referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Практичні питання менеджменту персоналу

 1. На основі посадової інструкції керівника (професіонала чи фахівця) розробити:

а) компетенції, якими повинен володіти кандидат на дану посаду;

Продуктивність організації напряму залежить від професійно-ділових і особистісних характеристик її менеджерів. Відповідаючи на дане запитання, корпоративна психологія виділяє базові компетенції успішних менеджерів.

До їхнього числа ставляться: стратегічне бачення, орієнтація на досягнення, прийняття рішень, організаторські навички, вплив, керування виконанням, мотивування й ряд інших. Кожна з названих компетенцій має зрозумілий для самих менеджерів змістовний опис по п’яти рівнях:

 • некомпетентність,
 • компетентність, що тільки формується
 • компетентність,
 • висока компетентність,
 • трансльована компетентність.

Успішні менеджери точно виділяють і систематично аналізують фактори, що впливають на майбутнє компанії. Точний прогноз тенденцій ринку дозволяє їм розробляти стратегічні плани, передбачати можливі бар’єри на шляху до успіху й оперативно знаходити способи їхнього подолання. Вони ставлять перед собою складні амбіційні цілі й негайно піднімають цільову планку по досягненні попередньої. Вони не розкисають, а мобілізуються у випадках труднощів і невдач. Успішні менеджери систематично транслюють співробітникам своє бачення майбутнього компанії, надихаючи підлеглих новими ідеями й планами. Думаючи про майбутнє свого бізнесу, вони завжди виходять із поточних і перспективних потреб клієнтів. Чітке розміщення пріоритетів допомагає їм концентруватися на важливому до того, як воно стало терміновим, аналізувати різні альтернативи й знаходити оптимальні варіанти рішень, навіть якщо вони суперечать інтересам хвилинної вигоди.

Успішні менеджери точно вираховують впливових людей усередині й поза організацією, перетворюючи їх у союзників. Глибоке розуміння інтересів партнерів, умілий вплив на колег і підлеглих допомагають їм заручатися необхідною підтримкою, дістати згоду інших діяти в потрібному напрямку. Успішні менеджери націлені на делегування функцій оперативного керування. Точний облік потенціалу підлеглих допомагає їм знаходити кращих виконавців передбачуваних доручень. Вони ставлять перед підлеглими ясні, вимірні цілі, виділяючи ключові параметри й способи контролю. Успішні менеджери орієнтовані на систематичний розвиток своїх співробітників. Вони точно виділяють характеристики підлеглих, що вимагають розвитку, і практично підтримують цей розвиток.

б) показники, які характеризують результати праці керівника (професіонала чи фахівця)

Якості менеджера – сукупність характеристик менеджера, обумовлених такими чинниками як генотип людини; вплив соціуму; освіта; досвід.

Менеджер має мислити масштабно, перспективно. Управлінці можуть демонструвати прекрасні результати і водночас погубити всю компанію, якщо їхня робота не орієнтована на майбутнє. Зрозуміло, компанія повинна отримувати прибуток, але вона повинна отримувати прибуток як можна довше.

Освіта та досвід надають людині спеціальних знань, умінь та навичок. Мислення менеджера постійно повинно тренуватися на масштабність.

Крім комунікативних здібностей в сучасному менеджменті особливого значення набуває творчий підхід до справи. Менеджер завжди має бути особистістю, мати спеціальні знання і володіти здібністю використовувати їх у повсякденній роботі управління організацією. Здібності до керівництва обумовлені наявністю таких особистих цінностей і чітких особистих цілей, як: здатність управляти самим собою, уміння навчати і розвивати підлеглих, формувати ефективні робітничі групи, бачити перспективи та реалізовувати їх. І звичайно, це стратегічне мислення.

Висновок. Таким чином, Менеджер організацій — це унікальна професія. Менеджер – це найманий професійний управляючий підприємства; фахівець в області управління виробництвом. А менеджмент – це управління, завідування, організація, сукупність сучасних принципів, методів, коштів і форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності й збільшення прибутку. Ця професія вимагає постійного вдосконалювання знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

 

 1. Провести аналіз рекламних оголошень про вакантні посади працівників певної професійної групи у різних ЗМІ, розробити портрет «ідеального» кандидата.

