referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Застосування програмного продукту “Power Point” у процесі автоматизації роботи менеджера

Вступ.

1. Поняття, призначення та засоби перегляду Office PowerPoint.

2. Робота з презентаціями PowerPoint

3. Створення презентації

4. Вимоги до презентацій PowerPoint

5. Позитивні та негативні сторони презентації PowerPoіnt та поради менеджеру щодо її використання.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Застосування сучасної техніки для презентацій стало звичайним явищем при проведенні семінарів, конференцій і в ході навчального процесу. Традиційно для демонстрації використовуються 35-міліметрові слайди і прозорі плівки. Останнім часом набули поширення кольорові рідкокристалічні панелі, що підключаються безпосередньо до екрана комп'ютера. Підготовка таких презентацій є досить трудомістким процесом.

PowerPoint — це графічний пакет підготовки презентацій і слайд-фільмів. Він надає користувачеві все необхідне — потужні функції роботи з текстом, включаючи малювання контуру тексту, засоби для малювання, побудова діаграм, широкий набір стандартних ілюстрацій і т. ін.

Презентація — це набір слайдів і спецефектів, що супроводжують їх показ на екрані, розподільний матеріал, а також конспект і план доповіді, що зберігаються в одному файлі, створеному за допомогою PowerPoint.

Слайд — це окремий кадр презентації, що може містити в собі заголовок, текст, графіку, діаграми і т. д. Створені засобами PowerPoint слайди можна роздрукувати на чорно-білому або кольоровому принтері, або за допомогою спеціальних агентств виготовити 35-міліметрові слайди на фотоплівці.

Розподільний матеріал — це роздруковані в компактному вигляді слайди презентації: два, чотири або шість слайдів на одній сторінці.

Конспект доповіді — у процесі роботи над презентацією в PowerPoint можна одержати конспект доповіді, при друкуванні якого на кожній сторінці буде виведене зменшене зображення слайда й текст, що пояснює його зміст.

Структура презентації — це документ, що містить тільки заголовки слайдів, а також основний текст без графічних зображень і спеціального оформлення.

1.Поняття, призначення тазасоби перегляду Office PowerPoint

Презентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну тему, які зберігаються у файлі спеціального формату. На кожному слайді можна вміщувати довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімацію, стереозвук, як синтезований, так і записаний із мікрофона. Презентації легко створювати за допомогою програми MSPowerPoint.

Презентації можна демонструвати по-різному:

• на кожному комп'ютері в комп'ютерному класі,

• на кіноекрані за допомогою мультимедійного проектора,

• на телеекрані великого формату.

За структурою презентації поділяють на лінійні та розгалужені.

Презентації лінійної структури створюються для послідовного викладання матеріалу з використанням мультимедійних засобів. Вони мають містити лише головні положення повідомлення, які допомагають усвідомити його зміст, та ілюстрації.

Презентації, які можна використовувати під час узагальнення й систематизації знань та для визначення рівня навчальних досягнень учнів, завдяки гіпертекстовим посиланням найчастіше мають розгалужену структуру. Працюючи з ними за своїм робочим місцем, учень має змогу опрацьовувати запропонований матеріал з урахуванням індивідуальних здібностей.

Під час створення презентацій бажано врахувати вимоги до змісту презентації.

Засіб перегляду Office PowerPoint — це програма, яка використовується для показу презентацій на комп'ютерах, де не установлено додаток Microsoft PowerPoint. За замовчуванням цей засіб перегляду додається разом із запакованими презентаціями на диск або до мережної папки за допомогою засобу упакування для запису на компакт-диск.

Засіб перегляду PowerPoint установлюється за замовчуванням у процесі установки Microsoft Office 2003 для використання із засобом упакування для запису на компакт-диск. Файл PowerPoint Viewer також доступний для завантаження на веб-вузлі Microsoft Office Online.

За допомогою PowerPoint Viewer можна відкривати презентації, захищені паролем на відкриття та зміну. Засіб упакування для запису на компакт-диск дає змогу запаковувати будь-які файли, захищені паролем, і установлювати новий пароль для всіх запакованих презентацій. PowerPoint Viewer запитує пароль, якщо файл захищено паролем на відкриття.

