referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Система покарань за кримінальним правом Республіки Польща

Система кримінального права Польщі містить насамперед Кримінальний кодекс від 6 червня 1997 р. [1] і додаткові закони*; фінансове кримінальне право [2] (у зв’язку зі злочинами та правопорушеннями проти Казначейства держави), делінквентне право [3] (у зв’язку з дрібними правопорушеннями) і ювенальне право [4] (спрямоване на попередження злочинності серед неповнолітніх та деморалізації неповнолітніх) регулюються окремо. Окремі положення регулюють відповідальність колективних суб’єктів за дії, заборонені під загрозою покарання [5]. Кожна із зазначених вище галузей права має своєрідну специфіку, що пов’язано не тільки з об’єктом регулювання, а й з різноманітністю способів реагування, призначених для боротьби зі злочинністю. Однак основний перелік засобів покарання передбачений у Кримінальному кодексі.

Протягом останнього століття кримінальне право Республіки Польща ґрунтувалося на системі кримінального права, створеній ще в ХІХ ст., і передбачало основні та додаткові покарання [6, 21-34]. Власне процес боротьби зі злочинністю був пов’язаний з основними видами покарань, які були основною складовою категорії злочинів і могли бути застосовані окремо, у той час як головною метою введення додаткових покарань було збільшення вини злочинця у зв’язку зі вчиненим злочином, і саме тому вони могли бути накладені лише разом з основним покаранням. Польське кримінальне законодавство відмовилося від поділу покарань на дві групи — основних і додаткових покарань, і натомість було введено поділ заходів кримінальних покарань, що застосовуються за вчинення злочину, на три групи. Такі заходи поділяються на: покарання, засоби покарання та засоби умовного покарання. Однак покарання, як і раніше, посідає найважливіше місце у системі заходів кримінальних покарань, хоча законодавством передбачається, що покарання та їхня інтенсивність повинні регулюватися відповідно до принципу ultima ratio, особливо у випадку покарання у вигляді позбавлення волі (ст. 58 § 1 КК). Засоби покарання, які раніше називалися додатковими засобами, також отримали нове тлумачення, вони більше не повинні бути пов’язані з покаранням і можуть функціонувати як автономні засоби, а в деяких випадках вони можуть єдиним способом реагування на злочин*.

Відповідно до Кримінального кодексу, система кримінальних покарань, крім покарання, засобів покарання та засобів умовного покарання, також містить запобіжні заходи. Однак вони не спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, оскільки їх застосування не залежить від вини правопорушника і категорії злочину, а переважно призначені для захисту суспільства від людей, які ймовірно можуть загрожувати громадському порядку, беручи до уваги їхній патологічний психічний стан.

Найбільш суворими заходами боротьби зі злочинністю, передбаченими у Кримінальному кодексі, є покарання. Вони є головними чинниками виконання превентивної функції кримінального права. Кримінальне покарання у польському кримінальному праві найчастіше розглядається як негативна реакція держави на правопорушення, передбачене законом. Це виражається як несхвалення (моральний осуд) злочинця і вчиненого ним діяння [7]. Зміст покарання полягає в умисному тиску у вигляді позбавлення або обмеження особистих чи майнових прав злочинця. Покарання необхідно співвідносити з принципом пропорційності діяння злочинця і його вини; відповідно, воно має бути справедливою відплатою за злочин. Визначаючи нормативні цілі покарання у ст. 54 КК, кримінальне законодавство Польщі в основу рішень про покарання і засоби покарання кладе змішану теорію покарання, яка не тільки вказує на те, що це має бути справедлива відплата за злочин, а й визначає цілі покарання по відношенню до злочинця і суспільства.

Систематизований перелік покарань, за задумом законодавця, викладено відповідно до абстрактного ступеня тиску, що міститься в покаранні, — від найбільш м’яких до найтяжчих покарань, і передбачає покарання у вигляді: штрафу, обмеження волі (від 1 до 12 місяців), позбавлення волі (від 1 місяця до 15 років), 25 років позбавлення, довічного вироку (ст. 32 КК). Перелік покарань також призначений для того, щоб перерахувати та вказати на покарання, які можуть бути накладені на порушника, а це означає, що інші покарання, крім тих, що були вказані, не можуть бути застосовані [8].

