referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Установчій договір про заснування і діяльність сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Ранок»

1. ОЗНАЧЕННЯ СТОРІН

1.1. Слободяник Анатолій Григорович, паспорт серії ЕА№ 138546, виданий Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській області 3 вересня 1996 року, проживає за адресою: 27210, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Мала Помічна, ідентифікаційний код 1914913174.

1.2. Зеленський Павло Миколайович, паспорт серії ЕА№ 111489, виданий Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській області 21 травня 1996 року, проживає за адресою: 27210, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Мала Помічна, ідентифікаційний код 2430903351.

1.3. Коваленко Оксана Валеріївна, паспорт серії ЕА№ 425047, виданий Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській області 30 березня 1998 року, проживає за адресою: 27210, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Мала Помічна, ідентифікаційний код 2741314323.

1.4. Донченко Віктор Миколайович, паспорт серії ЕА№ 274154, виданий Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській області 1 квітня 1997 року, проживає за адресою: 27210, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, ідентифікаційний код 2559810370.

2. ПРЕАМБУЛА

2.1. Учасники створюють сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Ранок” шляхом об’єднання грошових внесків і майна та підприємницької діяльності .

2.2. Товариство створене відповідно до Конституції України, Цивільного, Господарського і Земельного кодексів України, Закону України „Про господарські товариства” та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

2.3. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

3. ТЕРМІНИ І ОЗНАЧЕННЯ

3.1. Дальніше необхідні терміни іменуватимуться так:

3.1.1. Збори учасників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю — “Збори”

3.1.2. Статут сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю — “Статут”

3.1.3. Сторони, що підписали договір — “Сторони”

3.1.4. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Ранок” — “Товариство”

3.1.5. Статутний капітал — “Капітал”

3.1.6. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю — “Учасники”

4. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

4.1. Найменування Товариства – Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Ранок”.

4.2. Місцезнаходження Товариства: Україна, 27210, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Мала Помічна.

5. МЕТА Й ПРЕДМЕТ ТОВАРИСТВА

5.1. Головною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності, задоволення інтересів учасників Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

5.2. Предметом діяльності Товариства є:

5.2.1. Сільськогосподарське виробництво та реалізація товарної продукції і сировини.

5.2.2 Переробка сільськогосподарської продукції як власного виробництва, так і придбаної.

5.2.3. Оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва і придбаними, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля через власні і орендовані бази (склади), магазини, кафе, бари, ресторани.

5.2.4. Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт.

5.2.5. Придбання і будівництво споруд, будинків та будівель, в тому числі сільсько-господарського призначення.

5.2.6. Створення підсобних промислів.

5.2.7. Виробництво і реалізація товарів широкого вжитку.

5.2.8. Експлуатація готелів, автостоянок, автозаправних станцій в сільській місцевості та містах.

5.2.9. Постачання товаровиробникам:

5.2.9.1. Технологічних ліній з переробки сільськогосподарської продукції, техніки, запасних частин до неї, засобів малої механізації, інструментів та інвентаря.

5.2.9.2. Транспортних засобів, в тому числі вантажних, легкових, спеціальних та інших самохідних машин та механізмів, для яких вимагається реєстрація в Державній автоінспекції.

5.2.9.3. Нафтопродуктів.

5.2.9.4. Гербіцидів, пестицидів, міндобрив, насіння, племінної, продуктивної худоби і птиці, комбікормів, ветеринарних препаратів, зоотехнічних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей сільськогосподарського призначення.

5.2.9.5. Будівельних матеріалів, металоконструкцій, столярних, металевих, сантехнічних виробів.

5.2.10. Виготовлення малогабаритної сільськогосподарської техніки, інструменту, дрібного інвентаря, предметів побуту.

5.2.11. Надання комунально-побутових послуг населенню, перевезення вантажів, пасажирів в Україні і за її межами.

5.2.12. Вирощування, переробка та реалізація лікарських рослин, виготовлення та реалізація лікарських препаратів.

5.2.13. Виведення та селекція нових видів рослин, в тому числі лікарських.

5.2.14. Виведення та селекція нових і цінних порід тварин та комах сільськогосподарського призначення.

5.2.15. Наукова та технічна розробка нових сільськогосподарських технологій.

5.2.16. Надання послуг і консультацій фізичним і юридичним особам в обробітку землі, вирощуванні сільськогосподарських культур, ремонті і технічному обслуговуванні автомобілів, сільськогосподарської техніки.

5.2.17. Надання консультацій і організація навчання з агротехніки, ветеринарних і економічних питань, в тому числі платних курсів менеджменту.

5.2.18. Здійснення операцій з металобрухтом: заготовка, переробка лома чорних та кольорових металів.

5.2.19. Придбання та реалізація авто — та мототранспорту, в тому числі сільськогосподарського призначення.

5.2.20. Надання ветеринарних послуг.

