referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Запозичені слова та їх класифікація

Вступ

Розділ ІРоль та класифікація запозичень

Розділ ІІ Джерела запозичень

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Роль запозичень (borrowings, loan-words) у різних мовами неоднакова, і залежить від конкретно-історичних умов розвитку кожної мови. В англійській мові відсоток запозичень значно вищий ніж в багатьох інших мовами, оскільки в силу історичних причин він виявився, на противагу, наприклад, ісландському, дуже проникним. Англійська мова більше ніж якась інша мова має можливість запозичувати іноземні слова в умовах прямого безпосереднього контакту: спочаткув середні віки від іноземних загарбників, які змінювали однин одного на Британських островах , а пізніше в умовах торгової експансії і колонізаторської активності самих англійців. Підраховано, що кількість споконвічних слів в англійському словнику становить близько 30%. Ця обставина забезпечувала багатьом дослідникам привід перебільшувати значення запозичень вважати англійську мову не германською, а романо-германскою мовою, відзначати змішаний характер англійської лексики, як його найважливішу особливість, а інколи взагалі зводити всю лексикологію англійського мови до проблеми запозичень. Деякі вчені (наприклад, Мейе) вважали навіть, в розвинених мовах лексика запозичується настільки легко, що виявляється нехарактерним для специфіки мови. Насправді, запозичення є важливим способом збагачення словникового складу, але не єдиним і навіть не найголовнішим. Цифра 30% характеризує кількість споконвічних слів в словнику, але абсолютно не дає представлення про їх відноснувживаність та важливості для комунікації. За такого підрахунку на одну дошку ставляться такі споконвічні слова як: have, he, on, good, thing, зустрічаються в промові постійно, й такі запозичення як: vehicle, fuselage, chauffeur, neologism, употребляющиеся рідко. Тому, якщо підрахунок відсотка споконвічних і запозичених слів зробити не по словникові, а за живої мови, вважаючи кожне слово стільки разів, скільки воно зустрічається, результат вийде зовсім інший. Справді, у ставленні проникності верств лексики англійську мову має деяким своєрідністю, і в ньому є запозичення у таких частинах мови, які інші мови, які залишаються виключно споконвічними.

Наприклад: займенника they з усіма своїми формами і same, спілки: till і though, сильні дієслова: take і thrive запозичені з скандинавського. Було б вульгаризацией вважати, що роль слова у мові визначається тим, чи є воно запозиченим чи исконным. Проте не менше всі найбільш уживані приводи, спілки, говірки часу і місця, всі допоміжні і модальні дієслова, майже сильні дієслова і майже займенника, прикметники з супплетивным освітою ступенів порівняння, всі числівники, за винятком second, million, billion і, зрештою, багато іменники, які позначають найзвичайнісінькі постійно беруть участь у акті комунікації поняття, є в сучасному в англійській мові споконвічними словами. Отже, навіть у лексики англійську мову залишається німецьким мовою. Загальний закон про нерівномірності змін елементів мови у застосуванні до проблеми запозичень формулюється так: найбільш проникними є найбільш рухливі елементи мови, що входять у словниковий склад мови, менше проникними — отстоявшиеся елементи фонду, і майже не піддається іноземним впливам граматичний лад мови. Те чи інше вплив одного мови на завжди пояснюється історичними причинами: війни, завоювання, подорожі, торгівля і т. п. призводять до понад більш-менш тесному взаємодії різних мов. Інтенсивність припливу нових запозичених слів у різні періоди дуже різна. Залежно від конкретних історичних умов, вона то збільшується, то падає. Рівень впливу одного мови на при цьому значною мірою залежить від мовного чинника, а саме від ступеню близькості взаємодіючих мов, т. е, від того, чи є вони близкородственными чи ні. § 133. Ошибочные подання, що панували у лінгвістиці щодо проблеми запозичень, не зводилися до перебільшення їхньої ролі в в розвитку мови. Сам підхід до теми був одностороннім і формальним. Дослідників цікавили переважно джерела і дати і, кращому випадку, історичні причини і умови запозичення. За всієї необхідності цих даних, обмежуватися ними не можна. Учених цікавить тепер не тільки звідки і чому спало запозичене слово, й як воно асимілювалося у мові, як підкорилася його граматичному ладу і фонетичним нормам, як змінило своє значення та яких змін викликало його поява словниковому складі що зробив його мови. Власне кажучи, на необхідність саме такого підходу аж до заимствованиям окремі росіяни вчені вказували вже давно. Зокрема, найбільший російський лінгвіст XIX століття А. А. Потебня вважав, що запитувати потрібно не що від кого запозичене, а потрібно запитувати про те, що додано, що створено результаті діяльності, возбужденной відповідним поштовхом при заимствовании слова від іншого народу. Але точка зору не отримала поширення в свого часу і знайшла відгуку. А. А. Потебня звертав увагу на творчий елемент в процесі запозичення. «Заимствовать,— говорив він — виходить брати для того, щоб може бути внести у скарбницю людської культури більше ніж одержуєш.» Такий підхід до питання про запозиченнях дозволяє виявити закономірності, яким підпорядковується розвиток словникового складу мови, пояснити в ньому явища і виявити їх причини, розкрити зв'язку між історією окремих слів, історією мови і історією народу. Пояснимо сказане прикладом. Розглядаючи розвиток слова sport, ми не будемо задовольнятися даними про те, що слово це запозичене в среднеанглийский період з старофранцузского, де воно було desport і відбувалося з поздне-латинского disportus. Нас цікавитиме, що desport і disportus означали відволікання, відхилення, що при заимствовании сталася спеціалізація значення і в среднеанглийском слово це мало більш загально значення, ніж у у даний час, означаючи розвага, спорт, веселощі, пожвавлення. Ми зауважимо, що поряд із цим словом тоді ж з французького мови в англійський позичалися багато слова, пов'язані з розвагами знаті, що пояснюється тим, що після того, як в XI столітті норманские барони стали повновладними господарями країни, залишки англо-саксонській знаті засвоювали їх побут і звичаї й водночас, норманский діалект старофранцузского мови. Далі зазначимо, що слово підпорядковується англійської системі граматичних змін іменників, отримуючи у множині закінчення -s. У ньому не тільки заміняються всі звуки англійськими і читається останнє t, й відпадає, як це часто спостерігається имено у французьких запозиченнях, перший стиль (аферезис), результаті чого слово в звуковому ставленні ще більше уподібнюється исконным англійською словами, до яких характерна односкладовість. У новоанглийском це слово зазнає ще певні зміни семантиці і означає фізичні вправи, переважно в вигляді ігор і змагань.