Смертна кара [9], на яку в 1995 р. було накладено мораторій, була скасована згідно з Кримінальним кодексом у 1997 р.** Вироки, винесені до цієї дати, які не були виконані, потім було змінено на покарання у вигляді довічного позбавлення волі (ст. 13 Коментарів до Кримінального кодексу) [1]. У конституційних рішеннях Республіки Польща (ст. 38 і 40 Конституції Республіки Польща) [10], а також в універсальних та європейських стандартах прав людини, які є обов’язковими у Польщі, висловлена думка проти відновлення смертної кари у правовій системі Польщі.

Найбільш м’яке покарання, передбачене у кодексі, це штраф. Воно полягає у сплаті злочинцем певної суми грошей на користь Казначейства держави. Покарання у вигляді штрафу визначається відповідно до денної заробітної плати, а не певної встановленої суми грошей. Воно вимірюється у вигляді денних ставок, що визначають, яка їх кількість буде стягуватися, і суму кожної ставки у розмірі від 10 до 540, тобто від 10 до 2 000 злотих (ст. 33 § 1 КК)*. Штраф може також застосовуватися в якості другого покарання, разом з покаранням у вигляді позбавлення волі, коли злочинець вчинив діяння з метою отримання прибутку або фактично отримав такий прибуток у результаті скоєння злочину (ст. 33 § 2 КК). Прийнято вважати, що штраф є основним засобом протидії злочинам малого та середнього ступеня тяжкості [11]. Були відзначені численні переваги цього виду покарання — насамперед його функціональність; таке покарання легко накладати і виконувати. Ю. Макаревич зазначив, що його основною перевагою є те, що воно дозволяє уникнути недоліків тюремного ув’язнення, не відокремлює злочинця від його родинного оточення (середовища), дозволяє йому продовжити працювати, не піддає його небезпеці деморалізації, пов’язаній з перебуванням у виправній установі [12]. Проте цей вид покарання також має деякі недоліки. Насамперед ступінь тиску дуже залежить від фінансового становища злочинця, оскільки, визначаючи добову норму, присяжні враховують заробіток злочинця, його особисті умови, сімейний стан, майновий стан і потенційний дохід (ст. 33 § 3 КК). Недоліком цього виду покарання є також ризик того, що інша особа може заплатити штраф за порушника, що позбавляє покарання особистісного характеру [13].

Починаючи з 1969 р. у кримінальному законодавстві Польщі було передбачено виправні роботи, що являють собою покарання без ізоляції у вигляді позбавлення волі, суть якого виражається у трьох елементах обмеження свободи засудженого (ст. 34 КК). Засуджений не може змінювати постійного місця перебування; він зобов’язаний судом виконувати неоплачувану контрольовану соціальну роботу від 20 до 40 годин щомісяця на користь певної установи. З другого боку, якщо засуджений має роботу, суд може вирішити зробити відрахування із заробітної плати засудженого у розмірі від 10 до 25 % його заробітної плати (ст. 35 КК). Він також зобов’язаний давати пояснення стосовно відбування свого вироку. Покарання у вигляді обмеження волі може бути також пов’язане з наглядом або певним випробувальним терміном (ст. 36 КК). Покарання у вигляді обмеження волі є покаранням без ізоляції і має бути альтернативою накладенню штрафу у ситуації, коли накладення штрафу є неприпустимим (ст. 58 § 2 КК), а також у випадку застосування короткострокового покарання у вигляді позбавлення волі. Правовий наслідок покарання у вигляді обмеження волі становить від одного до 12 місяців (ст. 34 § 1 КК)*. Характер цього виду покарання, власне, точно виражений у його назві, оскільки він обмежує засудженого в його правах, передбачених законом.

