referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Сутність поняття „цінності». Класифікація цінностей

Зовні цінності виступають як властивість предмета або явища. Проте цінності притаманні предмету або явищу не від природи, не просто через внутрішню структуру об’єкта самого по собі, а тому, що об’єкт втягнутий у сферу суспільного буття людини і стає носієм певних соціальних відносин. У ставленні до суб’єкта — людини цінності служать об’єктами її інтересів, а для її свідомості здійснюють роль повсякденних орієнтирів у предметній і соціальній дійсності, визначення різноманітного практичного ставлення людини до навколишніх предметів і явищ.

Це поняття використовується у двох смислах:

  • те, що людина особливо цінує в житті чи, зокрема, у праці (трудова цінність) і тому є одним із джерел мотивації поведінки;
  • те, що виступає як еталон належного (високі цінності, «загальнолюдські цінності») й тому коректує поведінку.

Система цінностей і особливо цінностей, що вважаються високими, — важливий елемент культури взагалі й корпоративної культури зокрема. При цьому важливий не тільки перелік цінностей, а і процес їх формування та дії, що обумовлюють мотивацію, а також середовище, яке впливає на цей процес. Цінності відносно просто можуть бути визначені за допомогою анкетних опитувань чи тестів.

З огляду на викладене, далі, якщо мова йтиме про психологічні теорії, частіше будемо використовувати терміни «потреби», «мотиви», «мотивація», а якщо обговорення буде пов’язане із соціокультурними аспектами (саме вони і є головним предметом розгляду), — термін «цінності». При огляді літературних даних буде застосовуватись той термін, який уживав автор розглянутої теорії.