Засіб перегляду PowerPoint підтримує презентації, створені в PowerPoint 97 і пізніших версіях, а також файли з будь-яким вмістом, за винятком об'єктів OLE та сценаріїв.

Щоб використовувати засіб перегляду Microsoft Засіб перегляду Office PowerPoint для показу презентації, потрібно установити його на комп'ютері. Засіб перегляду Office PowerPoint установлюється за замовчуванням під час використання засобу упакування для запису на компакт-диск. Також засіб перегляду можна установити безпосередньо з веб-вузла Microsoft Office Online.

Запустіть засіб перегляду Office PowerPoint одним із двох способів. Якщо засіб перегляду PowerPoint і одна або декілька презентацій були запаковані за допомогою засобу упакування для запису на компакт-диск, у провіднику Windows перейдіть до папки, де було установлено запаковану презентацію, і двічі клацніть файл засобу перегляду PowerPoint, Pptview.exe.

Якщо засіб перегляду PowerPoint установлено безпосередньо з веб-вузла, а не під час установки Office, його можна відкрити в меню Пуск. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Усі програми, а потім виберіть команду Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003.

Знайдіть та виділіть презентацію, яку потрібно показати.

Натисніть кнопку Відкрити.

2. Робота з презентаціями PowerPoint

Процес створення презентації в Microsoft PowerPoint складається з таких дій, як вибір загального оформлення, додавання нових слайдів та їх вмісту, вибір розмітки слайдів, зміна оформлення слайдів у разі необхідності, зміна колірної схеми, застосування різноманітних шаблонів оформлення та створення таких ефектів, як ефекти анімації під час демонстрації слайдів. Наведені нижче відомості стосуються засобів, доступних на початковому етапі цього процесу.

Створити презентацію у Microsoft PowerPoint надає декілька варіантів для створення нової презентації. А саме:

Нова презентація. Слайди мають мінімум елементів оформлення та кольори до них не застосовані.

З існуючої презентації. Презентація створюється на основі вже наявної презентації з певним оформленням. Створюється копія наявної презентації, що дає змогу створити нову презентацію шляхом внесення змін до оформлення та вмісту вихідної презентації.

Із шаблона оформлення. Презентація створюється на основі наявного шаблона Microsoft PowerPoint, який містить основні елементи оформлення, шрифти та колірну схему. Крім стандартних шаблонів Microsoft PowerPoint можна використовувати самостійно створені шаблони.

З майстра автовмісту. Щоб застосувати шаблон оформлення, який містить запропонований текст для слайдів, використовується майстер автовмісту. Потім до запропонованого тексту вносяться потрібні зміни.

Шаблони на веб-вузлі. Створення презентації за допомогою шаблона, який знаходиться на веб-вузлі.

Після завантаження PowerPointсправаз’являється панель (рис.1), яка дозволяє відкрити наявну презентацію або створити нову різниим способами.

За допомогою Мастера автосодержания можна швидко створити презентацію, використовуючи шаблони наявних варіантів презентацій.

Другий режим Шаблон оформления. Це готовий шаблон, який необхідно заповнити певним чином, додавши (за потреби) слайди з графікою чи діаграмами.

Найчастіше створюють презентацію з чистої сторінки, вибравши Новая презентация.

Шаблони на Microsoft.com. Створення презентації на основі додаткових шаблонів Microsoft PowerPoint із бібліотеки шаблонів Microsoft Office. Ці шаблони впорядковані за типами презентацій.

Перед тим як проводити презентацію, доцільно відпрацювати процес проведення та створити допоміжні матеріали для глядачів. перелічені нижче завдання необов'язкові та залежать від способу проведення, можливостей презентаційного комп'ютера та потреб аудиторії.

Більшість презентацій подаються доповідачем у фізичній присутності глядачів. Залежно від ваших можливостей та особливостей аудиторії можна розглянути варіант презентації без доповідача.

Основними елементами слайдової презентації є слайди, замітки та заголовки.

На кожному слайді можна вмістити такі елементи: заголовки, основний текст, графічні об’єкти (ефекти WordArt, рисунки з бібліотеки ClipArtGalleryчи прочитані з файла, автофігури, організаційні діаграми, об’єкти WordArt, таблиці, діаграми) елементи мультимедіа (відеокліпи, звукові кліпи з файлів чи дикторські тексти), дату, час, текст колонтитула, номер слайда, кнопки керування процесом демонстрації.