У переліку покарань, передбачених у Кримінальному кодексі, також є три види покарань, які полягають в обмеженні волі, кожен з яких розглядається окремо. Один з них, що є основним, становить покарання у вигляді позбавлення волі, що накладається на строк від 1 місяця до 15 років (ст. 37 КК)*, наступний вид покарання у вигляді 25 років позбавлення волі, і найбільш суворий вид покарання у польській системі кримінального права — це покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Роль покарання у вигляді позбавлення волі полягає у позбавленні особи певних важливих аспектів свободи, без яких використання інших прав є неможливим. У випадку накладення такого покарання злочинця ізолюють від суспільства шляхом його розміщення у виправній установі, отже, він позбавлений свободи переміщення і користування свободою в деяких конкретних сферах[14] .

Зміст покарання у вигляді позбавлення волі, що розуміється як ізоляція, передбачає насамперед термін і суворі умови, в яких воно виконується, тому законодавець виокремлює три види позбавлення волі, описуючи особливий характер і різні цілі кожного з них. Відповідно до ст. 67 Кримінально-виконавчого кодексу [15] , мета покарання у вигляді позбавлення волі в основному полягає у тому, щоб викликати у засудженого бажання співпрацювати з метою формування його соціально необхідної поведінки, особливо почуття відповідальності та необхідності дотримання правових норм. Метою призначення покарання у вигляді 25 років позбавлення волі є довгострокова і чітко заявлена ізоляція стосовно осіб, які вчинили надзвичайно тяжкі злочини, і сенс цього виду покарання, викладений у переліку покарань, пояснюється тим, що рідко виникає необхідність накладати покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Обґрунтування цього найбільш суворого виду покарання полягає у повній ізоляції осіб, які вчинили тяжкі злочини, щоб відокремити їх від суспільства, і при цьому досягається соціальний смисл справедливості.

Польський законодавець передбачив у кримінальному кодексі засоби покарання поряд з покараннями, з метою захисту об’єктів права власності та протидії злочинності. Прийняті рішення створюють велику кількість можливостей для їх окремого застосування — без одночасного накладення покарання, — і це доводить, що засоби покарання можна розглядати як автономний засіб раціональної кримінальної політики, метою якої є, відповідно до наміру законодавця, усунення шкоди, використання переваг і запобігання злочинам, а також не збільшення напруги кримінального переслідування [16]. Проте насправді засоби покарання можуть виконувати багато функцій. Насамперед вони призначені для того, щоб попередити вчинення аналогічного діяння правопорушником, для усунення шкоди, завданої потерпілому і суспільству, а також з метою збільшити тиск засобів покарання [17].

У Кримінальному кодексі вказано 13 видів засобів покарання, зокрема покарання у вигляді позбавлення волі, які можуть бути застосовані разом з або окремо від покарань (ст. 39 КК). Кримінально-правові заходи передбачають позбавлення громадянських прав, що застосовується тільки у разі позбавлення волі на 3 роки за злочин, вчинений за наявності мотивації, що заслуговує на особливе засудження (ст. 40 § 2 КК). Позбавлення громадянських прав означає втрату права голосу і права бути обраним до органу державної влади, органу професійного самоврядування або господарського управління, втрату права на участь у відправленні правосуддя, а також на виконання будь-якої ролі в державних органах та установах, у територіальному управлінні або управлінні торгівлі та втрату військового звання і повернення до рангу рядового. Втрата публічних прав також передбачає втрату орденів, нагород, почесних звань і втрату шансів повернути їх протягом строку втрати публічних прав (ст. 40 § 1 КК).

Важливим засобом покарання також є конфіскація (ст. 44 і 45 КК). Сутність конфіскації полягає у передачі права власності або фактичного права володіння об’єктами злочинця на користь Казначейства держави. Це велика кількість засобів, яка складається з чотирьох груп об’єктів. У першу чергу цей засіб покарання застосовується для конфіскації об’єктів, отриманих безпосередньо в результаті злочину, так звані плоди злочину (producta sceleris), конфіскації об’єктів, які використовувалися для вчинення злочину, тобто інструменти злочину (instrumenta sceleris), та конфіскації об’єктів, виробництво, зберігання, торгівля, пересилка, носіння або транспортування яких заборонене, наприклад наркотики (obiecta sceleris), і конфіскації фінансових прибутків або їх еквівалентів, які могли бути отримані злочинцем опосередковано в результаті скоєного злочину.

