referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Зразки документів

Зразки документів

1. Розписка

Це письмове підтвердження певної дії, що відбулась — передачі й отримання документів, товарів, грощей від підприємства або приватної особи.

Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа — представник установи — отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.

Розписка

Я, студент фізико-математичного факультету Національного авіаційного університету Маковецький М. І., отримав від завідувача бібліотеки К.П. Лисенка для тимчасового користування на час канікул 1 (один) підручник з фізики, 1 (один) підручник з математики, 1 (один) підручник з філософії.

18.06.07

Підпис студента Маковецького М. Й. Підпис

засвідчую

Декан фізико-математичного

Факультету (підпис) О. В. Марусяк.

2. Пояснювальна записка

Пояснювальна записка – це письмове пояснення на вимогу керівника з приводу ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівників (найчастіше — порушення дисципліни, невиконання службових завдань). Інколи пояснювальна записка — це вступ до якогось документа (плану, звіту, проекту).

Начальнику відділу

науково-технічного

обслуговування

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Воропай З.М.

головного бібліотекаря

Гаращенко О.М.

Пояснювальна записка

Я, Гаращенко Олена Миколаївна, запізнилася на роботу 5 вересня 2007 року на 20 хвилин (прийшла на роботу не в 9.00, а в 9.20). Справа в тому, що зранку я ходила в поліклініку, лікаря терміново викликали до завідуючого відділенням, і я затрималась на прийомі.

Головний бібліотекар відділу

науково-технічного обслуговування Гаращенко О.М.

5.09.2007 р.

3. Лист-вибачення

Службові листи — це найпоширеніший вид документації, один з способів обміну інформацією.

Службові листи належать до головних засобів встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, фірмами. За функціональними ознаками службові листи поділяють на такі, що потребують відповіді, й такі, що її не потребують.

До листів, що потребують відповіді, належать:

— Листи-прохання;

— Листи-звернення;

— Листи-пропозиції;

— Листи-запити;

— Листи-вимоги.

До листів, що не потребують відповіді, належать:

— Листи-попередження;

— Листи нагадування;

— Листи-підтвердження;

— Листи-відмови;

— Супровідні листи;

— Гарантійні листи;

— Листи-повідомлення;

— Листи-розпорядження.

За кількістю адресатів розрізняють звичайні, циркулярні й колективні листи. Звичайний лист надсилають на адресу однієї інстанції, циркулярний лист – цілій низці установ, колективний лист – на одну адресу, але пишуть його від імені керівників кількох установ.

Директорові Науково-методичного

Центру вищої освіти

Міністерства освіти і науки України

п. К.М. Лемківському

Вельмишановний Казимире Михайловичу!

Мені дуже прикро, що наша довгоочікувана і така важлива зустріч не відбулася і Ви змушені були згаяти свій дорогоцінний час.

З повагою,

Ректор КиМУ Власноручний підпис проф. Х.В. Мовчан

4. Лист-прохання

Директорові фірми „Світоч”

п. О.М. Лішненко

Шановний Олександре Миколайовичу!

Шкода, але з огляду на ускладнення ситуації ми не можемо підтримати Ваше прохання подовжити контракт на перевезення вантажів.

Директор ЧП„Антураж” Власноручний підпис Кузьменко П.А.

5. Доручення

Доручення — це письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності.

Доручення видаються на розпорядження майном, отримання грошових і матеріальних цінностей. Вони поділяються на особисті та офіційні.

ДОРУЧЕННЯ

Я, Король Петро Пилипович, доручаю Слободі Оксані Володимирівні отримати належну студентам 12-ї групи музично-педагогічного факультету стипендію за вересень 2006 р.

Доручення дійсне до 12 жовтня 2006 р.

20 вересня 2006 р. (підпис) П. П. Король

Підпис студента Короля П. П.

Засвідчую:

Декан музично-педагогічного

факультету (підпис) С. І. Бондаренко

20 вересня 2006 р.

6. Звіт

Звіт – це письмове повідомлення про виконання певної роботи. Звіти бувають статистичні й текстові. Статистичні звіти пишуться на спеціальних, виготовлених друкарським способом бланках, текстові – на звичайному папері.

Звіт про виконання індивідуального плану

Студентки Трофімової Оксани Василівни

Групи 61 магістратури факультету лінгвістики

Київського міжнародного університету

З 1 вересня 2006 року по 31 грудня 2006 року

За звітний період була присутня на 7 консультаціях з науковим керівником.

Виконано 5 контрольних робіт з навчальних дисциплін: літературний переклад, англійська література, англійська мова, німецька мова, німецька література.