ClipArtGallery– це одна з прикладних програм MicrosoftOffice, яка забезпечує доступ до стандартних бібліотек і об’єднує в собі такі об’єкти: Рисунки, Звуки иФильмы. Ця бібліотека відкрита, тобто до неї можна включати свої об’єкти.

Для збереження презентації необхідно виконати таку послідовність дій:

Файл – Сохранить (Сохранить как) – вибрати шлях, де зберігатиметься файл, та ввести ім’я файла, де зберігатиметься презентація.

3. Створення презентації

Для розуміння суті роботи по створенню презентації розглянемо приклад її підготовки без участі Майстрів PowerPoint: зробимо чорновий варіант презентації з двох слайдів, а потім застосуємо до них шаблон, який надасть їй професійного вигляду.

1. Початок створення нової презентації:

— запустіть PowerPoint або, якщо ви вже знаходитеся в цьому додатку, виберіть команду «Новий» із меню «Файл».

2. Вибір способу створення нової презентації:

— у вікні «Нова презентація» виберіть перемикач «Порожня презентація» для створення презентації без використання майстрів і шаблонів PowerPoint. Натисніть кнопку ОК.

3. Вибір макета першого слайда:

— будь-яку презентацію відповідно до порад професіоналів рекомендується починати зі слайда заголовка, у якому вказується тема презентації, доповіді, виступу і т. д. Тому в діалоговому вікні «Новий слайд» виберіть перший макет для створення слайда-заголовка презентації.

4. Створення першого слайда презентації:

— у рамку фіксації «Натисніть для додавання заголовка» введіть такий текст прикладу: «Пакет підготовки презентацій Microsoft PowerPoint». Для введення тексту виберіть відповідний шрифт, використовуючи панель інструментів «Форматування» або команду «Шрифт» із меню «Формат». За допомогою цієї команди ви можете встановити при необхідності розмір шрифту, його колір і тінь тексту заголовка.

Виділіть рамку фіксації тексту «Натисніть для додавання заголовка» так, щоб на екрані з'явилися її елементи управління, і натисніть клавішу «Del» для видалення її зі слайда.

Після виконання етапів 1—4 ви одержали на своєму екрані перший слайд презентації, що й служитиме слайдом-заголовком. При бажанні ви можете змінити отриманий слайд, наприклад, шляхом додавання до нього елементів дизайну за вашим вибором.

5. Початок створення другого слайда презентації:

— виконайте команду «Новий слайд» меню «Вставка».

6. Вибір макета другого слайда:

— у діалоговому вікні «Новий слайд» виберіть сьомий макет слайда, який міститиме текст і рамку для малюнка з бібліотеки ClipArt Gallery. Натисніть кнопку ОК. Перевагою вибору макета слайда з областю розміщення малюнка з бібліотеки ClipArt є швидка вставка необхідного малюнка без використання команди «Вставити об'єкт» із меню «Вставка».

7. Розробка другого слайда презентації:

— використовуйте даний макет для підготовки другого слайда презентації Цей макет містить три рамки фіксації: для заголовка слайда, тексту слайда і Для розміщення малюнка бібліотеки ClipArt Gallery. У рамку для заголовка введіть текст «Microsoft PowerPoint»; у рамку для тексту введіть: «За допомогою PowerPoint можна створювати .» і т. д. В області рамки для малюнка двічі натисніть на кнопку «Клацніть двічі для додавання малюнка». У вікні додатка ClipArt Gallery, що з'явилося, виберіть у категорії «Академічна» малюнок «Шкільні приналежності» і натисніть кнопку ОК. Використовуйте елементи Управління рамки з малюнком для установки необхідних розмірів малюнка і його положення на слайді.

При правильному виконанні попередніх етапів ви одержите підготовлений Другий слайд, який також можна змінювати за вашим смаком.