З значенням, у своїй нової формі воно знову заимствуется назад у французьку мову і в інші мови і стає інтернаціональним. У словниковому складі англійського мови паралельно зберігається дієслово disport розважатися, який, проте, виявляється малоупотребительным. § 134. Внаслідок системного характеру мови і лексики зокрема, ніяке нове поповнення словника запозиченими словами не може безслідно минутися для решти словникового складу. Заимствованное слово зазвичай приймає на себе одне кілька значень семантично найближчих до нього слів, вже раніше існували у мові. При цьому відбувається перегруппировка в значеннєвий структурі, т. е. якесь другорядне значення може стати центральним чи навпаки. Може також статися й нерідко відбувається витіснення з мови слів, близько які збігаються за значенням з новим словом. Відбувається це тому, що тривале співіснування у мові абсолютних чи майже абсолютних синонімів неможливо і завжди ліквідується або розмежуванням їх значень, або видушуванням з мови непотрібних слів. Взаємодія запозичень і словникового складу що зробив їх мови добре видно з історії слів, обозначающих поняття працювати, трудитися, синонимичных за первісним to work. Після запозичення в среднеанглийский період дієслів: labourern трудитися, докладати великих зусиль (з ст.-фр. labourer — лат. laborare) і travail-len важко трудитися (з ст.-фр. travailler нар. лат. trepaliare мучити), перший цих дієслів, близько синонимичный за первісним англійському swincan, витиснув цьому останньому із Чінгісханового загальнонародного мови в деякі територіальні діалекти. Другий дієслово travailler не витримав конкуренції з исконным дієсловом werken і зазнав значні зміни у своїй смысловой-структуре. З XVI століття основним його значенням стає подорожувати (совр.-англ. to travel). У цьому значенні він витісняє споконвічний дієслово lithen<1U6an подорожувати, який на час появи дієслова travailler вже став мало зрозумілим. Пізніше, як нове слово, абсолютно незалежно від першого, заимствуется в англійську мову старофранцузское іменник travail, означає тяжка праця і борошна при пологах. Воно менше змінило свій фонетичний образ, зберігши типове для французького мови наголос на другому складі [tree'veil]. Від нього утворився і відповідний дієслово to travail болісно трудитися і мучитися в пологах. У результаті виходить так звана дублетная пара to travel — to travail

§ 135. Спільне вплив историко-лингвистических і историко-экономических причин на розвиток групи семантично близьких слів цікаво простежується на прикладі англійських слів, обозначающих фортецю. Др.-англ, burgh означало фортецю, замок, укріплений місто. В ХІ столітті норманские барони принесли із собою слово castel, зменшить, від лат. castra, обозначавшее той тип феодальних фортець, який вони будували і в якому жили. Після проникнення слова castel в среднеанглийский мову, слово burgh втрачає значення замок, і фортецю, зберігаючи, проте, значення укріплений місто. Це значення тримається доти, доки, поки винахід пороху не викликає перевороту в фортифікаційної техніці. Для що з'явилися нових систем укріплень використовується запозичене на XIV разом з ними ст.-французское слово forteresse. У XV столітті значення укріплений місто в слові burgh зникає зовсім, зате центральним стає яке з'явилося зі зростанням міст і в зв'язку з змінами в економічному і політичному становищі значення місто, має муніципалітет, спеціальні привілеї і надсилає представників в парламент. Надалі значення кілька видозмінюється і в сучасному мовою існує формі borough як одиниця адміністративного поділу. Таким чином полисемантичное слово поступово втрачав частина своїх значень і семантично видозмінювалося при появі у мові французьких синонімів. інших випадках, якщо слова були моносемантичными і належали такої сфері лексики, де французьке вплив було особливо інтенсивним, споконвічні слова дуже змінювали своє значення, размежевывались зі іншомовними синонімами стилістично чи були абсолютно витіснені з мови. Так, др.-англ, scrud —совр.-англ, shroud означає одяг. У XIII столітті з'являється ст.-фр. слово habit з тим значенням. Тоді shroud змінює своє значення і означає вже місце, що дає притулок, захист. У XIV столітті з'являється одне французьке слово зі значенням одяг, а саме garment і ряд назв для окремих частин одягу. Старе слово shroud, неприменимое до одязі французького покрою, виходить спочатку покрив, а потім саван, й кілька урочистий відтінок. § 136. Слід підкреслити, що закріплення у мові запозиченого слова не обов'язково призводить до витіснення соответствующею споконвічного. Вызванные їм в словниковому складі можуть висловитися в певній стилістичній перегрупування в розмежування значень. Так, наприклад, запозичені people (фр. peuple) і remain (ст.-фр. rema-indre) відтіснили споконвічні слова folk і abide перше в розмовну, а друге в поетичну сфери вживання. Слово folk при цьому отримало деяку специфічну емоційну забарвлення і додаткове значення. Воно вживається, коли говорять про своїх: про своїй сім'ї, односельців, земляків, співвітчизників тощо. Слово це поширене народної розмовної і в народному творчості і недарма до складу терміна folklore. Загальний закон про системності явищ мови у застосуванні до проблеми запозичень можна, отже, сформулювати так: житті різне зміна у словниковому складі мови вигляді проникнення іншомовних запозичень тягне за собою семантичні чи стилістичні в вже наявних у мовою словах і зрушення в синонімічних групах. 2. Класифікація запозичень § 137. Наявні в словниковому складі мови запозичені слова можна класифікувати: по джерелу запозичення, з, який аспект слова запозичено і ступеню асиміляції. За джерела і епохи запозичення в словниковому складі англійського мови розрізняють: 1) Кельтские запозичення. 2) Латинские запозичення перших століть нашої ери, т. е., потрапили ще до приходу англов і саксів на Британські естрова (так наз. 1-й шар латинських запозичень). 3) Латинские запозичення VI—VII ст., т. е. епохи запровадження християнства в Англії (так наз. 2-ї шар латинських запозичень). 4) Скандинавські запозичення епохи скандинавських набігів (VIII—IX ст.) і особливо скандинавського завоювання (X в.) 5) Старі французькі запозичення (XII—XV ст.), зумовлені норманским завоюванням. 6) Латинские запозичення XV—XVI-вв., т. е, пов'язані з епохою Відродження (так наз. 3-й шар латинських запозичень). 7) Нові французькі запозичення після XVI в. 8) Заимствования з грецького, італійського, голландського, іспанського, російського, німецького й ін. мов, зумовлені економічними, політичними, культурними і т. д. зв'язками з відповідними народами. 9) Советизмы, т. е. запозичення із російського мови післяжовтневого періоду, які відбивають вплив передового ладу та передовою ідеології нашої країни.