5.2.21. Консультативно-інформаційна, агентська, брокерська, дилерська діяльність.

5.2.22. Рекламна, видавнича діяльність.

5.2.23. Операції з нерухомістю, розташованою в сільській місцевості.

5.2.24. Виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового.

5.2.25. Виготовлення та реалізація тютюнових виробів.

5.2.26. Здійснення операцій з металобрухтом: заготовка, переробка лома чорних та кольорових металів.

5.2.27. Інші види діяльності, які не заборонені законом.

5.3. Для здійснення окремих видів діяльності Товариство отримує у встановленому чинним законодавством порядку спеціальні дозволи (ліцензії, сертифікати).

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Для діяльності Товариства Учасники домовляються про створення Капіталу, первісний розмір якого встановлюється 7400 (сім тисяч чотириста) гривень, що поділені на 148 часток, розмір однієї визначено в сумі 50 грн.

6.2. Капітал створюється за рахунок внесків Учасників

6.3. Внески можуть бути здійснені в грошовому і натуральному виді. Оцінка внесків у натуральному вигляді буде проводитися за узгодженням між Учасниками

6.4. Кожен із Учасників має таку кількість часток:

6.4.1. Слободяник Анатолій Григоровичмає 68 часток, що дорівнює 3404(три тисячі чотириста чотири) гривень і складає 46 % Капіталу.

6.4.2. Зеленський Павло Миколайовичмає 27часток, що дорівнює 1354 (одна тисяча триста п’ятдесят чотири) гривень і складає 18,3 % Капіталу.

6.4.3. Коваленко Оксана Валеріївна має 27 часток, що дорівнює 1354 (одна тисяча триста п’ятдесят чотири) гривень і складає 18,3 % Капіталу.

6.4.4. Донченко Віктор Миколайовичмає 26 часток, що дорівнює 1288 (одна тисяча двісті вісімдесят вісім) гривень і складає 17,4 % Капіталу.

6.5. Слободяник Анатолій Григоровичв рахунок свого вкладу до статутного капіталу Товариства вносить грошові кошти у розмірі 3404 (три тисячі чотириста чотири) гривень.

6.6. Зеленський Павло Миколайовичв рахунок свого вкладу до статутного капіталу Товариства вносить грошові кошти у розмірі 1354 (одна тисяча триста п’ятдесят чотири) гривень.

6.7 Коваленко Оксана Валеріївна в рахунок свого вкладу до статутного капіталу Товариства вносить грошові кошти у розмірі 1354 (одна тисяча триста п’ятдесят чотири) гривень.

6.8 Донченко Віктор Миколайовичв рахунок свого вкладу до статутного капіталу Товариства вносить грошові кошти у розмірі 1288 (одна тисяча двісті вісімдесят вісім) гривень.

6.9. До моменту державної реєстрації Товариства Учасники повинні сплатити не менше ніж п'ятдесят відсотків суми своїх вкладів.

6.10. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає внесенню протягом першого року діяльності Товариства.

У разі невиконання цього зобов’язання у визначений строк, Учасники сплачують за час прострочення 10 відсотків річних з невнесеної суми.

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Учасники будуть прикладати зусилля до того, щоб вирішувати всі виникаючі питання і розбіжності з цим Договором, шляхом переговорів.

7.2. Якщо розбіжності та суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то вони будуть розглядатися судом.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір в частині відносин між Учасниками, вступає в силу на дату її підписання і укладений на невизначений строк.

9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір може бути розірваний за взаємною згодою.

9.2. Договір може бути також розірваний одним з Учасників у випадках:

9.2.1. Якщо один з Учасників буде ухилятися від виконання своїх обов’язків по Договору.

9.2.2. Якщо не дивлячись на попередження у письмовій формі, мають місце порушення іншим Учасником суттєвих положень Договору чи його додатків, які впливають на господарську діяльність Товариства, і якщо порушення не буде усунене на протязі 15 діб.

9.3. У випадку розірвання цього Договору Статут вважається таким, що втратив свою силу.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Права та обов’язки учасників, процедура використання майна й землі, органи управління Товариством, їх компетенція, облік, звітність, припинення діяльності Товариства та інші питання визначаються Статутом Товариства.

10.2 Зміни та доповнення до цього Договору дійсні тільки в тому випадку, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані Учасниками або їх уповноваженими особами.

10.3. Ні один з Учасників без попередньої письмової згоди іншого Учасника чи Товариства не може діяти від імені іншого Учасника або Товариства та передавати третім особам свої права і обов’язки повністю чи частково..

10.4. Кожен Учасник несе самостійно витрати на створення Товариства. Всі інші витрати несе Товариство.

10.5. Якщо якесь із положень цього Договору стає недійсним, то це не є підставою для припинення дії інших положень Договору, якщо це істотно не погіршує положення кожного з Учасників. Недійсне положення повинне бути замінене іншим, що виробляється згідно з намірами Сторін цього Договору.