referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Ділова кар’єра: планування та організація

Термін «кар’єра» (від франц. carriere та італ. сarriera — біг) у загальному розумінні означає успішне просування в галузі суспільної, службової, наукової та іншої діяльності. Термін «кар’єра» інколи подають в одному ряді з терміном «кар’єризм», котрий трактують як гонитву за успіхом, викликану прагненням до особистого благополуччя.

Термін «кар’єра» соціологією розглядаються не тільки в загальному, але й у вузькому розумінні. У вузькому розумінні під кар’єрою розглядають сукупність робочих місць, що їх займає працівник, визначених за ранговою шкалою.

Оскільки найважливішою сферою діяльності є трудова діяльність, а трудова мобільність виступає одним з головних видів соціальної мобільності, то логічно саме у взаємодії з процесом трудової мобільності розглядати суть трудової кар’єри. Під трудовою кар’єрою мається на увазі індивідуальна послідовність змін праці особистості, що обумовлена зі зміною його становища на вертикальній шкалі складності праці або соціальній драбині робочих місць, посад.

При плануванні трудової кар’єри необхідно виходити не тільки зі стратегії управління організацією, а й враховувати пріоритети працівників, їх життєві цілі, ціннісні орієнтації тощо.

Цілі кар’єри полягають у тому, щоб:

  • професія або займана посада відповідали самооцінці і тому приносили моральне задоволення працівнику;
  • робота знаходилася в місцевості, природні умови якої позитивно впливали б на стан здоров’я та дозволяли організовувати належний відпочинок;
  • умови роботи посилювали б трудову мотивацію і розвивали здібності працівника;
  • робота носила творчий характер та давала можливість досягти певного ступеня незалежності;
  • праця добре оплачувалася та була б можливість одержувати додаткові доходи;
  • робота дозволяла активно продовжувати навчання, займатися громадською роботою та сімейними справами.