referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Що таке виставка

Вступ.

1.Концепція розвитку.

2.Назвати відомі виставкові заходи.

3.Охарактеризувати будь-яку виставку.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв'язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді нових технологій та нових видів продукції, стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва.

Виставкова галузь в Україні динамічно розвивається і знаходиться у сфері особливої уваги держави. Визнання у світі українських виставкових компаній, створення виставкових центрів міжнародного рівня, з одного боку, відкриває нові можливості, з іншого — вимагає належної професійної підготовки та оцінки виставкових заходів.

Виставкова діяльність в Україні – невід’ємна складова розвитку ринкових процесів. Вона стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному і технологічному оновленню вітчизняного виробництва.

Виставка — це унікальний маркетинговий механізм, що поєднує всі інструменти просування й збуту продукції. Проте , виставочна культура в нашій країні — явище ще досить молоде, тому в процесі організації виставок і підготовці до участі в них виникає чимало труднощів в експонентів і навіть у самих організаторів. Основним завданням виставочного руху є створення позитивного іміджу експонуємих організацій поряд з підвищенням престижності самої виставки, тому що ці поняття взаємозалежні: чим престижніше виставка, тим вище віддача для учасників; чим привабливіша експозиція фірм, тим цікавіша виставка для відвідувачів. Виставка — це також і ефективний інструмент збуту. На виставці можливо не тільки представити свій товар у всій його вроді, але також і провести дослідження затребуваності продукту, його естетичних і споживчих показників.

1.Концепція розвитку

Виставкова діяльність в Україні органічно вписується в розбудову ринкової економіки, яка формується. Вони дають можливість швидко вивчити ринок і зібрати в короткий термін необхідну інформацію. Це найбільш вигідне місце для позиціювання підприємства, формування партнерських договірних відносин із посередниками, споживачами, іншими господарюючими суб'єктами ринку. Виставка — це багатофункціональний, ефективний захід, який має свої специфічні переваги та особливості. Вони полягають в тому, що виставкова діяльність це:

 • важливий інструмент маркетингових та комерційних комунікацій учасників виставки;
 • засіб просування товарів та послуг на внутрішній і зовнішній ринки;
 • джерело необхідної інформації про товари та послуги, про виробників, постачальників, посередників, конкурентів, споживачів;
 • місце, де здійснюються безпосередні контакти виробника (продавця) зі споживачем та відбувається налагодження ділових контактів;
 • можливість покупців ознайомитись із товаром шляхом його демонстрації безпосередньо на виставці;
 • швидкий спосіб (економія часу) і вивчення певного ринку;
 • можливість отримати матеріальний і моральний ефект — прибуток, імідж, визнання, рекламування фірми її продукції, марки;
 • зібрання найбільш активної частини продавців і споживачів певної галузі;
 • дзеркальне відображення досягнень науки, техніки і технологій та обмін досвідом;
 • можливість проведення аналізу та прогнозування кон'юнктурних змін на ринку;
 • імідж міста, регіону, країни, де відбуваються виставки.

У сфері виставково-ярмаркової діяльності України є певні досягнення, проте необхідно вирішити проблему формування ефективної державної підтримки виставкової діяльності. Державне регулювання виставково-ярмаркової діяльності в Україні здійснюється на основі чинного законодавства і методик, розроблених відповідно до Концепції виставково-ярмаркової діяльності.

Виставково-ярмаркова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв'язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді передових технологій та нових видів продукції — підкреслюється в Концепції виставково-ярмаркової діяльності [3].

Виставкова діяльність в Україні є невід'ємною складовою частиною розвитку ринкових процесів, стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва.

Основні принципи виставкової діяльності закріплені в Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності. Вони такі:

 • створення рівних умов суб'єктам виставкової діяльності різних форм власності;
 • реалізація єдиної державної політики у сфері виставкової діяльності і координація дій державних органів та органів місцевого самоврядування у цій сфері;
 • свобода доступу суб'єктів господарювання до виставкової діяльності та добросовісна конкуренція між її суб'єктами;
 • захист вітчизняної виставкової діяльності від експансії зарубіжних організаторів виставок та ярмарків;
 • застосування різноманітних підходів до розв'язання основних проблем розвитку виставкової діяльності.