8. Використання елементів дизайну для оформлення слайдів презентації: удосконалимо другий слайд, наприклад, використовуючи елементи «Автоформи» панелі інструментів «Малювання». У палітрі автоформ виділіть форму «Інструмент пломба», перенесіть курсор миші, який у цей момент повинен бути представлений у вигляді знака «+», у нижню частину слайда і розтягніть фігуру, що з'явилася, до необхідних розмірів. Після відпускання кнопки миші введіть в автоформу текст «Це дуже просто!», після чого виберіть підходящий колір заповнення форми за допомогою команди «Кольори й лінії» меню «Формат». При необхідності ви можете також увімкнути тінь для елемента автоформи. Після цього розробка слайда буде закінчена.

9. Застосування шаблонів презентацій:

— для професійного оформлення нашої презентації застосуємо до її слайдів шаблон із комплекту PowerPoint. Для цього виконайте команду «Шаблон» меню «Формат» і в діалоговому вікні відкриття файла шаблона презентації виберіть будь-який із файлів (вигляд шаблона відображається в полі перегляду), після чого натисніть копку «Застосувати».

Слайд набуде нового вигляду. Після закінчення розробки слайдів, натиснувши кнопку «Структура» (знаходиться внизу слайда), ви автоматично одержите структуру вашої презентації, яку ви можете роздрукувати, змінити в ній порядок розміщення слайдів і рівні заголовків тексту в слайдах. Зверніть увагу, що в режимі роботи зі структурою презентації в змісті слайдів не виводяться графічній об'єкти й текст, розміщений у цих об'єктах.

10. Режим «Сортувальник слайдів» або «Монтажний стіл»:

— у режимі сортувальника слайдів, перехід у який здійснюється натисканням кнопки «Сортувальник слайдів», завершимо остаточну підготовку презентації До показу. Для цього встановимо візуальні ефекти виведення слайдів на екран зав допомогою панелі інструментів «Переміщення», що містить список ефектів, які є в пакеті PowerPoint. Натисніть кнопку «Хронометраж» для запуску режиму хронометражу вашого виступу. При цьому PowerPoint автоматично перейде в режим і повноекранної демонстрації слайдів презентації. У нижньому лівому куті екрана виводиться таймер, що здійснює відлік часу вашого виступу для кожного слайда. Після цього час виступу (у секундах) буде зазначено в нижньому лівому кутку кожного слайда.

11 Демонстрація презентації:

— натисніть кнопку «Показ слайдів» і насолоджуйтеся роботою найпопулярнішого типу підготовки презентацій.

4. Вимоги до презентацій PowerPoint

Презентація у форматі Рowerрoint (презентація Power Point), набула широкого поширення в бізнес середовищі. Презентація Рowerрoint (Power Point презентації) — приклад гармонійного поєднання інформації і якісного візуального втілення окремих іміджів. Причому, акцент на іміджевій складовій будь-якої презентації дозволяє добитися важливого емоційного сприйняття в рамках рекламних комунікацій. Споживач, не відволікаючись від інформації, підсвідомо вбирає її на емоційному і інтуїтивному рівні завдяки естетичного виконання презентацій (дизайн презентацій), європейського дизайну і професійної роботи менеджерів РА «Арт-Лайт»

Перед вами завдання — створити в програмі PowerPoіnt презентацію. Властиво, перед визначенням кількості необхідних слайдів добре б відповісти ще на кілька питань. Насамперед, це ціль виступу. Характер підготовлюваного вами наочного матеріалу буде залежати від того, чи прагнете ви збудити в серці й душі аудиторії якісь почуття або хочете донести сухі статистичні відомості.

Необхідно позначити тривалість показу. Очевидно, для півторагодинної лекції й п’ятнадцятихвилинної промови придасться різне число слайдів.

Зробіть спробу представити середньостатистичного представника вашої майбутньої аудиторії — наскільки він розбирається в предметі обговорення, як уважний буде, з яким настроєм прийде на ваш виступ, наскільки він розумний і догадливий. Адже не будемо ж ми вставляти слайди для пояснення спеціальних термінів у презентацію для захисту диплома перед колективом професорів. А от для виступу перед новачками в освітлюваному питанні такі слайди можуть бути корисні.

