій ширині його можна ставити тільки перпендикулярно до вікна, вздовж стіни.

Вільне розташування ліжка паралельно вікну, горцем до стіни, зручне в експлуатації, але неможливе при габаритах одномісного номера сучасного готельного комплексу, оскільки при відповідній (встановленій нормами) площі, ліжко, що відсунуте від поперечної стіни, заповнить весь простір номера, ускладнить пересування по ньому.

Як наголошувалося, для влаштування проходів встановлені певні правила розташування меблів у житлових приміщеннях готельного комплексу. Норми складаються на підставі габаритів тіла людини в різних положеннях і в русі. На розміри проходів між меблями впливає і напрям звичайних рухів людини, її зорові та слухові можливості. Найбільш раціональні способи меблювання визначають, виходячи з розмірів кімнати та розташування дверного отвору.

У типовому двомісному номері може бути чотири основні прийоми розташування ліжок: паралельно вікну і одне одному, торцями до стіни; перпендикулярно до вікна, уздовж стіни, одне за одним; біля протилежних стін паралельно одне одному (по діагоналі); під кутом одне до одного.

Спосіб розміщення ліжок паралельно вікну, торцями до стіни, одне проти одного і розділених невеликим проходом зручний в експлуатації (під час прибирання номера). Такий спосіб доцільний, головним чином, для спалень пансіонатів і курортних готельних комплексів, де двомісні номери займають переважно подружні пари або мандруючі разом з близькими друзями або рідними. У номерах готельних комплексів, де поселяються незнайомі люди, ліжка краще ставити під кутом одне до одного або біля протилежних стін (по діагоналі). Цей спосіб зручний і для розташування стаціонарних меблів із столом у вигляді підвіконної навісної полиці або панелі, що навішується на меблі.

У цьому прийомі, так само як і при розташуванні ліжок під кутом, можна замінити одне ліжко диваном. Тоді така кімната може стати комфортабельною для однієї людини із запасним місцем для сну другої, що приїхала з нею (при перевантаженні готельного комплексу і відсутності вільного двомісного номера).

Оскільки розстановка меблів залежить, як вже сказано, від ширини кімнати та розташування дверного отвору, можна за самою конфігурацією кімнати, її шириною і довжиною, розміщенням вікна і дверей визначити найбільш раціональний спосіб розстановки меблі в.

Встановлення ліжок паралельно вікну (одне з них біля стіни) можливе при ширині кімнати 3 м та розміщенні дверей шириною 85 см в кутку кімнати не більше 10 см від стіни. Якщо довжина кімнати дозволяє, можна відсунути ліжко від стіни па 90 см, тобто на ширину дверей при закритому отворі (двері відкриваються усередину) і не менше ніж на 60 см при відкритому. Отвір може бути відкритим — при відповідній організації шлюзу і безпосередньому зв'язку його з кімнатою. Поставлене перпендикулярно до вікна ліжко з відкидною або прибудованою поличкою — нічним столиком займає 130 см і дверний отвір — 110 см. У цьому випадку номер може мати мінімальну ширину 2,4 м. При цьому довжина 3,2 м забезпечить розташування в одномісному номері письмового столу із стільцем і крісла для відпочинку або платтяної шафи там, де немає вбудованої шафи в шлюзі-передній. Звідси необхідна мінімальна площа одномісного номера — 7,68 м2.

При встановленні ліжка паралельно вікну і тій же довжині кімнати площа одномісного номера повинна складати 3,2×3,1=9,92 м².