Засоби покарання, призначені для створення тиску на злочинця стосовно його майна, являють собою грошове відшкодування, що стягується в порядку покарання (ст. 47 КК), та виконання зобов’язань у грошовій формі (ст. 49 КК). Грошове відшкодування, що стягується в порядку покарання, у своїй основній формі полягало у виплаті певної суми грошей на користь постраждалої сторони [18]. Ця сума повинна бути компенсацією для постраждалої сторони. Нині грошове відшкодування, що стягується в порядку покарання, застосовується не лише на користь постраждалої сторони, а й на користь установ, що виконують певну суспільно корисну роль, і навіть Казначейства держави. Цей засіб покарання може бути застосований тільки у спеціально визначених ситуаціях, передбачених Кримінальним кодексом. Насамперед грошове відшкодування, що стягується в порядку покарання, може бути накладене у разі винесення вироку за умисний злочин проти життя чи здоров’я особи або інший умисний злочин, у результаті якого настала смерть, була заподіяна шкода здоров’ю, завдано тілесних ушкоджень або спричинено розлад здоров’я. Цей засіб покарання також може бути накладеній у разі винесення вироку за злочини проти довкілля та ряд злочинів проти безпеки сполучення, якщо злочинець керував механічним транспортним засобом у стані сп’яніння або під впливом снодійного, чи втік з місця аварії. Покарання у вигляді виконання зобов’язань у грошовій формі застосовується з іншою метою. Основна функція цього засобу покарання полягає у формуванні правової свідомості суспільства. Сутність у тому, щоб не сформувати помилкове переконання про безкарність злочинця, який здійснює правопорушення, в ситуації, коли є привід утриматися від застосування покарання або має місце умовне припинення кримінального провадження.

Важливу групу засобів покарання становлять різні заборони, що накладаються на порушників. їх спільною рисою є превентивний характер, що здійснюється за необхідності обмежити свободу злочинця, особливо в ситуації, коли заборонений вид поведінки був пов’язаний зі скоєним злочином. Перелік засобів покарання містить п’ять різних видів заборони, зокрема: заборона обіймати вказані посади, займатися певною професією або вести вказаний вид господарської діяльності (ст. 41 § 1 КК), продовжувати вид діяльності, пов’язаний з вихованням та освітою, медичним обслуговуванням або доглядом за неповнолітніми (ст. 41 § 1а КК), а також заборона на участь у громадських заходах (ст. 41b КК), заборона ходити в казино і грати в азартні ігри (ст. 41с КК) і заборона керувати механічними транспортними засобами (ст. 42 КК).

Поняття «засоби покарання» передбачає також певні обов’язки, які можуть бути накладені на порушника. Мета цих засобів полягає у тому, щоб змусити злочинця до певного типу поведінки, тоді як причини примусу є дуже різними. Насамперед можемо виокремити превентивно-виховний характер, спрямований на стримування правопорушника від подальшого порушення охоронюваних активів або навіть від сприятливих умов для такої діяльності. Безсумнівно, такий характер засобів покарання полягає в накладенні обов’язку утриматися від перебування в певному оточенні або місці, часто пов’язаний із забороною контактувати з певними людьми або наближатися до них чи забороною залишати певне місце перебування без згоди суду. Аналогічні функції виконує також інший засіб покарання, що виражається у вигляді наказу залишити приміщення, в якому перебуває постраждала особа (ст. 41а КК). Інша мета досягається шляхом накладення обов’язку відшкодувати шкоду або компенсувати завдані збитки (ст. 46 КК), що становить компенсаторну функцію кримінального права, тобто забезпечує постраждалій особі відшкодування за завдані збитки.

