referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Репрезентативність вибірки в соціологічному дослідженні

Репрезентативність — принцип тотожності сформованої моделі досліджуваного об’єкта параметрам (критеріям) генеральної сукупності.

Одним із важливих гарантів репрезентації є кваліфікаційний рівень фахівців. Так, за результатами опитувань всього 1800 осіб вчені Німеччини напередодні виборів до бундестагу прогнозують наслідки виборів з точністю до 1%. Основою формування репрезентативної вибірки є математико-статистичний апарат, принципи якого детально розроблені і представлені в спеціальній літературі.

Сфера використання вибіркових досліджень практично не має обмежень. Передусім це стосується так званих «великих» об’єктів, пов’язаних з вирішенням проблем на глобальному (соцієтальному), інституціональному (сім’я, група, колектив, галузь, сфера діяльності тощо) рівнях. Якщо об’єкти незначні за своїм масштабом — від десятків до сотень одиниць — можливі також різноманітні суцільні опитування.