У кімнаті витягну тої конфігурації (шириною 2,7-2,9 м), що часто зустрічається в перебудованих старих готельних спорудах, раціонально ставити ліжка вздовж стіни, одне за одним. Тоді добре розміститься і решта предметів устаткування: стіл, крісла, журнальний столик. Таким чином, на невеликій площі 12-13 м² зручно організовується відпочинок і сон двох осіб. Окрім деякої ізоляції мешканців, цей прийом створює і відносно великий вільний простір у кімнаті. Проте композиційно він невдалий, оскільки поставлені вздовж стіни ліжка підкреслюють недолік форми приміщення. Щоб дещо поліпшити становище, можна замінити розташоване ближче до вікна ліжко диваном. У цьому випадку кімната ніби розділиться приліжковото тумбою на дві частини — спальню і місце для відпочинку. При довжині приміщення більше 4,5 м у горці біля дверей добре розміщується ніша з умивальником і стаціонарно встановлена платтяна шафа. Цю можливість слід врахувати при капітальному ремонті або реконструкції споруди. Площа такого номера складе 13,9 м².

У номері, площа якого наближається до квадрата, краще всього розташувати ліжка біля протилежних стін зсунутими одне відносно іншого настільки, наскільки дозволять габарити приміщення.

При ширині кімнати 3,1 м розташування дверей для такої розстановки ліжок особливого значення не має. Отвір може бути по центру кімнати або ближче до кута. Має значення довжина кімнати. Так, мінімальний її розмір 3,6 м дозволяє встановити стаціонарний підвіконний столик і крісло в куті кімнати. Загальна площа номера — 11,16м² достатня для цілком комфортабельного розміщення всього необхідного устаткування за наявності вбудованої шафи в шлюзі.

Конфігурація площі, що наближається до квадрата, вигідна і для змішаного розташування ліжок під кутом одне до одного. їх можна ставити впритул, розділяти журнальним столиком або розміщувати в протилежних кутах кімнати, якщо простінок біля дверей буде не менше 2 м, тобто достатнім для встановлення ліжка.

Найцікавіший інтер'єр виходить при розташуванні ліжок або диванів, що замінюють їх, в одному куті, а групи м'яких меблів і письмового столу — в протилежному. Композиція виглядає функціонально виправданою і врівноваженою, створює сприятливе враження. Для такої композиції при мінімальній ширині номера 3,1 м двері повинні бути в самому куті кімнати. При цьому найзручніше було б поставити платтяну шафу біля дверей в куті або біля перегородки. Але тоді потрібно, щоб двері були дещо віддалені від стіни (на глибину шафи), а ширина кімнати була не менше 3,7 м, що викличе збільшення площі з 10,2 м² до 13,3 м².

Дво- і трикімнатні номери вищої категоріїскладаються зі спальні на двох осіб і вітальні. Вітальня двокімнатного номера служить кабінетом-приймальнею, їдальнею і кімнатою відпочинку. Третю кімнату номера звичайно обладнують як кабінет.

У спальні встановлюється туалетний столик з пуфом, іноді платтяна шафа, крісло для відпочинку; у загальній кімнаті-вітальні — невеликий обідній стіл і стільці, диван-підставка для приймача або телевізора, одно- або двотумбовий письмовий стіл, дзеркала, килими, меблі малих форм і декоративні вироби.

У багатокімнатних номерахставлять іноді та музичні інструменти — рояль, піаніно. Встановлення в одному або декількох номерах музичних інструментів бажане, оскільки в них мають потребу артисти, що приїжджають на гастролі.

Номери вищої категорії обладнуються спеціальними гарнітурними меблями: спальними гарнітурами з платтяними шафами, трельяжем і кріслами, гарнітуром загальної кімнати-вітальні з сервантом і групою столових меблів на 2-4 особи, кабінетним гарнітуром для третьої кімнати. У Другій і третій кімнатах номера ставлять м'які меблі, в одній з них — диван, який може служити додатковим спальним місцем.

Кімнати цих номерів розділяють перегородками з дверима, розсувними стінами та заскленими перегородками або з відкритими отворами.

У деяких готельних комплексах влаштовують номери-люкс, що мають окрему невелику спальню, в якій звичайно встановлені лише два ліжка і столик. Ця частина номера відокремлена отвором, задрапірованим тканиною або легкою розсувною перегородкою, у тому числі та вертикально встановленим жалюзі або іншим подібним способом. При плануванні багатокімнатних номерів слід звернути увагу на зручний зв'язок спальні з санвузлом.