§ 138. Класифікація по джерелу запозичення розроблено найповніше, але не є, як було зазначено, єдино. Заимствования можна також класифікувати з, який аспект слова виявляється новою як на приймаючої мови. За цим принципом запозичення поділяються на фонетичні, кальки (translation-loans), семантичні і запозичення словообразовательных елементів. Перший із названих типів, т. е. фонетичні запозичення становлять основну і найбільш численну групу. Вони характеризуються тим, що загальний звуковий комплекс їх виявляється для заимствующего мови новим, хоча кожен складових їх звуків, за рідкісними винятками, заменяется звуком мови, в яке потрапляють. Розглянуті вище sport, labour, travel, people, castle, fortress і т. д. є саме фонетичними запозиченнями. Кальками називаються запозичення вигляді буквального перекладу іноземного слова чи вислову, т. е. точного відтворення його засобами приймаючої мови зі збереженням морфологічною структури мотивування. Такими кальками є, наприклад, багато стали інтернаціональними запозичення з мови індіанців: pale-face блідолиций, pipe of peace трубка світу. Багатокаліксередсоветизмов: palace of culture, house of rest, collective farm. Під семантичним заимствованием розуміється запозичення нового значення, часто переносного, до вже имеющемуся у мові слову. Слова pioneer і brigade існували англійській мові до проникнення нього советизмов, але значення: член дитячої комуністичної та трудовий колектив вони отримали під впливом російського мови післяжовтневого періоду. Семантические запозичення відбуваються особливо легко в близькоспоріднених, мовами. Цілий ряд прикладів можна знайти серед скандинавських запозичень. Так, наприклад, др.-англ, дієслово dwellan блукати, зволікати, під впливом др.-сканд. dvelja/o/mb, розвився в сучасному англійською в dwell жити. Таким чином у звуковому ставленні dwell походить англійському, а в семантичному до скандинавському дієслову. Випадків семантичного запозичення серед іменників більше, ніж серед дієслів. Существительное gift в др.-англ, означало не подарунок, а викуп за дружину і потім, результаті асоціації по суміжності — весілля. Скандинавское слово gift означало дар, подарунок, і це позначилося на значенні споконвічного слова. З скандинавського отримали свої сучасні значення слова: bread (в др.-англ, шматок хліба), dream (в др.-англ, радість), holm (в др.-англ. океан, море), plough (в др.-англ, міра землі). Заимствоваться може не тільки слово, й окремі значущі частини слова. Морфемы запозичуються, звісно, не ізольовано, а в словах: якщо якісь іншомовні морфеми входять у велику запозичених слів, то морфологічна структура цих слів починає осознаваться, а найбільш морфеми включаються в кількість словообразовательных коштів приймаючої мови. Багато хто грецькі і латинські слова перетворилися на інтернаціональні префікси. Наприклад, anti-, counter-, inter-, sub-, ultra- і т. д. В усіх мовами широко уживані грецькі суффиксы: -ist, -ism, -isk. Далеко не всі запозичені слова асимілюються так повно, як розглянуті вище travel і sport. Тому за рівнем їх асиміляції запозичення можна підрозділити на: 1. Повністю асимільовані, т. е. відповідні всім морфологическим, фонетичним і орфографічним нормам заимствовавшего мови і воспринимаемые говорящими як англійські, а не іноземні слова. Деякі з них можуть належати до основного словниковому фонду: travel, street інші до іншої частини словникового складу: operate, trail 2.

Частково асимільовані, т. е. залишилися іноземними за своїм произношению, написання чи граматичним форм: analysis, pi. analyses, bacillus, pi. bacilli formula, pi. formulas & formulae, bacterium, pi. bacteria boulevard ['bu: liwa], canal [ka'nasl], travail [tras'veil] restaurant ['restanxrj], corps [ko:]. Ці слова часто відрізняються нестійкістю вимови: останній стиль в слові restaurant вимовляється: [raj], [raijj, [го:], [ra-g], [rarj] 3. Частково асимільовані і які позначають поняття, пов'язані з іншими країнами але не англійського еквівалента. Наприклад: З російського: steppe, rouble, verst. З іспанського: duenna, hidalgo, matador, real (монета). До цієї групи слів ставляться назви понять, пов'язаних чужоземній національної культурою, наприклад, назви різних національних шат, жител, музичних інструментів, звань, професій, утвари і т. д., і з чужоземній природою: т. е. назви тварин, рослин. 3. Інтернаціональні слова § 139. Особливу групу становлять слова інтернаціональні. Нерідко буває, що означає воно важливе нове поняття, слово заимствуется не в один якийсь мову, а у багато мови. Таким чином створюється міжнародний фонд лексики, в який входить міжнародна термінологія різних галузей людської діяльності: політики, філософії, науки, техніки, мистецтва, а також багато абстрактні слова. Інтернаціональні, чи міжнародні слона, з одного джерела, мають графічне і звукове подібність і, збігаючись до ступеню за змістом, становлять ніби загальне надбання ряду мов. Більша їх є результатом паралельного збагачення нових мов за рахунок лексики давніх, т. е. латинського й грецької (democracy, proletarian, philosophy, atom, satellite, synonym, rhythm). Інша частину їх йде з сучасних мов; soviet, kolkhoz, sputnik — із російського revolution, bourgeois — з французького sonata, soprano, violoncello — з італійського. До інтернаціональним словами не ставляться родинні відповідності, т. е. слова, наявність яких у ряді мов є наслідком кревності цих мов та походження від одного мови — основи: англ, mother ньому. Mutter русск. мати англ, nose ньому. Nase русск. ніс англ, goose ньому. Hans русск. гусак Інтернаціональна лексика представляє великий методичний інтерес у практиці викладання і вимагає себе особливої уваги й підходу. З одного боку, викладач зобов'язаний, щоб полегшити їх розуміння і запам'ятовування використовувати подібність між словами в і досліджуваному мовою, зокрема подібність графіки, яка може доходити до повного збіги. З другого, викладач зобов'язаний показати національне своєрідність оформлення і значення інтернаціональних слів англійській мові. Важливо звернути увагу учнів на відмінності між ними не тільки в їх зовнішньої формі: індустрія industry, й в значенні. Наприклад, слово control англійській мові багатозначно, і основні його значення там не контроль, а управління, керівництво, влада. Англійське family виходить лише сім'я чи рід, значення прізвище не має ніколи. General, як іменник однозначною збігається за значенням з генерал, але набагато частіше зустрічається прикметник general — це останнє полисемантично: загальний, головний, звичайний і т. д. Російський індустрія вживається набагато рідше, ніж його синонім промисловість і вже тому не зовсім еквівалентно англійському industry. Кроне того, останнє має ще значення працьовитість, прилежание і часто викликає затруднение перекладі. Слово magazine англійській мові має два значення: журнал і склад військових припасів, жодне з яких не відповідає російському — магазин. Существительное original і російське оригінал збігаються в усіх своїх значеннях. Але original має омонім — прикметник, якого значення оригінальний буде другорядним, а основним значенням — початковий, справжній. Причиною розбіжності в значенні є насамперед та обставина, що, що, як уже зазначалося вище, слово, дуже полісемантичне тому мовою, звідки воно заимствуется, в заимствующий мову нерідко потрапляє лише в одному своїх значень, найчастіше спеціальному. Сравн. англ. out і російське аут (у спорті). Бувають такі випадки, коли інтернаціональні слова, збігалися у прямому значенні, розходяться в можливостях переносного вживання. Слово атом російській мові не вживається з переносним значенням малятко, крихітка, як це іноді має місце в англійською. Говорячи про маленькому Поле Домби, Діккенс називає його the atom. На російський цю метафору можна перекласти словом крихітка. 4. Джерела запозичення § 140. Заимствования в англійському словниковому складі уявляють собою ту сферу лексики, яка найбільш тісно безпосередньо відбиває історію Англії, показуючи вплив мову зовнішніх нелингвистических причин. Тому їх доцільно простежити в хронологічному порядку, пов'язуючи їх з історією англійського народу. Коли англы, сакси і юти в V столітті нашої ери переселилися в Британію, вони знайшли там кельтське населення бриттів і гаэлов, яких вони відтіснили на захід (Уэлльс і Корнуолл) і на північ (Шотландія). У зіткненні мов перемога дісталася мови прибульців. Розвиток їх мови і дало сучасний англійський. § 141. Заимствования з мови кельтів виявилися дуже нечисленними і ставляться головним чином до топоніміці, т. е. до географічним назв: Aber гирло річки; в назвах міст: Aberdeen, Aberavon, Abernethy [oebs'neOi]. Avon < кельтск. Amhuin річка. У Англії 14 річок з таким назвою. Саг, саег замок, звідки: Carlisle, Cardiff, Caernarvon. Coill ліс дало Kjllbrook. Таких кельтських слів, які були б нам відомі вже в давньоанглійському і збереглися б мовою до справжнього часу дуже мало. Серед них: bannock перепічка, down, dune пагорб, dun коричневий і, може, cradle. Набагато многочисленнее пізніші запозичення з шотландського (slogan, whisky, clan), ірландського (bard, fun, Tory) та ін. діалектів, що містять кельтизмы, а також запозичення через французьку мову (beak, budget, career, gravel, harness, tunnel).

