referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Розробка процедури реєстрації фірми

1. Розробка процедури реєстрації фірми, її основні етапи

Державна реєстрація юридичних проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення за місцезнаходженням юридичної особи (місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності — місцезнаходження особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без довіреності (наприклад, директора), за адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється зв'язок з юридичною особою.

Реєстрація приватного підприємства складається з таких етапів:

· підписання уставу;

· реєстрації в районній державній адміністрації;

· включення підприємства в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЕГРПОУ);

· реєстрація підприємства в районному керуванні Пенсійного фонду України;

· реєстрація підприємства як платника страхових внесків:

— у Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

— у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях України;

— у Фонді соціального страхування України по тимчасовій втраті працездатності

· узяття підприємство на облік платником податків у районній державній податковій інспекції;

· одержання дозволу на оформлення замовлення для виготовлення печаток і штампів, а також їхнє виготовлення;

· відкриття підприємству поточного банківського рахунку.

За наявності всіх документів реєстрація підприємства здійснюється у строк не більше п'яти робочих днів. Протягом цього часу реєструючий орган зобов'язаний видати заявнику свідоцтво про державну реєстрацію підприємства. Свідоцтво є юридичною підставою для відкриття підприємству рахунків у банку за місцем його реєстрації або у будь-яких інших банках за згодою сторін. Банк зобов'язаний відкрити рахунок і в 3-денний термін повідомити про це податкову інспекцію.

Відповідно до "Інструкції про порядок вирахування й сплати підприємствами, установами, організаціями й громадянами страхових внесків у Пенсійний фонд України (ПФУ), а також обліку надходжень і витрати його засобів", підприємства незалежно від форм власності й громадяни-підприємці (фізичні особи), що використають працю фізичних осіб на умовах наймання, реєструються в органах Пенсійного фонду в районах (містах) по юридичній адресі. Громадяни, що займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю, і громадяни, чия діяльність базується на приватній власності фізичної особи й сугубо його праці, реєструються в цих органах по місцю постійного проживання. Зробити це вони повинні протягом 10 днів від дня одержання свідчення про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або від дня укладання договору (у тому числі цивільно-правового характеру) з найнятим працівником.

Для реєстрації в органах ПФУ підприємства повинні подати заяви (додаток N1 до зазначеної Інструкції) і завірені нотаріусом копії наступних документів: свідчення про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; довідки органа госстатистики про присвоєння ідентифікаційного коду; установчі документи.

Підприємці, що використають працю фізичних осіб на умовах наймання, і громадяни, що займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю, повинні подати для реєстрації в органах ПФУ завірені нотаріусом копії наступних документів: свідчення про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (посвідчення підприємця, що проводить діяльність без створення юридичної особи); дозволу (ліцензії) на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (про ліцензування читай далі); договір про найом на роботу фізичної особи.

Після реєстрації в органах ПФУ Вам повинні видати "Повідомлення", у якому зазначений реєстраційний номер платника внесків, тарифи страхових внесків і інші відомості, а також довідка для пред'явлення в банк, у якому Ви мають намір відкрити розрахунковий рахунок (протягом 30 днів з моменту одержання довідки Ви повинні повернути в орган ПФУ повідомлення з банку встановленого зразка — див. додаток N3 до згаданого вище "Інструкції"). Аналогічним образом Вам належить зареєструватися в органах соціального страхування.

2. Документи, необхідні для реєстрації підприємства

1. Копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера засновника (їй), директори, бухгалтера (у тому числі засновників-нерезидентів (фізичних осіб).

2. Документи, що підтверджують місцезнаходження ("юридична адреса") підприємства (якщо такі є)

3. При формуванні статутного фонду майном — перелік цього майна із вказівкою його вартості й вказівкою який засновник яке майно вносить

4. Перелік документів, які необхідні від юридичної особи — засновника:

1) нотаріально засвідчена копія Свідчення про державну реєстрацію;

2) копія довідки з органів статистики;

3) копія довідки про узяття на облік як платника податків (ф. 4-ОПП) — завірена в податковій інспекції по місцю видачі (не потрібно, якщо реєстрація нового підприємства відбувається в тім же адміністративному районі, у якому зареєстроване юридична особа — засновник);

4) довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків (не потрібно, якщо реєстрація нового підприємства відбувається в тім же адміністративному районі, у якому зареєстроване юридична особа — засновник);

5) копія установчих документів (не обов'язково);

6) рішення (протокол) головного органа юридичної особи (збори засновників/акціонерів) про рішення виступити засновником створюваного підприємства (зразок такого протоколу надамо при співробітництві).

Список використаної літератури

1. Бондар Н. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Наталія Бондар, Валерій Воротін, Олег Гаєвський,; За заг. ред. А. В. Калини; Міжрегіональна академія управління персоналом . — К.: МАУП, 2006. — 350 с.

2. Гетьман О. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Оксана Гетьман, Валентина Шаповал,; Мін-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки і права. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 487 с.

3. Економіка підприємства: Підручник/ ред. : Й. М. Петрович. — 2-ге вид., виправл.. — Львів: Магнолія 2006, 2007. — 579 с.