referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Право вибору прізвища та пов`язані з ним права

Згідно ст.19 «При укладенні шлюбу подружжя за своїм бажанням обирають прізвище одного з подружжя в якості їхнього спільного прізвища, або кожен з подружжя зберігає своє дошлюбне прізвище, або може приєднати до свого прізвища прізвище іншого з подружжя….»

Вступ у шлюб породжує виникнення особистих немайнових правовідносин між подружжям і майнових. При цьому в першу чергу між подружжям виникають особисті правовідносини. Майнові правовідносини подружжя, як уже зазначалося, походять від їхніх особистих.

Особисті права й обов’язки подружжя, як і будь-які особисті права й обов’язки тісно, пов’язані з особистістю їхнього власника, вони не мають майнового (економічного) змісту. Особисті немайнові права подружжя, як і інші сімейні права й обов’язки, не передані і є невідчужуваними.

Одним з особистих прав подружжя є право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу. Прізвище, ім’я і по батькові особи індивідуалізують його в суспільстві. Громадяни здійснюють приналежні їм права й обов’язки, іменуючи себе певним прізвищем, ім’ям і по батькові.

Особи при вступу до шлюбу можуть по своєму бажанню обрати прізвище одного з подружжя як спільне прізвище (таким прізвищем може бути як прізвище чоловіка, так і дружини), можуть зберегти свої дошлюбні прізвища, кожен з подружжя може приєднати до свого прізвища прізвище іншого з подружжя. Не допускається з’єднання прізвищ, якщо дошлюбне прізвище одного з подружжя було подвійним. Вибір прізвища подружжям може бути здійснений тільки в момент вступу в шлюб. Після вступу в шлюб кожен з подружжя може змінити своє прізвище тільки на загальних підставах, встановлених Указом Президента України від 31 грудня 1991 року Про порядок зміни громадянами України прізвищ, імен і по батькові і Положення про порядок розгляду клопотань про зміну громадянами України прізвищ, імен і по батькові, затверджених Кабінетом Міністрів України від 27 березня 1993 року.

У випадку розірвання шлюбу питання про прізвище залежить від розсуду того з подружжя, що змінив своє прізвище в момент вступу в шлюб. Цей з подружжя може зберегти своє прізвище або, на його вимогу, йому повертається дошлюбне прізвище. При визнанні шлюбу недійсним кожному з подружжя повертається дошлюбне прізвище. Однак якщо одна з осіб, що вступили в шлюб, визнаний недійсним, не знала і не повинна була дізнатись про перешкоди до вступу в шлюб, суд може за її бажанням залишити йому прізвище, набуте при вступі в шлюб, визнаний недійсним.