Розглянемо основні вимоги, які ставляться до менеджерів по продажам та супроводженню проектів.

Основні вимоги, які найбільш часто зустрічаються в оголошеннях до кандидатів на посаду наступні:

 • вище освіта;
 • відмінне знання ПК;
 • володіння англійською мовою — вище за середнє, російською, українською — абсолютна грамотність;
 • досвід роботи: від 1 року
 • вільне використання ПО (MS Offіce, Outlook)
 • стресостійкість;
 • гарні організаторські, комунікативні здібності, бажання працювати й розвиватися;
 • активна життєва позиція, націленість на результат
 • уміння працювати в команді, доброзичливість, відповідальність.

Ми привели список найбільш загальних вимог. Далі розглянемо, основні обов’язки та уміння, які повинен виконувати та мати менеджер.

 • Побудова відносин із клієнтами;
 • Презентації послуг компанії потенційним клієнтам;
 • Супровід проекту на всіх етапах:
 • Ведення ділової переписки
 • Здійснення контролю над оформленням документації
 • Підготовка регулярної звітності перед клієнтом;
 • Узгодження й твердження графіка виконання робіт з різними відділами компанії;
 • Розробка планів проектів і проектної документації
 • Розробка бюджету проекту
 • Планування й узгодження із клієнтом змісту проекту
 • Управління проектом, контроль виконання робіт всіма підрозділами компанії, контроль якості
 • Рішення конфліктних ситуацій у ході виконання проектів.

Таким чином, ми бачимо, що «ідеальний кандидат»» повинен мати:

— здатності керувати собою;

— розумних особистісних цінностей;

— чітких особистих цілей;

— постійного особистого зростання (розвитку);

— навичок рішення проблем;

— творчого підходу;

— здатності впливати на оточуючих;

— знання теорії управління;

— організаторських здібностей;

— здатності навчати підлеглих;

— здатності формувати і розвивати трудовий колектив.

Принципом роботи менеджера повинно стати дотримання норм ділової етики, що включає такі правила:

— у конкурентній боротьбі варто використовувати лише дозволені прийоми, тобто дотримуватися правил ринкової гри;

— розподіл благ повинен бути справедливим;

— варто показувати особистий приклад дотримання етичних норм на роботі.

Загалом , портрет ідеального менеджера проекту такий. Це людина, у якої: вища державна освіта плюс ступінь МВА (додаткова бізнес-освіта). У нього досвід роботи на аналогічних адміністративних посадах в українських або іноземних компаніях, що займаються певним видом бізнесу (роздрібною торгівлею, наприклад). Він має навички ведення окремих комерційних проектів, що включають проекти у великих масштабах. При цьому знає український ринок роздрібної торгівлі й має досвід успішного ведення переговорів. Зрозуміло, у цієї людини сформовані робочі зв’язки.

Висновок. Оскільки і люди, і ситуації постійно змінюються, то менеджер повинний бути досить гнучким, щоб пристосуватися до постійних змін. Розуміння ситуації і знання того, як управляти людськими ресурсами, — найважливіші компоненти ефективного управління. Усе це свідчить про те, що управлінська робота відноситься до числа таких видів людської діяльності, що вимагають специфічних особистісних якостей, які роблять конкретну особистість професійно придатною до управлінської діяльності.

Список використаних джерел

 1. Балабанова Л. Організація праці менеджера: підручник для студ. вищих навч. закл. / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган- Барановського. Кафедра маркетингового менеджменту. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — 480c.
 2. Виноградський М. Організація праці менеджера: Навчальний посібник/ Микола Виноградський, Алла Ви-ноградська, Олена Шканова,; Київ. економ. ін-т менеджм.. — К.: Кондор, 2002. — 516 с.
 3. Чайка Г. Організація праці менеджера : навчальний посібник / Галина Чайка. — К. : Знання, 2007. – 420 с.