§ 142. У давньоанглійському мовою розрізняють два шару латинських запозичень. Слова, яких відносять до першого прошарку (до 800 р.), могли потрапити через уельський мова і бути з який тривав чотири перших століття нашої ери пануванням римлян в Британії, чи потрапити мову англов і саксів ще на континенті. Хай там було, вони свідчать про вищою, ніж кельтських і німецьких племен того часу матеріальної культурі римлян і означають конкретні речі поняття, раніше англо-саксам невідомі. Наприклад: street, мірою, stret, др.-англ, strxt, лат. strata (via) брукована (дорога), strata — 2-ге причастя дружин. роду від лат. sternere вкладати, мостити дорогу; port —лат. portus порт wall —мірою, wall, лат. vallum вал wine—др.-англ, win, лат. vinum вино mile —др.-англ, mil,лат.milia (passuum) тисяча кроків, Багато латинських назв в топоніміці. Так, лат. castrum зміцнення, форт, мало множинне число, castra з граматично связанным значенням табір, звідки др.-англ, ceaster і сучасне — caster, Chester в різних географічні назви. Наприклад: Lancaster, Dorchester, Manchester, Winchester. Усе слова цієї групи запозичені усним шляхом, повністю асимільовані і ввійшли в основний словниковий фонд англійського мови. При цьому вони підкорилися граматичному ладу англійського мови, втративши ті граматичні форми, які їм були властиві в латинській мові, а також підкорилися всім тим закономірним фонетичним змінам, які в словах англійського мови протягом його історії. Семантика цих слів ясно підтверджує історичні дані про діяльності римлян в Британії. Наприклад: дані про будівництві мережі доріг, портів і римського укріпленого валу з військовими фортами, простиравшегося від гирла річки Таємниць до Карлайла. Інші слова цього ж шару свідчать про торгових зв'язках і тих товари, які привозили римські купці. другого прошарку латинських запозичень відносять слова, ввійшли в древнеанглийский мову після начавшегося з 596 року ухвалення християнства. Так, як і слова першого шару, це переважно односкладові слова, запозичені усним шляхом і в здебільшого які позначають конкретні поняття. вчених вважали, що основну масу цих слів становлять слова, пов'язані з религиозно-церковными поняттями, такі як: altar (лат. altare, altus високий), candle (лат. candela), creed (лат. credo), nun (лат. nonna) і temple (лат. templum). Значна цих релігійних термінів не є исконно-латинской, а потрапила латинську мову з давньогрецького, т. е. є не прямим заимствованием, а опосередкованим. Наприклад: apostle (rp. aposto-los вісник), bishop (rp. episkopos), church (rp. kyria-kon), devil (rp. diabolos), pope (rp. papas). Проте релігійними термінами цей прошарок аж ніяк не обмежується і нерелігійна лексика цього шару ввійшла в надалі основний словниковий фонд англійського мови. Подобно розібраної вище першої групі латинських запозичень, якою його іноді важко розмежувати і хронологічно, він містить дуже багато назв нових для англо-саксов понять і предметів матеріальної культури, частина яких ввійшла в основний словниковий фонд. Тут чимало сільськогосподарських термінів: spade лопата; sickle серп; coulter леміш (плуга); mill млин (спочатку ручне). Назви нових будівельних матеріалів: tile черепиця; mortar известка; marble мармур; chalk крейда. Слова: school, candle, paper, відбивають культурний вплив римлян. Аналізуючи цю групу запозичень, ми знову і знову переконуємося в можливості судити історію ідеологічних, економічних, політичних і культурних зв'язків між народами по следам, які вони залишають у мові. Як приклад, ілюструє шляху світовий культури, можна згадати слово paper лат. papirus, грецьк. papiros, яке, у свою чергу, що запозичене зі єгипетського. Важливо звернути увагу те, що загалом словниковий склад древнеанглийского мови вирізняється меньшей порівняно з новоанглийским періодом проницаемостью. Лексика його набагато понад однорідна і запозичення обмежуються сферою іменників. До приведенному вище списку можна додати лише три дієслова: to offer, to spend, to shrive. Усе ці ранні латинські запозичення пройшли в надалі значну еволюцію у своєї формі, так і у. §

143. Принципово інший характер мало вплив скандинавських мов, обумовлений начавшимися в VIII столітті набігами скандинавів на Британські острови і наступним підпорядкуванням Англії датскому королю (1017 р.). І народ завойовник, і переможений народ у цьому випадку стояли на приблизно однаковою общественно-экономической та культурної щаблі розвитку, говорили на близькоспоріднених мовами, оскільки, як англо-саксы, так і датчани і норвежці, належали до групі німецьких племен і дуже тісно стикалися, оскільки прибульці осіли Британських островів, займаючи рівноправне з переможеними суспільне становище. Мови їх стали ніби на становище взаємодіючих в спілкуванні діалектів. Тому в період скандинавського завоювання запозичення не тільки численні, й надалі дуже стійкі, й дуже різноманітні як по семантичної сфері, так і вроздріб мови, і спостерігаються навіть в найменш проникних цих останніх. Так, з скандинавського запозичені: займенника: they вона, з усіма своїми формами, і same той; спілки: till поки не, і though хоча; наріччя fro тому. Кількість запозичених з скандинавського прикметників досить значно, причому всі вони употребляются в промові дуже часто. Цетакіприкметники, якhappy, low, loose, ill, odd, ugly, weak. Ці слова, так само як і наведені нижче дієслова, не вводять жодних нових понять, а заміщають і витісняють вже бытовавшие раніше слова. Так, наприклад, запозичений дієслово to take витиснув свою niman брати (ньому. nehmen), який абсолютно випав не тільки з основного словникового фонду, й взагалі з словникового складу мови. Іншимизагальновживанимидієсловамизскандинавськогоє: to die, to cast, to call,to bark, to glimmer, to thrive. Вплив скандинавського на древнеанглийский позначилося не тільки в заміні та витісненні деяких споконвічних слів, й у цілому ряді істотних фонетичних і семантических змін у ряді слів основного словникового фонду. Близькість обох мов сприяє так званим семантичним заимствованиям, за яких споконвічні слова змінювали своє значення під впливом родинних скандинавських слів. Скандинавські запозичення серед іменників дуже численні, в більшості випадків входять у основний словниковий фонд і дуже різноманітні по семантиці. Серед них є слова, належать до таким зазвичай малопроницаемым семантичним групам, як позначення сімейних (sister, husband) чи явищ навколишньої природи (sky). З скандинавського запозичені: fellow, law, window, leg, wing, harbour й інші слова. З мови переможців датчан була спочатку запозичена значна юридична термінологія, оскільки Англія управлялась в епоху скандинавського панування зі скандинавських законам, але пізніше ця юридична термінологія була вытеснена термінологією нормано-французской і збереглося лише слово law і освічені від нього: by-law місцевий (міської) закон і outlaw. Отражение скандинавського впливу в топоніміці дуже значно: byr село, невеликий місто, наприклад Derby, Grimsby, Kirkby, Holmby — Ср. by-law. Долина dal, наприклад Avondale, Danesdale; gate дорога, наприклад Newgate, Sandgate; holm острів, наприклад, Holmby, Langholm, Holmforth. Скандинавські запозичення пройшли не всі фонетичні зміни, яким подверглись англійські слова. Так, вони не подверглись палаталізації перед голосними початкового sk, яке не перейшло в []—skin, а також зберегли кінцеве g — egg. Збереження поєднання sk на слова перед голосними без переходу в [/] є фонетичним критерієм для розпізнавання скандинавських запозичень від споконвічних слів. Поєднання [sk] трапляється тільки в запозичених словах, але не обов'язково скандинавских.Ср. запозичення з франц. squire з грецьк. sceptic.