Суб'єктами виставково-ярмаркової діяльності в Україні є держава, яку представляють уповноважені органи, що здійснюють державну політику в цій галузі та в економіці в цілому; рада з питань виставково-ярмаркової діяльності; методико-аналітична служба ради з питань виставково-ярмаркової діяльності, робочим органом якої є Національний науково-дослідний інститут дизайну (НІД); Національний виставковий центр і регіональні виставкові центри; міністерства і відомства; Торгово-промислова палата України і її регіональні відділення; постійно діючі виставкові павільйони за підтримки підприємництва; організатори, розпорядники виставок; агенти, спонсори; учасники виставок.

В Україні існує необхідність удосконалення нормативно-правової бази у сфері виставково-ярмаркової діяльності як шляхом внесення відповідних змін і доповнень у чинні акти, так і за допомогою розробки і прийняття нових документів правового характеру. Також слід зазначити, що суспільство об'єктивно зацікавлене в узагальненні вітчизняної теорії і практики виставкової справи та у фахівцях у сфері виставкової справи, які б максимально використовували знання, власний набутий досвід та світові досягнення для подальшого розвитку виставкової діяльності. Визначальною складовою цієї роботи є поліпшення підготовки кадрів для виставкової індустрії та підвищення якості виставкових послуг[18, c. 29-33].

2.Назвати відомі виставкові заходи

На сьогодні лідерами серед українських операторів є такі найбільші виставкові оператори: «Авто-ЭКСПО» (Київ), «АККО Гнтернешнл» (Київ), «Бізнес-Лайн» (Київ), «Внешэкспобизнес», «ГалЭКСПО» (Львів), «Євроіндекс» (Київ), «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» (Київ), «КиївЕкспоПлаза» (Київ), «КОМІНФО» (Дніпропетровськ), «Міжнародний виставковий центр» (Київ), «МЕДВІН» (Київ + регіони), Національний комплекс «Експоцентр України» (Київ), «Одеський будинок» (Одеса), «Примус Україна» (Київ), «Прем'єр-ЕКСПО» (Київ) тощо.

Виставкова діяльність в Україні була започаткована організацією виставки досягнень народного господарства (ВДНГ). Виставкові заходи, які проводилися у радянський період, в основному мали ідеологічне, а не ринкове значення. Становлення ринкових відносин, набуття досвіду і конкуренція сприяли вдосконаленню організації та проведенню різних виставок. Із здобуттям Україною незалежності та переходом економіки на ринкові засади, протягом останніх 15-ти років бізнесмени, посередники, виробники, представники органів державної влади набули певного досвіду у виставковій справі.

Тематика сучасних виставок віддзеркалює нинішній стан економіки України. Найбільш масштабні виставки пов'язані з будівництвом, автомобільною, легкою промисловістю та сільським господарством[12, c.73]

3.Охарактеризувати будь-яку виставку

Дата проведення та місце розположення. 11 — 13 квітня 2008 р. в м. Києві у приміщенні Палацу мистецтв "Український дім" (вул. Хрещатик, 2) відбудуться: щорічна Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта та кар'єра – Абітурієнт 2008" та виставка закордонних навчальних закладів "Education abroad".

Учасники. Виставки проводять Міністерство освіти і науки України, Товариство «Знання» України.

Програмою виставок передбачено проведення семінарів та «круглих столів» з проблем міжнародного освітянського співробітництва та впровадження новітніх технологій в галузі освіти, презентацій вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, різноманітних молодіжних програм, програм обміну студентами та учнями, вивчення досвіду співпраці з європейськими країнами у сфері освіти та працевлаштування молоді.

Кожному вищому навчальному закладу буде надана можливість презентувати набутий досвід щодо підготовки та перепідготовки фахівців з вищою освітою.