Особливим видом засобів покарання, що доповнює їх перелік, є опублікування вироку (ст. 50 КК). Суд може прийняти рішення про публічне оголошення вироку певним чином, якщо він визнає це необхідним, особливо в інтересах соціального впливу вироку, якщо це не порушує інтереси постраждалої особи. Це означає насамперед одну з форм суспільного морального осуду.

Умовне покарання, яке є засобом, пов’язаним з призначенням порушнику випробувального терміну, у польській системі кримінального права передбачає три види заходів: умовне припинення кримінального провадження, умовне звільнення від покарання і умовне звільнення від відбування покарання. Сутність цих заходів полягає у накладенні певних обов’язків на правопорушника, і при цьому в пом’якшенні кримінальної відповідальності шляхом утримання від винесення вироку або його виконання чи відмови від виконання невідбутої частини покарання. Основою застосування умовного покарання є переконання, що покарання злочинця не завжди необхідне, а функція покарання може бути досягнута без позбавлення його волі. Важливим аргументом на користь використання умовного покарання є економічні причини, оскільки такі заходи дозволяють досягти цілей покарання за більш «низькою ціною» — заощаджуючи час і витрати на судові провадження або на перебування злочинця у виправному закладі [19]. З другого боку, недоліком умовного покарання є послаблення функції відправлення правосуддя кримінального права.

Умовне припинення кримінального провадження полягає у відмові від покарання правопорушника за злочини, за вчинення яких передбачене покарання, що не перевищує трьох років позбавлення волі, а в деяких випадках навіть покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі* [20]. Однак рішення про умовне припинення може бути прийняте судом лише тоді, коли будуть виконані певні правові передумови суб’єктивного й об’єктивного характеру — коли провина і соціальна шкода діяння не є значними, немає жодних сумнівів про обставини скоєння цього діяння і ставлення злочинця, який не був покараний за злочин з наміром, його моральні якості та особисті умови, а також його спосіб життя до цього часу свідчать на користь припущення, що незважаючи на припинення провадження він буде дотримуватися правопорядку, і — особливо — він не вчинить нового злочину (ст. 66 КК). Цей захід застосовується протягом випробувального терміну, коли злочинець може перебувати під наглядом або виконувати зобов’язання, що накладаються під час випробувального терміну, наприклад, вибачення перед потерпілим, утримання від зловживання алкоголем, виправлення шкоди, заборона на керування транспортними засобами та/або утримання від контакту з іншими людьми (ст. 67 КК). Якщо протягом випробувального терміну правопорушник вчиняє умисний злочин, злочин, за який він був законно засуджений, суд проводить провадження у кримінальній справі, і таке провадження може також здійснюватися, якщо злочинець відверто порушує встановлений порядок (ст. 68 КК).

Покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки і покарання у вигляді обмеження волі може бути умовно призупинене, коли воно є достатнім для досягнення цілей покарання щодо злочинця, особливо для запобігання рецидиву злочину (ст. 69 КК). У цьому випадку випробувальний термін становить від 2 до 5 років, якщо припинення стосується покарання у вигляді позбавлення волі, та від 1 до 3 років у разі застосування інших видів покарання, і від 3 до 5 років, коли умовно припинене покарання у вигляді позбавлення волі застосовується по відношенню до неповнолітньої особи. Умовне звільнення від покарання у вигляді позбавлення волі й обмеження волі може супроводжуватися накладенням штрафу (ст. 71 КК). У цьому випадку суд також може накласти на засудженого зобов’язання на випробувальний термін або прийняти рішення про відшкодування шкоди чи про здійснення нагляду (ст. 72 КК). Умови наказу про виконання покарання є подібними до тих, які застосовуються при умовному припиненні провадження у справі.