§ 144. Общественно-историко-бытовые умови, у яких відбувалося схрещування з нормано-французским мовою, якою розмовляли норманы, котрі встановили в Англії своє панування після битви при Гастингсе в 1066 року, були зовсім. Якщо скандинави в епоху завоювання Англії переживали розпад родового ладу, в нор-манов уже цілком розвинений феодальний лад; якщо скандинави селилися пліч-о-пліч з переможеними на равноправном з ними становищі, то норманы становили правлячу верхівку. І, нарешті, древне-английский і скандинавський мови були настільки близкородственными, що завойовники і скорені могли спілкуватися і розуміти одне навіть без взаємного вивчення мови. Генетично пов'язані слова обох мов легко ототожнювали, що сприяло їх взаимному впливу та подальшого розвитку. Норманы, й були самі німецьким плем'ям, але, вторгнувшись в IX столітті на північ нинішній Франції, за час перебування на материку засвоїли французьку мову, який отношению до англійському був далекородствен-ным. Мови вирізнялися настільки дуже, що про взаєморозуміння не могло й мови. Виникло двомовність, коли правляча феодальна верхівка розмовляла по французски, французьку мову був мовою державним, на ньому велося судочинство, на ньому викладали в школах. Основна маса населення Англії продовжувала користуватися рідною, хоча багато, звісно, знали обидва мови. Все це викликало проникнення в словниковий запас англійського мови слів, обозначавших коло понять, належали до до побуті, звичаїв і занять феодальної норманской знаті. Пізніше, коли англійську мову витиснув французький з державної жизни1, в англійську мову влилося дуже багато французьких політичних термінів. Таким чином французькі запозичення цього періоду проникають головним чином не в основний словниковий фонд, а в певні пласти словникового складу. Пласти ці визначаються історичними умовами запозичення. Насамперед, це слова, пов'язані з феодальними відносинами: feudal, baron, vassal, liege, chivalry. Деякі цих слів, той час отражавшие своєму значенні феодальну ідеологію, пізніше отримали понад загальний сенс. Такі: command, obey, serve, noble, glory, danger. Розвиток значення останнього слова; спочатку воно означало влада феодала і в цьому значенні було запозичене. Значення небезпека воно отримало у Франції і так було запозичене вдруге. Майже всі титули, за винятком king, queen, earl, lord і lady нормано-французского походження: peer, prince, count, duke та звернення sir і madam. Слова, пов'язані з державним управлінням і взагалі державою: state, realm, people, nation, government, power, authority, court, crown і т. д. Слова, пов'язані з грошовими відносинами: money, property. Слова, якіпозначаютьсімейні: parent, spouse, cousin, uncle, aunt, nephew, niece.

Великакількістьвійськовихтермінівіслів, пов'язанихсвойной: army (др.-англ, here іfyrd живутьщедоXV в.), battle, arms, victory, war (словонімецькогопоходження), navy, troops, guard. Усеназвивійськовихчинів. Дужечисленніслова, означаючізадоволенняірозваги: feast, leisure, pleasure, delight, ease, comfort, chase ібагатохтокартковітерміни: trump, асі, cards. Юридичнітерміни: accuse, court, crime, felony, plaintiff, defendant, attorney іт. д. Французскимисловаминазивалисяпрофесіїремісників, якіобслуговувалифеодалів: tailor, butcher, painter, carpenter, joiner. Поручзісловами, якіставлятьсядопонадбільш-меншспеціальнимобластямлексики, середфранцузькихслівцьогоперіодубагатоітаких, якіозначаютьнайзвичайнісінькіпоняття, постійновикористовуютьсяспілкуваннііповиннівіднестидоосновногословниковомуфонду. Такі: face, place, large, change, атакожпозначенняодиницьчасу: hour, minute, second, позначеннядеякихосновнихпонятьнавколишньоїлюдиниприроди: river, mountain, soil, air, flower, fruit. Необхідно нагадати, в народну латина франки, готи і бургунды, які полонили романізованих галлів і прийняли їх мову, принесли багато німецьких слів. Тому немає нічого дивного тому, що серед французьких запозичень багато слів німецького, в остаточному підсумку, походження: banner, blank, blanket, blue, choice, coat, dance, garden, gay, pocket, ticket, war. Деякі слова, не без підстави, називаються мандрівниками. Прикладом може служити слово "gum" ("chewing gum"), запозичене в др.-англ, з старофранцузского gomme — лат. gummi, грецьк. kornrni, еги-петск. gmit. Французькі запозичення інколи буває важко відрізнити від латинських, т. е. точніше кажучи, важко відрізнити прямі латинські запозичення від непрямих. Наприклад, слово figure могло прийти і прямо з лат. figura з французск. figure, У обох випадках форма має бути figure, бо й латинські запозичення змінювали свою форму за зразком французьких. Багато хто французькі запозичення були пізніше змінено і уподібнені відповідним латинським словами: dette — debt; descrive стало describe, doute — doubt. Заимствования з норм.-франц. переважно йшли усним шляхом, але вже з XIII століття з них йдуть книжковим шляхом, і вже не з норманского, а з паризького діалекту. Периоду розпаду підвалин феодального суспільства і виникнення капіталістичних відносин відповідає процес формування сучасних буржуазних націй. З освітою націй нерозривно і освіту національних мов. У Англії кінця ХШ-го — початку XIV-го століття, з збільшенням торгових зносин та зростанням міст і промисловості, боротьба за англійську мову, як основу національного мови, набуває велике. § 145. Новоанглийский мову складається в епоху Відродження. Наукові твору цього періоду пишуть вже англійською мовою, але так як до цього, у період середньовіччя, мовою науки був латинський й, оскільки для епохи Відродження характерний інтерес до памятникам античної культури, використання стилю, риторичних прийомів побудови грецьких і римських авторів, то цілком природно, що й поповнення словника і створення нової наукової термінології йшло значною мірою за рахунок запозичень з латинського, а також з грецького мови. Так створювалася, наприклад, термінологія філософії, права, медицини і т. п. Особливості так званого 3-го шару латинських запозичень тому, що вони йдуть не усним, а книжковим шляхом, і позначають переважно абстрактні поняття: basis, area, crisis, idea, ratio, stimulus. Середнихбагатодієслівіприкметників: operate, cultivate, demonstrate, evolve, educate, admit, permit, complete, accept, affect, locate, separate, senior, junior, minor, inferior, exterior, superior, dependant. Тоді як як 1-й і почасти 2-ї шар латинських запозичень ввійшли в основний словниковий фонд, цей прошарок збагачує периферійні верстви лексики і має в основному словниковому фонді синоніми числа споконвічних слів. Кількість латинських запозичень англійській мові дуже великий. Деякі дослідники стверджували, що 1/4 всього словникового складу англійського мови становлять латинські слова. Завдяки тому, що процес йшов через книги, вони зазнали менше змін, ніж запозичення з інших мов. Заимствуются не тільки окремі слова, й цілі стійкі словосполучення: vice versa навпаки, viva voce вголос.

