referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя (оголошення його померлим)

У статті 37 сказано «шлюб припиняється внаслідок смерті чи оголошення в судовому порядку померлим одного з подружжя.»

Під припиненням шлюбу розуміється припинення на майбутній час правовідносин між подружжям, що виникли із зареєстрованого дійсного шлюбу, викликане визначеним юридичним складом. Припинення шлюбу відрізняється від визнання шлюбу недійсним тим, що воно має місце на майбутній час, у той час як визнання шлюбу недійсним володіє зворотної силою і припиняє правові наслідки шлюбу з моменту його укладення.

Шлюб припиняється в результаті смерті одного з подружжя, оголошення одного з подружжя померлим, а за життя подружжя шляхом розлучення. Коментуєма стаття передбачає першу групу підстав припинення шлюбу —смерть чи оголошення померлим одного з чоловіків. У силу того, що шлюб — це особисто-правовий союз чоловіка і жінки, він не може існувати, якщо немає фізичної особи —одного з подружжя.

Право- і дієздатність людини припиняються з настанням смерті — конкретного юридичного факту, що підтверджується довідкою лікувального закладу чи показаннями свідків. При цьому реєстрація припинення шлюбу в органах Рагсу не потрібна, реєстрації підлягає лише сам факт смерті. Реєстрація смерті проводиться відповідно до правил, передбаченим у статтях 169-172 КпШС України.

Порядок і умови оголошення громадянина померлим визначаються цивільним законодавством. Відповідно до статті 21 Цивільного кодексу України громадянин може бути в судовому порядку оголошений померлим у випадку, коли в місці його постійного проживання немає відомостей про місце його перебування протягом трьох років, а якщо він пропав без вісті при обставинах, що загрожували смертю чи є підстави, що дають можливість припускати його загибель від визначеного нещасного випадку, протягом шести місяців.

Чи військовослужбовець інший громадянин, що пропав без вісті в зв’язку з воєнними діями, може бути в судовому порядку оголошений померлим не раніше чим після закінчення двох років із дня закінчення воєнних дій.

Питання про оголошення громадянина померлим вирішується районним судом за місцем проживання заявника. Після винесення судом рішення його юридичні наслідки прирівнюються до тих же наслідкам, що настають при смерті особи. Відповідно до статті 264 Цивільно-процесуального кодексу України, рішення суду про оголошення громадянина померлим є підставою для реєстрації смерті в органах Рагсу і видачі свідчення про смерть. З моменту винесення рішення судом про оголошення громадянина померлим шлюб з ним вважається припиненим, дружина зазначеної особи вправі вступити в новий шлюб, маючи на руках рішення суду про оголошення померлим колишнього дружини. Однак, сам оголошений померлим дружина (у випадку, якщо насправді він живий) не вправі вступати в новий шлюб, незалежно від того, відомо йому чи ні про оголошення його померлим.

У випадку з‘явлення чи виявлення місцеперебування дружини, оголошеного померлим, суд у відповідності зі статтею 22 Цивільного кодексу України скасовує рішення про оголошення його померлим. Шлюб у такому випадку відновлюється автоматично, крім випадків реєстрації іншим з подружжя нового шлюбу (стаття 44-1 КпШС України). При цьому ніяких заяв про відновлення шлюбу не потрібно.