referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Трудовий договір, його форми та види

Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Види трудового договору

Трудовий договір, як відправна позиція взаємовідносин працівника з підприємством щодо виконання певної діяльності є визначальною категорією для трудового права.  Як родове поняття трудовий договір відповідно до чинного законодавства класифікується за окремими ознаками: залежно від 1) специфіки змісту, 2) форми договору, 3)строку дії, 4)порядку укладання.

  • Специфіку змісту мають, наприклад, договори про державну службу(Закон “Про державну службу”); трудові договори в галузі селянського господарства ( Закон “Про селянське ( фермерське) господарство);
  • Форми договору : контракт-трудовий договір; письмовий – усний договір.
  • Строки дії : тимчасові, сезонні, за сумісництвом, з основним місцем роботи (постійні);
  • Порядок укладання — ?- залежно від специфіки змісту та форми договору.

Форми трудового договору

Форми договору : контракт-трудовий договір; письмовий – усний договір.

Контракт як особлива форма трудового договору

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.