Виставка "Освіта та кар'єра – Абітурієнт 2008" допоможе випускникам загальноосвітніх шкіл 2008 року визначити шляхи здобуття вищої освіти. А відтак виставка стане одним з найбільш ефективних засобів залучення майбутніх абітурієнтів до навчання у вищих навчальних закладах.

Виставка закордонних вищих навчальних закладів надасть можливість всім бажаючим отримати об’єктивну інформацію „з перших рук” щодо системи освіти різних країн, навчальних програм, умов вступу, фінансових вимог. У виставці візьмуть участь закордонні університети, бізнес–школи, коледжі, школи готельного господарства та туризму, середні школи, мовні школи, а також національні освітні асоціації різних країн світу.

Мета виставок:

залучення суспільного інтересу до освіти, пропаганда досягнень України в цій сфері, формування єдиного українського освітнього простору;

інформування молоді про можливості отримання професійної освіти в Україні та за кордоном;

поширення інформації про вакансії і консультування з проблем працевлаштування;

інформування про можливості отримання освіти за кордоном, системах освіти різних країн, перспективах працевлаштування після закінчення навчального закладу;

ознайомлення з різними можливостями навчання — від мовних курсів до докторських програм, післядипломної освіти;

безпосередньо дізнатися від представників навчальних закладів про всі деталі зарахування, вартість, умови навчання та проживання;

пройти вступні тестування безпосередньо з представниками навчальних закладів;

отримати інформацію про міжнародні стипендії та гранти від міжнародних представництв та фондів;

організувати довгострокові програми студентського обміну між українськими та закордонними вищими навчальними закладами;

відвідати презентації навчальних закладів.

Тематичні розділи виставки “Освіта та кар’єра – Абітурієнт 2008”:

 • Вищі навчальні заклади Києва та України;
 • Професійно-технічні навчальні заклади, школи, коледжі;
 • Бізнес-освіта;
 • Навчальні центри та спеціалізовані курси;
 • Навчання за кордоном;
 • Навчальна, ділова та бізнес-література;
 • Дистанційна освіта;
 • Вакансії провідних компаній;
 • Міжнародний молодіжний туризм.

Тематичні розділи виставки "Education abroad":

 • мовні курси;
 • канікулярні програми;
 • середня освіта;
 • підготовка до вступу в університети;
 • професійна підготовка та стажування;
 • вища освіта;
 • бізнес-програми.

На виставках відвідувачі зможуть:

познайомитись з навчальними закладами та з перших рук одержати інформацію;

довідатися про можливості набуття освіти в інших країнах, а також про програми навчання в закордонних навчальних закладах;

зустрітися з представниками компаній-роботодавців, відвідати ярмарок вакансій, семінари, тренінги та консультації з питань працевлаштування;

отримати вичерпну інформацію про міжнародні стипендії та гранти від міжнародних представництв та фондів;

підібрати курси чи тренінги, програми навчання, необхідні для їх подальшого кар’єрного росту;

ознайомитись з новинками навчальної, ділової та розвиваючої літератури.

В рамках виставки пройдуть семінари та презентації на теми:

 • бізнес-освіта, програми МВА, кращі світові бізнес-школи;
 • університетська освіта; спеціальності, які користуються найбільшим попитом на ринку праці;
 • середня та перед університетська освіта, кращі середні школи;
 • всесвітньо відомі інститути готельного менеджменту та туризму;
 • програми навчання іноземним мовам для дітей та дорослих.

Інформація про виставку буде розповсюджуватись у ВНЗ та школах, в банках, державних та комерційних організаціях, підприємствах та фірмах міста.

Рекламна кампанія виставки передбачає також розміщення реклами на телебаченні, на радіо, у метрополітені та у друкованих ЗМІ.

На виставку буде запрошено великий загал студентів та школярів Києва, батьки старшокласників та вчителі шкіл, ПТУ, технікумів. Для цього передбачається друк та розповсюдження по Києву 30 000 запрошень на виставку.