Третій захід, пов’язаний з умовним звільненням засудженого, — умовно- дострокове звільнення від відбування покарання, хоча це і не є випробувальним засобом у повному розумінні цього слова, оскільки вже використовувалося на певному етапі виконання покарання у вигляді позбавлення волі. Він полягає в умовному припиненні виконання решти призначеного покарання та призначенні засудженому обов’язків на випробувальний термін в умовах свободи. Умовно-дострокове звільнення за ліцензією здійснюється за наявності суб’єктивно-об’єктивних передумов, аналогічних тим, які мали бути виконані у зв’язку з попередніми засобами умовного звільнення (ст. 77 КК). Проте важливою умовою його використання є також поведінка засудженого під час відбування покарання. Формальною умовою є відбуття принаймні половини покарання, але не менше 6 місяців. Рецидивіст може бути умовно звільнений від решти покарання, але необхідний мінімум відбутого покарання у вигляді позбавлення волі збільшується — від 2/3 строку покарання у разі звичайного злочину до 3/4 покарання у разі повторного рецидиву злочину (ст. 78 КК). Польське кримінальне право також передбачає можливість умовно-дострокового звільнення в разі вироку — 25 років позбавлення волі після відбуття 15 років; а в разі довічного вироку — після відбуття 25 років. Термін покарання, що залишився, становить випробувальний термін; проте він не може бути коротшим за 2 роки або довшим за 5 років, крім випадків, якщо це покарання у вигляді довічного вироку, і тоді він становить 10 років. Однак якщо суд прийме рішення про умовно-дострокове звільнення, він може прийняти рішення про більш жорсткі обмеження, які часто пов’язані з особливо небезпечними злочинами і виражаються у визначенні більш тривалого періоду відбуття покарання, перш ніж подавати клопотання про умовно-дострокове звільнення. Особа, яка була умовно-достроково звільнена, може, на підставі положень Кримінально-виконавчого кодексу, перебувати під наглядом куратора або на неї можуть бути накладені обов’язки на випробувальний термін, як у випадку з умовним відстроченням покарання.

Крім покарання, засобів покарання та засобів умовного покарання, кримінальне законодавство Польщі також передбачає використання запобіжних заходів, спрямованих проти злочинців, що вчинили заборонене діяння. Суть цих заходів полягає у захисті суспільства від злочинців, які є небезпечними через їхні особисті якості, наприклад душевну хворобу або інші патологічні схильності, тому вони не у змозі контролювати свої дії повністю або частково. Не всі злочинці, до яких можуть бути застосовані такі заходи, повинні мати особливості, які роблять неможливим застосування до них кримінальної відповідальності. У зв’язку з цим перелік запобіжних заходів у кримінальному кодексі містить як заходи терапевтичного, так і заходи нетерапевтичного характеру, тобто адміністративні [21].

У випадку з особами, які вчинили заборонене діяння у стані неосудності і з цієї причини не можуть нести кримінальну відповідальність або підлягати покаранню, можуть бути використані терапевтичні запобіжні заходи. Вони можуть бути використані тільки тоді, коли це необхідно з метою запобігання повторного вчинення заборонених дій, пов’язаних із психіатричними причинами божевілля (ст. 93 КК). Більш жорсткі умови передбачають поміщення людини в психіатричну лікарню — при цьому діяння, вчинене душевнохворим, має характеризуватися значною соціальною небезпекою, та існує висока ймовірність того, що він/вона вчинить таке діяння знову (ст. 94 КК).

Розміщення злочинця у виправному закладі може також розглядатися як використання запобіжних засобів — це стосується розміщення в установі, в якій використовуються спеціальні терапевтичні засоби або засоби реабілітації щодо правопорушника, який вчинив злочин у стані обмеженої розумової дієздатності (ст. 95 КК).

Стаття 95a Кримінального кодексу передбачає можливість розміщення злочинця, засудженого за сексуальні злочини, вчинені у зв’язку з психічними порушеннями сексуального характеру (крім психічного захворювання), в закритому медичному закладі або направлення його до лікувального закладу для амбулаторних хворих після того, як він відбуде покарання у вигляді позбавлення волі. Аналогічно злочинець, засуджений до тюремного ув’язнення за злочин у зв’язку з алкоголізмом, може бути поміщений у лікувально-профілактичну установу (ст. 96 КК).