Коли ми визначилися з названими параметрами, можна приблизно зрозуміти й майбутній обсяг PowerPoіnt-презентаціями. Єдиної експертної думки із приводу кількості слайдів, показуваних у хвилину, не існує. Як приклад можу привести двох людей, що входять у число кращих ораторів сучасного бізнесу. Перший з них — Том Пітерс, автор світових бестселерів "У пошуках досконалості" і "Уявіть собі". Його презентації, приклади яких можна скачати із сайту бізнес-гуру, звичайно складаються з декількох сотень слайдів. А презентація про досконалість містить у собі близько 2700.

Другий приклад — Гай Кавасакі, чий метод роботи з PowerPoіnt навіть назвали "метод Кавасакі". У презентаціях цього майстра можна нарахувати всього близько 10 слайдів, які дозволяють йому повністю розкрити тему виступу.

Істина, швидше за все, буде лежати десь між двома названими крайніми поглядами. Приміром, для свого останнього десятихвилинного виступу на університетській конференції я підготував презентацію з 36 слайдів — включаючи титульний і "Спасибі за увагу!". Але практично жоден з них не містив більше 6 слів. 36 слайдів для 10 хвилин — таке співвідношення можна використовувати у випадку, якщо слайд може бути повністю сприйнятий свідомістю аудиторії за 15 секунд. Тобто, це більша ілюстрація, що видно з будь-якої точки залу, і короткий підпис до неї.

У випадку якщо слайди вашої роботи покликані бути не тільки тлом для мови, а ще й джерелом важливої інформації, користуйтеся правилом 10-20-30. Це означає, що 10 слайдів повинні бути показані за 20 хвилин виступу, причому мінімальний розмір шрифту дорівнює 30. Така швидкість перемикання наочного матеріалу можлива, якщо графіки або схеми, які ви будете демонструвати, мають критичне значення для розуміння матеріалу.

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ СКЛАДАННІ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

• Стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту.

• Використання слів і скорочень, уже знайомих учню.

• Відсутність нагромадження, чіткий порядок у всьому.

• Ретельно структурована інформація.

• Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та нумерованих списків.

• Важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) треба подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому верхньому кутку слайда.

• Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу слайда.

• Кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац.

• Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу.

• Використовуйте табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) для ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал компактно й наочно.

• Графіка має органічно доповнювати текст.

• Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, із якими вони мають з'являтися на екрані одночасно.

• Інструкції до виконання завдань необхідно ретельно продумати щодо їх чіткості, лаконічності, однозначності.

• Використовуйте емоційний фон (художня проза запам'ятовується краще, ніж спеціальні тексти, а вірші — краще, ніж проза).

• Усю текстову інформацію потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних помилок.

• Продуктивність навчання збільшується, якщо одночасно задіяні зоровий і слуховий канали сприйняття інформації (зарубіжні джерела це називають принципом модальності). Тому рекомендується там, де це можливо, використовувати для тексту й графічних зображень звуковий супровід. Дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття інформації становить 15 %, зорового – 25 %, а їх одночасне залучення до процесу навчання підвищує ефективність сприйняття до 65 %.

ВИМОГИ ДО ВРАХУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРІВ І ФОРМ

• Стимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й діють як подразники (за спаданням інтенсивності впливу: червоний, оранжевий, жовтий).

• Дезінтегруючі (холодні) кольори заспокоюють, викликають сонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, синьо-зелений, зелений).

• Нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, коричневий.

• Поєднання двох кольорів — кольору знака й кольору фону – суттєво впливає на зоровий комфорт, причому деякі пари кольорів не тільки стомлюють зір, а й можуть спричинити стрес (наприклад: зелені символи на червоному фоні).

• Найкраще поєднання кольорів шрифту та фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому.

• Кольорова схема має бути однаковою для всіх слайдів.

• Будь-який малюнок фону підвищує стомлюваність очей і знижує ефективність сприйняття інформації.

• Чіткі, яскраві малюнки, які швидко змінюються, миготять, легко «вхоплює» підсвідомість, і вони краще запам'ятовуються.

• Будь-який другорядний об'єкт, що рухається (анімований), знижує якість сприйняття матеріалу, відвертає увагу, порушує її динаміку.

• Показ слайдів із фоновим супроводженням нерелевантних звуків (пісень, мелодій) викликає швидку втомлюваність, сприяє розсіюванню уваги і знижує продуктивність навчання.