Здано 2 екзамени: історія України, літературний переклад.

Підпис студента:

Дата: 5.01.2007

7. Запрошення

ЗАПРОШЕННЯ

Шановний Василю Сергійовичу!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному форумі „Техно – 2005”.

Відкриття форуму відбудеться 12 жовтня 2005 року о 12 годині

в Міжнародному фонді „Відродження”.

Адреса: Київ, вул. Артема, 46

7. Характеристика

Це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Міщенко Майї Іванівни

головного бібліотекаря

відділу краєзнавства

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

1955 р. народження, українки,

освіта – вища

Міщенко Майя Іванівна працює в Кіровоградській ОУНБ ім. Д.І. Чижевського з березня 2003 року на посаді головного бібліотекаря відділу краєзнавства. За час роботи на посаді головного бібліотекаря Майя Іванівна зарекомендувала себе як висококваліфікований працівник. Постійно й послідовно запроваджує у відділі нові форми та методи роботи, має свій особистий підхід до цього.

М.І. Міщенко дисциплінована, сумлінно ставиться до своїх обов`язків, здібний організатор, ініціативний і творчий працівник, постійно підвищує свій професійний рівень. Вона користується повагою у колег, користувачів бібліотеки.

За внесок в розвиток бібліотечної справи відзначена адміністрацією і профспілковим комітетом подякою та грамотою.

М.І. Міщенко як кваліфікований фахівець повністю відповідає посаді, яку вона займає.

6.03.2008 р.

Завідуюча відділом краєзнавства

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського Макарова Т.П.

9. Автобіографія

Це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Основні вимоги під час його написання – вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу.

Автобіографія

Я, Крушельницька Олександра Романівна, народилась 14 січня 1978 року в м. Львові в родині лікарів.

У 1985 році була зарахована до першого класу середньої загальноосвітньої школи № 98. У 1995 році вступила до Львівського Національного Університету ім. Івана Франка на юридичний факультет денної форми навчання.

З 2000 року працюю на посаді юриста в відділі договірно-правової роботи концерну „ГАЛНАФТОГАЗ”.

Склад сім’ї:

Батько – Крушельницький Роман Сергійович, 1954 року народження, лікар.

Мати – Крушельницька Марія Василівна, 1958 року народження, лікар.

Сестра – Крушельницька Анна Романівна, 1989 року народження, учениця 9-го класу середньої школи № 98.

15 листопада 2006 року Підпис

10. Доповідна записка

Доповідна записка – це письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому описується певний факт, подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень.

Доповідна записка укладається з ініціативи її автора або за вказівкою керівника. Розрізняють внутрішні доповідні записки, що адресуються керівникові установи або підрозділу, де працює укладач, і зовнішні, адресовані керівнику вищої організації.

Доповідні записки бувають також iнформаційного, звітного й ініціативного характеру.

Зміст доповідної записки повинен бути точним та лаконічним, поділеним на частини. Вкінці подаються висновки і пропозиції.

Деканові фізико-математичного

факультету доц. Турин М.І.

викладача фізико-математичного

факультету Чайковського Р.Р.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про збільшення кількості годин

Мовна культура — один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності. Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім постійно вивчати рідну мову, вдосконалювати знання, набуті в середній школі. Писемне мовлення студентів 1 курсу хибує численними відхиленнями від орфографічних і пунктуаційних норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів з. орфографії та пунктуації української мови, виробити навички грамотного письма. Значна частина занять з української мови зорієнтована на вдосконалення зв'язного мовлення. На жаль, таких занять лише дві години на тиждень. Просимо деканат розглянути це питання й збільшити кількість тижневих годин на вивчення рідної мови.

10.07.07 р. Підпис

Cписок використаної літератури

1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник для вищ. та середн. спец. навч. закладів. -К.: А.С.К., 2000, 2002. -397, с.

2. Ладоня І. О. Українська мова: Навчальний посібник для студентів вузів I-II рівнів акредит. -К.: Вища школа, 2001. -157, с.

3. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навчальний посібник. -К.: МАУП, 2002. -254, с.

4. Ромат Є. В.Словник основних рекламних і маркетингових термінів : словник. — Харків : Студцентр, 2003. — 54 с.

5. Сучасна українська літературна мова: Підручник для студентів філолог. спец. вузів. -К.: Вища шк., 1997. -492, с.

6. Сучасна українська мова: Підручник для студ. вузів. -К.: Либідь, 2001. -398, с.

7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.: Вища школа, 1997. -270, с.