referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Соціальне прогнозування: сутність та проблеми

Прогноз — імовірне судження про стан певного явища в майбутньому.

У вузькому значенні, прогноз — це спеціальне наукове дослідження перспектив розвитку певних процесів, явищ, переважно з кількісними оцінками. Прогнозування, на відміну від пророкування, не зводиться до спроб угадувати деталі майбутнього, йому властива ймовірнісність. Пророкування, на відміну від прогнозування, — це твердження про майбутнє, якому не властива ймовірнісність, воно претендує на абсолютну достовірність.

Соціальний аспект констатує активний характер прогнозування, заснований на механізмі зворотного зв’язку між прогнозом і предиктором (суб’єктом прогнозування). Людству не однаково, в якому напрямі відбуватиметься розвиток, тому прогнозування має вказувати шляхи досягнення оптимального майбутнього варіанту.

Основою наукового передбачення є пізнання об’єктивних внутрішніх зв’язків предметів і явищ, законів, що розкривають цей внутрішній, істотний і сталий зв’язок явищ і конкретних умов їхнього існування. Все це дає змогу в процесі пізнання переходити від відомого до невідомого, від минулого і сучасного до майбутнього. Якщо закон розвитку якогось явища (процесу) відомий, то, вивчаючи дане явище (процес), ми можемо не тільки констатувати його теперішній стан, а й зробити висновок про напрям і характер можливих змін.