Крім медичних запобіжних заходів, кримінальне законодавство Польщі дає можливість використання немедичних профілактичних засобів — деякі засоби покарання, зміст яких передбачає певні обмеження, — щодо душевнохворої особи (ст. 99 КК). Крім того, конфіскація, яка є засобом покарання, може бути застосована як адміністративний запобіжний захід, з використанням інституту умовного припинення провадження у справі або визнання, що соціальна шкода діяння, вчиненого порушником, є незначною, і з цієї причини він/вона не вчинили злочин (ст. 100 КК).

Польське кримінальне законодавство приділяє велику увагу винесенню вироку і застосуванню кримінально-правових заходів, що пов’язано насамперед із поняттям кримінальної політики, прийнятої у кримінальному кодексі та заснованої на тлумаченні кримінального права та покарання як ultima ratio [22, 216]. Кримінальний кодекс чітко визначає принципи і критерії їх оцінки. Принципи винесення вироку містять принципи свободи вироку (ст. 53 КК), індивідуалізації покарання (ст. 55 КК) і включення періоду фактичного позбавлення волі (затримання, тимчасовий арешт) до строку відбування покарання (ст. 63 КК). Доктрина також вказує на принцип економії покарання, що часто розуміється як принцип пропорційності [23].

Принцип відносної свободи вироку означає, що суд призначає покарання, керуючись законом і совістю, вільно, без будь-якого зовнішнього тиску чи директив з боку влади [24, 258]. Принцип індивідуалізації покарання означає присудження покарання чітко по відношенню до окремого злочинця і з урахуванням обставин, що впливають на вирок, тільки щодо особи, якої вони стосуються. Однак цей принцип також стосується коригування покарання залежно від ступеня вини, функції, яку має виконувати покарання по відношенню до злочинця, а також особистих якостей та умов злочинця [22, 215]. Відповідно до принципу включення строку перебування під вартою в очікуванні суду до періоду відбування покарання, тиск на обвинуваченого у зв’язку з затриманням повинен бути зрівноважений шляхом визнання його як елемента тиску, завданого йому/їй у межах винесення вироку.

Принцип економії заходів покарання означає призначення тільки такого покарання, яке є необхідним для досягнення цілей покарання. Якщо такі цілі можуть бути досягнуті за допомогою більш м’якого покарання, не варто призначати більш жорстке покарання. Покарання має бути мінімально можливим за певних обставин. Цей принцип можна проілюструвати на прикладі верховенства свободи покарання, сформульованого у кримінальному кодексі по відношенню до вибору виду покарання, зазначеного в альтернативній санкції. Суд може призначити покарання у вигляді позбавлення волі без умовного звільнення лише тоді, коли з допомогою засобів покарання не можна досягнути цілей покарання (ст. 58 КК).

Виносячи вирок злочинцю, суд зобов’язаний керуватися загальними критеріями, які передбачені у ст. 53 КК. Визнано, що законодавча влада запровадила три таких критерії: справедливість, індивідуальна профілактика та загальне попередження, без надання пріоритету будь-якому з цих видів. Порядок їхнього розташування говорить про те, що суд повинен насамперед накласти справедливе покарання, основними характеристиками якого є ступінь провини і ступінь суспільної небезпеки діяння. Справедливе покарання співвідноситься зі ступенем вини — тиск, викликаний покаранням, не може перевищувати ступеня провини — і ступенем суспільної небезпеки діяння, яка згідно зі ст. 115 § 1 КК означає, що суд повинен брати до уваги тип і характер порушених інтересів та об’єктивні обставини вчинення діяння, наприклад, розмір завданої чи передбачуваної шкоди, спосіб вчинення діяння, а також суб’єктивні елементи, наприклад, форма наміру, мотивація і вид та ступінь порушення попереджувальних правил. У польській доктрині можна знайти точку зору про те, що вина — на тлі такого рішення — виконує функцію обмеження покарання і, отже, позначає верхню межу вироку, яка не може бути перевищена судом, та межі, в яких суд виносить вирок, беручи до уваги профілактичні та виховні цілі покарання (ст. 53 § 1 КК) [25].

