referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Етап методичного забезпечення та польовий етап соціологічного дослідження

Планування польового етапу роботи є складовою частиною робочого плану дослідження, в якому фіксуються строки та види діяльності під час збирання первинної соціологічної інформації та її підготовки до введення в комп’ютер. Як правило, на польовий етап дослідження відводиться 20-30% часу від загального на реалізацію проекту. Він органічно пов’язаний з розробкою методики дослідження, пілотажем інструменту, підбором та підготовкою виконавців.

Таким чином, головними видами робіт на цьому етапі є масове збирання інформації на об’єкті дослідження та її підготовка до введення в ПЕОМ (кодування). Головними методичними вимогами до організації робіт на цьому етапі є чітке виконання інструкцій та контроль за якістю інформації, що отримується.

Контроль якості забезпечується вибірковими перевірками всіх виконавців польових робіт — анкетерів, інтерв’юерів, спостерігачів, кодувальників. Зазвичай перевіряється 10% всіх анкет, бланків інтерв’ю, карток спостереження, кодувальних аркушів у кожного виконавця.

Перед тим, як починати кодування та обробку даних весь масив перевіряється з точки зору можливих відхилень вибірки від розрахованих параметрів. У випадку, коли це необхідно, проводиться ремонт вибірки.