У в письмовій формі сучасного англійського мови дуже уживані літерні скорочення від таких висловів, які читанні заміняються англійською перекладом. Найважливіші ознаки слів латино-романского походження такі; переважання двусложных і складних основ з префіксами, причому префікси закінчуються на згідну; ab-, ad-, corn-, dis-, ex-, in-, im-, il-, sub-; подвоєння згодних: bb, cc, ft", 11, mm, nn, pp, rr, ss, tt. Значна частка латинського елемента англійській мові не є, проте, прямими запозиченнями з латинського в англійський. Серед них багато слів, які прийшли через французький. Грецькі слова і словотворчі елементи широко використовуються термінології науки всіх країн стали так само, як і латинські, значною мірою інтернаціональними. Формальними ознаками слів грецького походження є: наявність у докорінно між согласными — symbol і наявність диграфів ch [k] — scheme; ph[f] — phenomenon. § 146. Поряд із запозиченнями з класичних мов, в XV—XVI ст. відбувалися і запозичення з живих мов, переважно італійського, іспанського, і голландського. Заимствования з італійської свідчать про культурних зв'язках із Італією і ставляться головним чином до різноманітних галузей мистецтва. Більшість цих слів стали інтернаціональними з тією великою ролі, яку Італія зіграла в історії європейської музики та мистецтва: violin, piano, concert, opera, sonata, baritone, soprano, bass, sonnet, stanza, staccato, colonnade, balcony, studio, etc. Заимствований з іспанського мови менше. Це: negro (в іспанському мовою прикметник чорний); comrade (від іспанського camarada товариш по кімнаті; той, хто живе у тій-таки кімнаті; кімната —camera); armada [ct'meicb], [a'madal: в Іспанії взагалі флот, англійській мові саме іспанський флот чи, в переносному сенсі, група судів; renegade, dispatch і т. д. Голландці були вчителями й суперниками англійців в морському деле. Тому серед голландських запозичень головне місце займають морські терміни: skipper (1390 р.) капітан корабля, особливо невеликого рибальського чи торгового; deck палуба (1513 р.). Особливо багато голландських морських термінів запозичене в XVI—XVII ст. у період запеклого морського суперництва обох країн: lighter човен для розвантаження; yacht яхта; sloop однощоглове судно (порівн. шлюп); cruise крейсувати; hold трюм; hull корпус корабля; moor зачаливать і т. д. Становище Англії світовій торгівлі значно зміцнилося вже із XIV століття. У XV—XVI ст. англійські купці домагаються захоплення нових ринків, захоплення і пограбування колоній. Більшість слів, запозичених у зв'язку з колонізаторської торгової діяльністю англійців употребляются лише, коли йдеться про тієї країні, звідки це слово запозичене; поза цієї сфери вони не використовуються і відчуваються як іноземні. Але деякі американо-индейские слова, запозичені у період початку колонізації Америки і обозначавшие рослини тварин, вивезених з Америки в Європу і дотоле там невідомих, стали навіть інтернаціональними. Такі: tobacco, tomato.

§ 147. Велику групу слабо ассимилировавшихся запозичень становлять так звані пізні французькі запозичення, т. е. французькі слова, потрапили в англійську мову після революції 1640-60 рр. в епоху реставрації Стюартів. Слова ці головним чином були пов'язані з побутом аристократії, її проведенням часу: restaurant, ballet, rendez-vous, billet-doux, coquette, banquet, а також police, regime і т. д. Усе ці слова зберегли в наголосів, написанні і произношении особливості французького мови. пізніше, і особливо в XIX столітті, з французького позичалися головним чином технічні терміни; parachute, chassis, chauffeur, fuselage і т. д. З німецької позичалися також головним чином терміни науки і техніки.

§ 148. Що стосується російського мови, то в дооктябрьский період позичалися головним чином слова, пов'язані з особливостями російської природи і побуту і предметами торгівлі з Росією: sable соболь; astrakhan каракуль; sterlet стерлядь; steppe степ; verst eepc-fna; izba хата. Але вже тоді позичалися також слова, які свідчили про міжнародному вплив російської думки, такі; nihilist і intelligentsia. Хоча коріння цих слів латинські, але значення, яке ж у даний час мають, виникло з росіянкою грунті. Після Великої Жовтневої революції росіяни слова, які відбивають нову економіку, нове державний устрій, культуру, ідеологію нашого народу, стали проникати в усі мови світу. Чимало цих так званих советизмов і в в англійській мові. Серед них є фонетичні запозичення, де для нового поняття заимствуется і новий звуковий комплекс: Soviet, sputnik, bolshevik, kolkhoz, activist, agitprop і так звані кальки, т. е. буквальний переклад елементів росіян і висловів зі збереженням морфологічною структури: house of rest чи переклади, іноді навіть пояснюють переклади: shock-worker, five-year-plan. Історія слова sputnik дуже показова як приклад внеязыковых зв'язків в історії лексики. Поки що СРСР і США лише велася підготовка до запуску штучних супутників" в англійській літературі вживалися головним чином терміни: artificial satellite, man-made moon. Того дня, коли стало відомо про запуску першого штучного супутника в Радянському Союзі, й відразу ж стало загальновживаним слово baby-moon з ясновыраженной позитивної емоційної забарвленням. Проте популярність цієї події і загальне захоплення грандіозним досягненням російської науки призвели до того, що російське супутник швидко увійшовши в всі мови світу, витіснивши компанії-конкуренти ним синоніми. Таким чином протягом своєї багатовікової історії англійську мову зіштовхувався з багатьма іншими мовами і збагачувався за рахунок. Але значення запозичень слід перебільшувати. Це лише один із багатьох способів, за рахунок яких відбувається збагачення мови.