Висновки

Підсумовуючи, позитивними підсумками першого десятиріччя розвитку виставкової діяльності в Україні слід вважати:

— наявність виставок з усіх економічно та соціально важливих тематик;

— формування професійного середовища фахівців з виставкової справи;

— підйом рівня виставкового сервісу, усталення де-факто галузевих стандартів;

— міжнародне визнання українського виставкового руху;

— побудову у Києві нових сучасних виставкових центрів.

У той же час, накопичилися і стали помітними негативні явища у виставковій діяльності в Україні:

— недостатній розвиток виставкової інфраструктури, особливо в регіонах;

— непрозорість виставкового ринку;

— розпорошення виставкового ринку;

— відсутність захисту ринку виставкових послуг від іноземних компаній;

— відсутність системи освіти підприємців;

— недостатня міжнародна участь у виставках в Україні;

— відсутність чіткої і виразної державної політики щодо виставок.

У роботі було розглянуто процеси формування інституційних засад виставкової діяльності як одного з важливих інструментів маркетингової політики виробників та посередників на сучасному етапі розвитку ринкової інфраструктури України.

Список використаної літератури

1. Про вдосконалення проведення виставково-ярмаркових заходів в Україні: Розпорядження Президента України від 2.11.2000 року №342/2000-рп (в редакції від 16.10.2005) // www.rada.gov.ua.

2. Про заходи щодо поліпшення виставкової діяльності в Україні: Указ Президента України від 30 жовтня 1996 року №1015/96 (в редакції від 12.02.2006) // www.rada.gov.ua.

3. Про схвалення Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 року №459-р (в редакції від 24.07.2003) // www.rada.gov.ua.

4. Александрова К, Сорокина Е., Филоненко И. Выставочный менеджмент. Технология организации и рекламно-информационного сопровождения выставок и конференций / Под ред. И. Филоненко. — Ростов-на-Дону: Экспертное бюро, 2001.

5. Аршевська, Марина Проблема оцінки ефективності виставкової діяльності // Маркетинг и реклама. — 2006. — № 1. — C. 53-57

6. Бондарчук Е. Из практики проведения выставок // Маркетинг и реклама. — 2002. — № 9. — C. 24-25

7. Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Саяащенко А.Г. Выставочная деятельность в России и за рубежом: Учебно-методическое пособие / Под ред. акад. РАН Н.П. Лаверова. — М.: Дашков И К, 2005.

8. Захаренко Т.П. Выставка: техника и технология успеха. — М.: Вершина, 2006.

9. Критсотакис Я.Г. Торговые выставки и ярмарки. Техника участия и коммуникации. — М.: Ось-89, 1997.

10. Грищенко І. М. Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 9. — C. 113 — 119.

11. Гуменна О. Методичні підходи до аналізу виставкової діяльності // Економіка АПК. — 2004. — № 7. — С.44-50

12. Корніюк О. Виставкова діяльність: нові пріоритети // Бухгалтерія. — 2005. — № 34. — C. 73-74

13. Оподаткування та облік виставкової діяльності: Добірка статей // Галицькі контракти. — 1999. — № 9: Документи для роботи. — C. 59-66

14. Пекар В. Не просто демонстрация : Правильная организация экспозиции на выставке способна как усилить рыночную позицию компании, так и нивелировать внешний эффект кризиса внешний эффект кризиса в бизнесе фирмы // Компаньон. — 2002. — № 3. — C. 46-47

15. Пекар В. Пять принципов єффективного участия в выставке// Маркетинг и реклама. — 2002. — № 9. — C. 18-22

16. Рудавський О. Виставки: все більше і більше // Вісник податкової служби України. — 1999. — № 13. — C. 40-42

17. Самарченко О."Виставково-ярмаркові" документи: "до", "під час" та "після"// Бухгалтерія. — 2006. — № 38. — C. 39-42

18. Тарасова Н.Організовуємо виставку // Бухгалтерія. — 2006. — № 38. — C. 29-33

19. Циганкова Т. Виставки і ярмарки як інструменти маркетингу: Міжнародна практика та українські реалії // Маркетинг в Україні. — 2000. — № 2. — C. 38-41