Пам'ятайте! Людина спроможна одночасно запам'ятовувати не більше трьох фактів, висновків, визначень.

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ (ЗА Д.ЛЬЮЇСОМ)

• Кожен слайд має відображати одну думку.

• Текст має складатися з коротких слів та простих речень.

• Рядок має містити 6—8 слів.

• Всього на слайді має бути 6—8 рядків.

• Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.

• Дієслова мають бути в одній часовій формі.

• Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайду.

• У заголовках мають бути і великі, і малі літери.

• Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації.

• Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох.

• Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.

• Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ШРИФТІВ

1. Кожен шрифт (гарнітура + написання) має одне змістове навантаження. Для сталої гарнітури традиційними, щонайменше, з XIX ст. є такі:

• напівжирний шрифт – назви структур документа,

• курсив – логічний наголос, зокрема, на формулюванні основних положень, означень тощо,

• “прямий” звичайний – основний масив інформації.

2. Тексти презентацій, які використовують у психологічно напруженій нестандартній ситуації, треба подати гарнітурою зі спрощеним алгоритмом розпізнавання, наприклад, шрифтом Arial. Це доцільно під час роботи з інструкціями правил безпеки, нормативними актами, угодами з правовими чи майновими наслідками, умовами олімпіадних завдань тощо.

3. Уникайте використання більше трьох різних шрифтів на одному слайді. Інакше читач передчасно втомиться, постійно намагаючись вибрати алгоритм розпізнавання шрифту. Виняток становить інструкція з використання шрифтів.

4. Математичні формули подаються гарнітурою, близькою до стандартної (Times New Roman), причому всі змінні – курсивом, решта – дужки, знаки математичних дій, усталені назви функцій (sin, cos тощо) – звичайним “прямим” шрифтом.

5. Позитивні та негативні сторони презентації PowerPoіntта поради менеджеру щодо її використання

В певному розумінні зручність PowerPoint може стати найгіршим ворогом цієї програми. Яким би привабливим не здавалося створити захоплюючі слайди та малюнки, пам’ятайте, що PowerPoint не є автономною річчю. Ваші слухачі прийшли почути вас, а не напружено слідкувати за зображеннями на екрані. Створіть потужну презентацію у PowerPoint, але впевніться, що ваша усна промова не менш вражаюча. «PowerPoint створює не презентації, а слайди, — каже Мет Торнхілл, президент Audience First, компанії, що надає послуги із навчання правильній бізнес-презентації. — Пам’ятайте, що ви створюєте слайди лише для того, щоб підтримати усну презентацію».

Всі бачили презентації PowerPoint, під час яких говорить виступаючий. Іноді він здається закоханим у кожний піксел, спеціальний ефект та біт презентації. Однак найбільш ефективні презентації PowerPoint є простими — це графіки, що легко зрозуміти, та малюнки, які відображають те, що говорить виступаючий.

Деякі консультанти вважають, що у презентації достатньо п’яти слів на рядок та п’яти рядків на кожен слайд. «Не псуйте роботу нагромадженням слів та малюнків, — рекомендує Керр. — Ви справді хочете розмістити абсолютно все на екрані?»

Перевага PowerPoint — здатність відображати ідеї та підтримувати тези виступаючого у лаконічний спосіб. Розібратися у великій кількості цифр та статистичних даних зазвичай важко. Ефективна презентація PowerPoint не надокучає присутнім завеликою кількістю фігур та чисел. Залиште їх на більш детальний розгляд, розповсюдивши друковані тези у кінці презентації. Якщо ви хочете зробити наголос на статистиці, подумайте над використанням діаграм та малюнків, що підтримують думку. «Наприклад, коли я говорила про поширеність хвороби Альцгеймера, то використала фотографію жінки літнього віку, а не просто показала число на екрані», — зазначає Керр.

Одна з найбільш поширених шкідливих звичок користувачів PowerPoint — банальне зачитування тексту презентації. Це не лише зайве, адже для читання текстів можна найняти когось іншого, але й перетворює найкращу візуальну презентацію на надзвичайно нудну. PowerPoint краще використовувати у супроводі усних зауважень, які пояснюють та акцентують показане на екрані. «Навіть в разі використання PowerPoint ви повинні мати зоровий контакт із аудиторією, — закликає Роберта Прескотт із Prescott Group, комунікаційної компанії (шт. Коннектікут). — Усі ці люди приходять не для того, щоб роздивитися вашу потилицю».