§ 149. Безліч запозичень англійській мові повело доступі до освіти великого числа дублетів. Дублетами називаються два чи кілька слів, мають загальний корінь і походження, але які, розвиваючись різними шляхами, отримують кілька різні звукове оформлення і значення. Такі, наприклад, розглянуті вище слова travel і travail, а також: fact факт, дійсність, щось зроблене, і feat подвиг, дію, що характеризує виняткову хоробрість і. Обидва ці слова сягають латинскому дієслову facere робити, але перше було запозичене прямо з латинського і змінилося менше, ніж пройшовши крізь французьку мову слово feat (франц. fait<factum). Іншими похідними від дієслова facere є: factor, factory, faculty, defect, defeat і т. д. Багато хто дублети латинського походження відрізняються тому, що одні з царських воєвод потрапили в англійську мову через норманский діалект, інші через паризький, а треті безпосередньо з латинського. Так, латинське carta дає в сучасному англійською chart (парижск, диал. charte) і card (норм.-фр. carte). Лат. captiare є прототипом для chase (стар.-фр.— cha-cier) і catch (норм.-фр. cachier). Як shirt, так і skirt є словами німецького походження, але друге було що запозичене зі скандинавського, і початкова поєднання (sk) в ньому збереглося, оскільки сталося палаталізації. Тут ми спостерігаємо проходження родинних коренів за різними мов з наступним схождением. Багато хто дублети виникають, відколи з скороченою формою слова у мові побутує і його повна форма, причому має місце розмежування значень; Ср. history — story, phantasy чи fantasy—fancy. Деякі дублети розвивалися і всередині самого англійського мови; так, др.-англ, sceadu тінь — розвинулося в сучасному в англійській мові в shade, але непрямий падіж sceadwa дав сучасне англ, shadow. 5. Проблема асиміляції запозичених слів

§ 150. Ассимиляцией запозичених слів називається пристосування їх у фонетическом, грамматическом, семантичному і графічному ставленні до системі приймаючої їх мови. Рівень асиміляції може бути дуже різної і залежить від того, наскільки давно сталося запозичення, сталося воно усним шляхом чи через книжку, наскільки уживано слово і т. д. Прикладом повністю ассимилировавшихся запозичень можуть служити розібрані вище travel і sport, які навіть не відчуваються говорящими як іноземні, цілком відповідають англійської граматичної, фонетичною і орфографічної системам по формообразованию, произношению і написання, нейтральні стилістично я можуть утворювати похідні чи складні слова, т. е. служити базою для словотвору. Грамматически стилістично запозичення використовуються мови так само як споконвічні англійські слова. Глаголы до системи стандартних англійських дієслів, отримуючи дентальный суфікс у минулому часі і в причасті минулого часу: associated, exaggerated, accumulated, liberated, radiated, ventilated, acted, corrected, confused, interfered, disturbed, conducted і т. д. : Существительные отримують у множині стандартні закінчення: eggs, gates, laws, knives, roots, sales, skins, snares, wings. У сучасному в англійській мові тільки мало хто запозичені іменники зберегли флексію множини, яку мали тому мовою, звідки прийшли. Ці частково асимільовані іменники сприймаються в промові як слова іноземні і ставляться і книжковому стилю мови: agenda пункти повістки засідання; desiderata побажання (наприклад, замовлення на літературу), data дані; magi маги; radii радіуси; criteria критерії; crises кризи; theses тези, дисертація. Сохранения цих непритаманних англійської мови морфем пояснюється, мабуть, тим, що люди, вживало такі книжкові слова, мали класичне освіту й ці флексії можуть бути названі звичними. Деякі іменники мають дві форми множини: споконвічну і англійську — formulas — formulae, indexes — indices, geniuses — genii. Іноді дві різних форми множини диференціюються семантично. Наприклад, поряд із формою bandits зберігається італійська форма banditti, коли йдеться про романтичних розбійниках в казці чи опереті. Широкоупотребительные слова мають лише форму множини — англійську: villas, spectators, circuses. Повністю асимільовані запозичення включаються в англійську словообразовательную систему з усіма тими способами і засобами словотвору, які є продуктивними. Наречия з исконным англійською суфіксом -1у, прикметники на -ful і -less і абстрактні іменники на -ness, -ship, -dom та ін. також вільно утворюються від французьких основ, як і від споконвічних: nicely, pleasantly, cheerful, beautiful, powerless, gentleness, companionship і т. д. Англійські префікси: un-, fore-, over-, be- можуть приєднуватися до основ запозичених слів: unaided unavoidable, unconcious, forecast, overcharge, bepraise і т. д. Слова, складені з елементів, запозичених з різних мов, з елементів, частково запозичених, а частково споконвічних, називаються гібридами (hybrids). Наприклад: beautiful (фр. корень-fангл, суфікс) unmistakable (англ, префікси-!- сканд. корень+лат. суфікс) endearment (фр. преф. + англ.корень-|фр. суфікс) around (англ, преф.+фр. корінь) unable (англ, преф.+фр. корінь) blackguard (англ, корінь +франц. корінь) partake (франц. преф. -j-сканд. корінь). Кількість гібридів англійській мові значно перевищує їх кількість в інших мовами. Як видно з наведених прикладів, поєднання в гибридах бути найрізноманітніші, споконвічні афікси можуть поєднуватися з запозиченими корінням і, навпаки, споконвічні коріння з запозиченими афіксами, в одному і те саме слові можуть одночасно існувати споконвічні і запозичені афікси і т. д. Рівень фонетичною асиміляції теж може бути різної. Якщо англійській мові вже всі звуки, яких полягає запозичене слово, то воно відтворюється досить точно; якщо ж були якісь звуки англійської мови чужі, кожен із них замінявся найближчою звуком англійського мови. Після повної фонетичною асиміляції слова у мові, складові його звуки претерпевают ті історичні зміни, що й відповідні звуки в споконвічних словах. Фонетические в заимствованном слові зручно простежити на історії слова nature, латинського за походженням і який потрапив в англійську мову з французького. Насамперед перемістилося наголос з останнього стилю на перший. В англійській мові мовою немає звуку схожого на французький [і] і їх було замінено звукосполученням [ju]. З поєднання [tjl розвинулася африката [tJJ. У відкритому складі під наголосом довге а переходить в [ei], в XV столітті неударное [і] редукується в [э1, а в XVIII в. [р] стає німим. Отже, [na'tur J—f'natur] — ['natj ur] — ['natj'ur] ['neit,fur] — ['neit/эг] — ['neit/э]. Невсізапозиченісловапроходятьфонетичнізмінинарівнізспоконвічними; так, наприклад, скандинавськізапозиченнянеподверглисьпалаталізаціїпочатковогоsk передголосними, позаякїхніповнаасиміляціянасталапізнішеівонизберегли[sk] недоторканним, тобто. вононеперейшлов[J*]: skin, skill, sky, scare, scout. Вонитакожзберегликінцевеg: egg, drag, hug, leg, log, smug, stag. Цяобставинаповелодоступідоосвітитакихдублетівяк: Исконное: Заимствованноезскандинавського: shirt сорочкаskirt спідницяshabby пошарпанийscabby шолудивийshriek кричатиscreech верещатиЗначноюфонетичноюасиміляціїподверглисьзапозиченнянормано-французскогоперіоду. Вонипройшличерезбагатофонетичнізміни, наприклад, черезвеликийзрушеннягласних: [i:]>[ai] —price, fine [u:]>[au] —spouse. Ударениевбільшостізнихперемістилосянапершийстиль: 'service, 'constant, 'pleasant, 'country, honour. У різних частинах мови переміщення наголоси відбувається з ступенем повноти. Найбільш послідовно воно у іменників і прикметників, за винятком тих, яких перший стиль був приставкою.