Другий критерій, який повинен бути орієнтиром для суду під час винесення вироку, містить профілактичні та виховні цілі щодо особи, яка вчинила злочин (ст. 53 § 2 КК). Таким чином, у польському кримінальному праві виховна ціль чітко розкривається в межах окремих профілактичних цілей, які іноді розглядаються як ресоціалізаційна мета покарання [24, 260-261]. Порівняно з критерієм правосуддя це означає, що суд повинен спрямовувати вирок на виправлення поведінки злочинця, однак при цьому вирок не повинен виходити за межі, визначені ступенем вини. Оголошуючи вирок, суд повинен також розглянути питання про необхідність формування правової свідомості суспільства, яка стосується загальної позитивної профілактики. Необхідно погодити, що лише директива, яка відображає окрему профілактичну ціль покарання, повинна мати пріоритет над метою загального попередження.

Поряд із загальними критеріями винесення вироку польське кримінальне право також визначає конкретні критерії, які повинні бути взяті до уваги при оголошенні вироку. Вони стосуються насамперед винесення вироку неповнолітньому, який несе кримінальну відповідальність, або підлітку. У таких випадках суд повинен насамперед орієнтуватися на виховну ціль покарання (ст. 54 § 1 КК). Критерій про накладення штрафу був сформульований негативно — штраф не може бути накладений, якщо дохід злочинців, їхнє матеріальне становище і можливості заробляти підтверджують висновок про те, що вони не сплатять штраф (ст. 58 § 2 КК).

Кримінальне законодавство також вказує на обставини, які повинні бути взяті до уваги судом під час оголошення вироку. Деякі з них мають суб’єктивний, а інші об’єктивний характер, і вони пов’язані з директивою правосуддя або з попередженням директиви (ст. 53 § 2 КК). У зв’язку з введенням інституту медіації в кримінальному праві передбачається також, що під час винесення вироку суд бере до уваги його позитивні результати або домовленості, досягнуті з потерпілим (ст. 53 § 3 КК). З другого боку, польське кримінальне право не передбачає обов’язкових обтяжуючих або пом’якшуючих обставин, оскільки це буде обмежувати гарантовану Конституцією свободу вироку.

Польський законодавець передбачив велику кількість не тільки репресивних, а й профілактичних заходів кримінально-правового впливу з метою захисту правових активів. Багато нових положень були внесені до Кримінального кодексу 1997 р., мета яких полягає у зміні існуючої кримінально-правової політики та визнанні, що безкомпромісне накладення покарання у вигляді позбавлення волі на злочинця має бути крайнім заходом, і суттю застосування норм кримінального права має бути попереджувальний характер. Насправді рекомендованим є поєднання трьох різних функцій кримінального права: захисної, гарантійної та компенсаційної. Фактично найбільша кількість нововведених каральних заходів пов’язана з необхідністю приділяти більше уваги правам тих, хто постраждав через злочинність, а також компенсації, тобто надання їм задоволення за понесені збитки.

По суті прийнята систематизація не викликає серйозних сумнівів стосовно доктрини польського кримінального права. Більшість застережень були пов’язані з новим підходом до кримінальних засобів і новою термінологією, що застосовується до них, і це відокремлює їх від додаткових покарань і часто робить їх автономними. Були висловлені думки, що межа між покараннями та засобами покарання зникає, і характер відмінності між ними стає більш формальним [6, 39-40]. Усе частіше визнається, що їх поділ на різні категорії у переліку випливає з законодавчої традиції, прийнятої в Польщі, а не з істотного обґрунтування [26].

Немає сумніву у тому, що систематизація засобів покарання, прийнятих у Польщі, задовольняє очікування, пов’язані з гарантуванням безпеки, що відображається у кримінальному праві та відповідає позиції демократичної правової держави.