Інша потенційна міна — це коментарі виступаючого, які точно співпадають із появою наступного слайда PowerPoint. Це сильно відволікає увагу аудиторії. Добре спланований виступ має проходити так: PowerPoint виводить черговий слайд, аудиторії дається час на його читання та оцінювання, а потім виступаючий пояснює більш детально та чітко, що саме показано на екрані. «Це питання правильного виділення часу, — зазначає Керр. — Ніколи не говоріть відразу після появи слайда».

Знову повторимо, що презентація PowerPoint найбільш ефективна, коли вона слугує візуальним супроводом до промови.

Досвідчені користувачі PowerPoint не турбуються, якщо екран на кілька секунд порожній. Це не лише дає аудиторії візуальний перепочинок, а й корисно для концентрації уваги на вербальній діяльності, зокрема для дискусії або сеансу запитань і відповідей.

Різкий контраст між словами, графікою та фоном може бути дуже ефективним для поєднання інформації та емоційного спрямування.

Не обмежуйте презентацію засобами, що надає PowerPoint. Використовуйте інші зображення та графіку, які мають ефектний вигляд (включаючи відеоролики). «У моїх презентаціях часто присутні один-два відеоролики, — каже Рамон Рей, технічний консультант із Нью-Йорка. — Вони допомагають підтримати настрій аудиторії, подати інформацію та сприяють взаємодії з глядачами».

Деякі люди можуть із цим не погодитися. Проте жоден виступаючий не бажає промовляти до аудиторії, яка зайнята читанням тез його виступу. Хоча бажано, щоб присутні ознайомилися із представленими матеріалами, поширюйте їх лише після закінчення промови.

Ніколи не втрачайте зв’язку з аудиторією. Після складання попереднього порядку слайдів PowerPoint уявіть себе одним із глядачів, що слухають ваші тези. Виявивши непривабливі, відволікаючі або сумнівні моменти, відразу виправте їх. Цим ви покращите свою промову.

Висновки

MicrosoftPowerPoint– це популярний додаток для створення презентацій для різних сфер людської діяльності. Їх можна використовувати для:

· унаочнення навчального матеріалу,

· управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів,

· контролю та перевірки засвоєння навчального матеріалу,

· узагальнення та систематизації знань,

· сфери бізнесу,

· рекламування товарів, послуг,

· створення фотоальбомів тощо.

Створені презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп’ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід, авто фігури, діаграми тощо.

Список використаної літератури

1.Глушаков С. Персональный компьютер : Учебный курс. -Харьков; М.: Фолио: АСТ, 2000. -501 с.

2. Мэлони Эрик Использование Microsoft Word 97. -К.; М.: Диалектика, 1997. -426 с.

3. Руденко В.Д. Курс информатики : Учеб.-метод. пособ./ В.Д. Руденко, А.М. Макарчук, М.А. Патланжоглу; Под ред. В,Н,Мадзигона; Академия пед. наук Украины, Ин-т педагогики. -К.: Феникс, 1998. -367 с.

4. Руденко В.Д. Практичний курс інформатики : Навчально-методічний посібник/ В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, О.М. Патланжоглу; За ред. В.М. Мадзігона; Академія пед. наук, Ін-т педагогіки. -К.: Фенікс, 1997. -304 с.

5. Тхір І.Л Посібник користувача ПК : В 2 т./ І.Л Тхір, В.П. Калушка, А.В. Юзьков; І.Тхір, В.Калушка, А.Юзьков; М-во освіти України; Технічний коледж Тернопільського державного технічного ун-ту. -Тернопіль : Астон. -1998 Т.1. -1998. -316 с.

6. Фигурнов В. IBM PC для пользователя : Краткий курс.-7-е изд.. -М.: Инфра-М, 1998. -479 с.

7. Харвей Г. Windows 95 для "чайников" : Краткий справочник. -К.: Диалектика, 1996. -214 с.

8. Холодей К.М. Секреты ПК. -К.: Диалектика; М.: Информейшн Компьютер Энтерпрайз, 1996. -413 с.