Приставки залишалися ненаголошеними, особливо якщо вони скидалися на англійські ненаголошені приставки, т. е. норми розподілу наголосів виявлялися такими як в споконвічних словах. Наприклад: affair і example. У дієслів наголос було перенесено на перший стиль далеко не в усіх випадках. Двусложные дієслова, оканчивающиеся на -sh і -ег мають наголос на першому складі: finish, punish, perish, enter, offer. Ho: as'sure, at'tack, ac'cept, al'low, corn'pare, des'cribe, es'cape, in'sist, ex'ist, re'spect, la'ment. Тому дієслова часто мають інше наголос, ніж іменники того ж написання; convict сущ. con'vict глаг. 'conduct » con'duct » 'contract » con'tract » 'desert » de'sert » 'import » im'port » 'frequent, прилаг. fre'quent » У трискладових дієсловах наголос на останньому складі спочатку збереглося, але потім, з виникненням додаткового наголоси на першому, відпало, запобігши, проте, редукцію гласного в останньому складі. Цим пояснюється розходження в произношении деяких дієслів і відповідних їм іменників і прикметників. Наприклад'. ['mtimeit], дієслово — ['intimit], прилаг, ['estimeit], дієслово — ['estimrt], прилаг. і сущ. Французькі запозичення, проникли в англійську мову після 1650 року, асимілювалися мало і залишаються іноземними і своєї орфографії і произношению. У зберігаються: назализация гласних (restaurant), деякі чужі англійської мови згодні (rouge, regime) [5], зберігається наголос на останньому складі (police) буквосполучення ch читається як по францзуски [/] — machine, parachute, кінцеві et, є і є читаються як [ei] — (ballet). Наименьшей орфографічної асиміляції піддаються запозичення, потрапили в англійську мову книжковим шляхом. Основною групою таких книжкових запозичень є латинські запозичення епохи Відродження. Не змінилися по написання і відрізняються лише якості звуку, наприклад такі слова: actor, agenda, agressor, animal, axis, apparatus, conductor, circus colour, editor, error, factor, formula, motor, professor, vapor і т. д. Асиміляція більшості латинських запозичень цього шару зводиться до зміни артикуляції і втрати чи заміні закінченні й, зрозуміло, до підпорядкування граматичному ладу англійського мови. лат. forma англ, form actus act fatum fate actualis actual agricultura agriculture applicatio application Цікаво відзначити, що латинські слова далеко не завжди запозичуються у своїй вихідної формі. Так, наприклад, від основи справжнього часу утворено: include, induce; від 2-го причетності: contradict, conduct. Дат. падіж, множ. числа: omnibus від omnis. Дуже багато латинські причетності справжнього часу па -ent і на -ant стають англійській мові прикметниками: ignorant, innocent, patient. Деякі з них пізніше стають іменниками: accident, incident, patient. У XVI столітті слова запозичуються з латинської цілими словотворчими гніздами: так, наприклад, дають англійській мові широкі словотворчі групи: лат. mitto, missum від основи (to permit permissionвід основи прич. наст. вр. I admission > (to admit to dismiss) лат. duco, ductum відоснови(to produce to conduct "j відоснови2-гонаст. вр.to induce introduction > причетності(to introduce production J To, водномумовоюбулозасобомсловозміни, віншомустаєзасобомсловотвору, втрачаєграмматическоезначенняінабуваєлексичне. Так, наприклад, прикметникна-ior завждимаєзначенняпорівняльне™, оскількивідбуваєтьсявідлатинськоїпорівняльноїступеню: superior, senior, inferior. Такимчином, ассимилируясьанглійськіймові, деякіслованетількинабувалиновогосистемуграматичнихформ, йнерідкопереходилиіншучастинамови. тогоєтакожналежатьдопершогопрошаркулатинськихзапозичень: street, mile іnoon. Street — strata via брукована дорого, перетворилася з причетності в іменник. Числительные milia і попа стали іменниками результаті розвитку першого елемента словосполучень: milia passurn тисяча кроків, і попа bora дев'ятий час. Ці перші елементи після еліпса замінили всі поєднання в цілому.

Перехід іншу частина мови спостерігається й деяких запозиченнях з французького мови. Так, багато инфинитивы французьких дієслів за своїм закінчення нагадували англійські іменники і ставали такими: dinner обід; remainder залишок. Заимствованные слова проходять складний шлях семантичного розвитку. Так, слово clerc з поздне-лат. clericus, з грецьк. klerikos означало в давньоанглійському свя1ценник, в среднеанглийском грамотна людина, студент, чиновник і учений, а в новоанглийском конторський службовець — clerk. При порівняно значень запозиченого слова з тим, яке воно мало у мові, звідки він прибув, зазвичай виявляється, в заимствовавшем мовою воно зберігає лише своїх значень, часто одне, і притому не основне, а похідне, і нерідко стає терміном. Яркими прикладами тому є з російського * sputnik і soviet. Латинське alibi (в іншому місці] в англійському й інших мовами, куди воно було запозичене, стає юридичним терміном (алібі). Французьке слово marcher — ходити дає march — марширувати, термін спочатку військовий. Випадки, коли заимствующем мовою слово отримує значення, якого воно зовсім не мало у мові, з якого спало, уявляють рідкісні винятки і пояснюються подальшим розвитком значення в заимствовавшем мовою, із втратою початкового значення.- Так, французьке слово tenez тримайте вживалося при грі в теніс і дало назву цьому виду спорту. Серед давніх запозичень нерідко буває і так, що слово, спочатку запозичене як термін, надалі потрапляє в загальнолітературний мова і отримує понад узагальнену значення. Такі з нормано-французского: aid, enemy, force, company, які спочатку були суто військовим термінами.

Висновки

Таким чином загальне положення про те, що в кожній мові, крім загальних законів, що обумовлюють розвиток мови, діють ще й власні внутрішні закони його розвитку, які визначають його національну специфіку, у застосуванні до запозичення англійській мові, можна було б сформулювати так: іншомовні слова, потрапляючи в англійську мову, поступово асимілюються в ній, підпорядковуючись її граматичному, фонетичному і семантичному ладу. Рівень асиміляції залежить від історичних умов розвитку кожного конкретного слова, т. е. від часу запозичення, характеру запозичення, комунікативної значимості слова і т. д. Иноязычные запозичення є із важливих видів збагачення словникового складу англійського мови. При вивченні і аналізі їх увагу дослідника має звернуто не тільки на то, коли з якого мови вони були запозичені, й те, яку еволюцію пройшли після і які викликали в словах, вже існуючих раніше англійській мові. Лексичне сфери, у яких відбувалися у різні періоди запозичення з тих інших мов, виявляються показовими для тих економічних, політичних, культурних і т. п. зв'язків, що існували у англійського народу з народами носіями цих мов. Процеси асиміляції цих слів закономірні й обумовлені специфічними особливостями англійського мови.

Список використаної літератури

  1. Антрушина Г. Б. Лексикология английского языка = English Lexicology : Учеб. пособ. для студентов,. -3-е изд., стереотип.. -М.: Дрофа, 2001
  2. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высш. школа, 1986
  3. Беляевская Е. Г. Семантика слова: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. : Для изучающих англ. яз. -М.: Высш. шк., 1987
  4. Глазунов С. А. Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики. -М.: Русский язык, 2001
  5. Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка: Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов: Высш. шк., 1989
  6. Квеселевич Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови: Навч. посібник; М-во освіти і науки України. -Вінниця: Нова книга, 2001
  7. Быховец Н.Н. Лексические особенности английского языка Канады; АН УССР, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни. -К.: Наук. думка, 1988