referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Укладення шлюбного контракту

23 червня 1992 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб і сім’ю України». Згідно цього Закону в КпШС була включена стаття 27′, яка передбачила можливість укладання шлюбного контракту між особами, які вступають у шлюб.

В статті також говориться, що порядок укладення шлюбного контракту визначається Кабінетом Міністрів України, «Порядок укладення шлюбного контракту», який був затверджений постановою

Шлюбний контракт між особами, які одружуються, укладається за їх бажанням до реєстрації шлюбу і набуває чинності з моменту його реєстрації. За бажанням сторін шлюбний контракт може укладатися в присутності свідків.

Шлюбний контракт — це угода осіб (подружжя) про вирішення спірних, як правило, майнових питань життя сім’ї. Згідно п.2 Порядку укладення шлюбного контракту, у шлюбному контракті передбачаються майнові права та обов’язки подружжя, зокрема питання, пов’язані з правом власності на рухоме або нерухоме майно, як придбане до шлюбу, так і під час шлюбу, на майно, одержане в дар чи успадковане одним з подружжя, а також питання, що пов’язані з утриманням подружжя та інші. У шлюбному контракті можуть вирішуватися питання про порядок погашення боргів за рахунок спільного чи роздільного майна. У ньому також можуть передбачатися немайнові, моральні чи особисті зобов’язання.

Умови шлюбного контракту щодо переходу права власності на нерухоме та інше майно, якщо законодавством передбачений спеціальний порядок набуття цього права, вважаються виконаними лише після належного оформлення.

Згідно з п.З «Порядку…», та ч.2 ст.27′ КпШС умови шлюбного контракту не можуть погіршувати становища подружжя порівняно з законодавством України.

Шлюбний контракт укладається в нотаріальній формі за місцем проживання однієї із сторін або за місцем реєстрації шлюбу.

Якщо шлюбний контракт укладають неповнолітні особи, то на це потрібна обов’язкова згода їх батьків чи інших законних представників.

Протягом дії шлюбного контракту до нього можуть бути внесені зміни за згодою сторін. Ці зміни можуть бути внесені протягом існування шлюбу договором, який укладається в порядку, передбаченому для укладення шлюбного контракту.

Законодавство встановлює перелік підстав, за наявності яких шлюбний контракт визнається судом недійсним: недодержання умов порядку укладення шлюбного контракту або укладення контракту після реєстрації шлюбу, а також погіршення становища будь-кого з подружжя порівняно з законодавством України.

Якщо одна із сторін порушує умови шлюбного контракту, то інша сторона має право на судовий захист своїх прав та інтересів.

При розірванні шлюбу та визнанні його недійсним майнові спори, спори про дітей та інші вирішуються судом на підставі чинного законодавства з урахуванням умов шлюбного контракту.