3.3 Обґрунтування ефективності запропонованих заходів

Найбільша увага у готельно-оздоровчому комплексі „Камелот”приділяється меблюванню приміщень блоку житлової групи. Меблювання цих приміщень має вирішувати основне завдання: створити максимум зручностей при мінімальній площі. Тому ми приділили цьому питанню багато уваги.

У силу всезростаючого розвитку готельної справи на суспільство виникає необхідність дослідження його ефективності. Правильна оцінка ефективності запропонованих заходів дозволяє активно впливати на поточне стан і тенденції розвитку готельного комплексу, установлювати їхні розміри, відслідковувати і коректувати некеровані явища і процеси, складати прогнози і плани розвитку цього комплексу і його структурних підрозділів.

Зокрема в готельно-оздоровчому комплексі „Камелот” було переоснащено номери.

У приміщенні житлових поверхів почали використовувати спеціальні готельні меблі: вбудована, що трансформується, зблокована, навісна. У результаті такого меблювання була зменшена площа, займана меблями, і кількість предметів, полегшилось прибирання приміщень та їх естетичне сприйняття.

Меблювання номерів залежало від площі номера і комфортності готелю. Житлова площа однокімнатного одномісного номера складає 11—14 м², однокімнатного двомісного — 15—20 м².

Найбільшою складністю відрізнялось меблювання однокімнатного номера, тому що поєднує функції сну, роботи, відпочинку і зберігання речей.

Особливою комфортністю відрізняються номери типу «дубль», обладнані ліжком, комбінованим столом, стільцем, журнальним столиком, кріслом і підставкою для валізи, диваном-ліжком. Диван-ліжко служить додатковим спальним місцем і має тумбочку для постільної білизни.

Двокімнатні номери тепер складаються зі спальні і вітальні, що відокремлюються одна від одної перегородками, що складаються і розсуваються, відкритими або заскленими дверними прорізами. Раціональне меблювання спальні, як ми вже зазначали вище, визначається острівним розміщенням ліжок, пристінної шафи; у вітальні розміщенням меблів для відпочинку повинні забезпечуватися зручність користування телевізором, а меблі для роботи можуть включати навісний підвіконний робочий стіл, що є одночасно підставкою для телевізора.

Житлова частина трикімнатних номерів складається зі спальні, вітальні і кабінету. Меблювання такого номера вирішується за аналогією з двокімнатним, але тут зона роботи виноситься в кабінет. Кабінет доповнюється ще книжковою шафою або полицями і зоною відпочинку. У вітальні розташовується обідній стіл зі стільцями. При спальні знаходиться гардеробна, а в передпокої — підставка для багажу.

Таким чином, було змінено інтер’єр та меблювання номерів у готельному комплексі «Камелот». Це зумовило більш тривале перебування клієнтів у готелі.

Також збільшився відсоток іноземних гостей (з огляду на, що жителі країн СНД уважаються такими). Гості з Росії, Німеччини, Великобританії, США, ПАР, Туреччини, країн Прибалтики й Ізраїлю становлять від 30 до 80% клієнтів готелю.

Найважливішим фактором, що робить вплив на ефективність і рентабельність готельного бізнесу, є рівень заповнюваності номерів. У середньому ж, заповнюваність готельного комплексу становить 70%, цей показник збільшився порівняно з 2005 роком на 15%.

Незважаючи на те, що щороку в місті з'являється кілька нових готельних комплексів, гострої конкуренції між ними все-таки немає.

У кінцевому результаті наявні дані про економічну ефективність запропонованих заходів можна звести в табл. 3.1.

Заповнюваність готелів залежно від сезону коливається: від 90- 100% у сезон і 40-50% в "мертвий" сезон, менеджер готельного комплексу «Камелот» відзначив парадоксальну ситуацію в 2006 році: у грудні наплив клієнтів був більше, ніж у червні.

Попит перевищує пропозицію, і за даними літнього сезону 2006 року, ця перевага буде збільшуватися. В 2006 році загальне число відпочиваючих зросло на 26,1%, у тому числі й дітей на 30,2% у порівнянні з минулим.

Середня тривалість перебування однієї особи в готелі становила для громадян України 2,7 доби, для іноземців -2,6 доби, тепер ця цифра зросла до показників: для громадян України 3 доби, для іноземців -2,8 доби.

Таким чином, заходи, що були направлені на те, щоб забезпечити максимальне заповнення готелю, збільшити тривалість перебування, довели свою ефективність. Результатом проведеної роботи стало помітне підвищення статусу готельного комплексу «Камелот» серед відпочиваючих та туристів, збільшення доходів підприємства.

Висновки

Отже, інтер'єр будь-якого приміщення готельного комплексу повинен створювати екологічний, функціональний і естетичний комфорт.

Екологічний комфорт в інтер'єрах створюється, в основному, завдяки системам інженерного забезпечення готельних комплексів: вентиляції, кондиціонування повітря, централізованого пиловидалення, опалення тощо.

Функціональний комфорт в основному забезпечується оптимальним набором меблів і устаткування. Меблі є одним з активних компонентів у формуванні інтер'єрів багатьох приміщень готельних комплексів.

Розрізняють три групи поєднань залежно від розміру інтервалу між кольорами в колірному колі: малі та великі інтервали в більшості випадків є легкими, а середні — важкими поєднаннями. При виборі колірної гамми інтер'єру готельних комплексів слід орієнтуватися на використання легких поєднань.

На сприйняття кольору великий вплив здійснює інший колір, який спостерігач бачить одночасно з даним кольором або на який він дивився безпосередньо перед цим. У відомих поєднаннях виникають явища одночасного і послідовного колірних контрастів.

Одночасним колірним контрастом називається зміна колірного тону або насиченості кольору під дією сусідніх хроматичних кольорів. Якщо колір оточений хроматичним фоном, то він змінюється у бік кольору додаткового до кольору фону. Будь-який шлір, знаходячись на тлі свого додаткового кольору, виграє в насиченості; знаходячись же на тлі однакового з ним кольору, але більшої насиченості, втрачає в насиченості.

Одночасний колірний контраст використовується для приглушення одних елементів інтер'єру або, навпаки, для посилення декоративного звучання інших елементів. При виборі фарбування готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”, де приїжджаючому доводиться проходити ряд приміщень, послідовний колірний контраст можна використовувати для посилення декоративності інтер'єру.

В ході роботи було запропоновано ряд заходів щодо покращення інтер’єру готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”, які привели до підвищення відвідування готельного комплексу та збільшення терміну перебування в ньому.

Таким чином, заходи, що були направлені на те, щоб забезпечити максимальне заповнення готелю, збільшити тривалість перебування, довели свою ефективність. Результатом проведеної роботи стало помітне підвищення статусу готельного комплексу «Камелот» серед відпочиваючих та туристів, збільшення доходів підприємства.

Список використаної літератури

1. Агафонова Л. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ Людмила Агафонова, Ольга Агафонова,; Київський ун-т туризму, економіки і права. — К.: Знання України, 2002. — 351 с.

2. Нечаюк Л. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: Навчальний посібник для студ. вузів/ Лідія Нечаюк, Наталія Телеш,; Центр навчальної літ., М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 346 с.

3. Роглєв Х. Основи готельного менеджменту: Навчальний посібник / Христо Роглєв,; Київський ун-т туризму, економіки і права. — К.: Кондор, 2005. — 405 с.

4. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник для студ. вузів/ КІЕП; Ред. В.К.Федорченко. — К.: Вища школа, 2001. — 236 с.

5. Управління сучасним готельним комплексом: Навчальний посібник / Георгій Мунін, Андрій Змійов, Георгій Зінов’єв та ін.; За ред. С. І. Дорогунцова; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. — К.: Ліра-К, 2005. — 514 с.