referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

ПР-компанія кондитерської продукції фірми "Перша приватна кондитерська"

Фірма «Перша приватна кондитерська» спеціалізується на виробленні кондитерських виробів, вироблених за спеціальною технологією, без використання цукру, яких-небудь шкідливих синтетичних елементів, продуктів ГМО походження, консервантів, кондитерських розпушувачів і з мінімальною кількістю пшеничного борошна.

Асортиментний ряд: Печиво піскове "Пряжене молоко", "Кокос", "Мигдаль", "Шоколад", "Пряжене молоко в шоколадній глазурі", "Шоколад у білій глазурі", "Шоколад у шоколадній глазурі"

Бренд «Перша приватна кондитерська»: чисто український бренд, оскільки компанія «Перша приватна кондитерська» — український виробник;

уся продукція компанії — продукція високої якості.

Основний меседж: «Перша приватна кондитерська» — український виробник кондитерських виробів високої якості.

Слоган " «Перша приватна кондитерська» — задоволення без перешкод".

Основні етапи ПР-компанії «Перша приватна кондитерська»

І етап ПР-компанії

Бажаним у функціонуванні й розвитку будь-якої організації є досягнення довгострокової мети і певних цілей шляхом:

· ефективної взаємодії з цільовими аудиторіями, тобто безперервного вдосконалення зв’язків з громадськістю;

· розвитку та вдосконалення системи комунікацій (внутрішніх і зовнішніх);

· організації і здійснення партнерських відносин зі ЗМІ;

· удосконалення відносин з клієнтами-споживачами;

· встановлення довірливих відносин з державними структурами.

Планування зв’язків з громадськістю є двох основних видів:

1) довгостроковий план, який зазвичай охоплює період понад п’ять років і містить: основні цілі фірми на перспективу; конкретні завдання, засоби і методи їх виконання; строки виконання і ресурси, а також загальну стратегію досягнення чітко визначених і поставлених цілей.

2) оперативний план зв’язків з громадськістю, що охоплює річний або коротший період і є сукупністю форм і методів впливу на громадську думку та суспільні відносини з метою переконати і налаштувати цільові аудиторії на позитивне ставлення до діяльності фірми, її цілей, що сприятиме досягненню комерційного (господарчого, виробничого) успіху.

Реалізація оперативного плану є реальною і необхідною передумовою досягнення стратегічної мети.

Стратегічні (довгострокові) та оперативні плани ЗЗГ у своїй структурі передбачають планово-розрахункові обґрунтування роботи зі зв’язків із громадськістю відповідно до показників комерційної (виробничої) діяльності фірми (організації).

В даний час підприємство використовує такі засоби реклами як:

— зовнішня реклама

· оформлення вітрин;

· щитова реклама на клейкій основі, яка повідомляє про новинки та нагадує про фірму та її товар;

· світлова реклама (касетони із дизайном нового продукту) для фірмової торгівлі та фірмових секцій у магазинах;

· оформлення транспорту і транспортних зупинок;

· POS-матеріали (плакати різних форматів, наклейки, стенди, прапори, гірлянди, цінники).

— друкована реклама

· виготовлення рекламної поліграфічної продукції (рекламні листівки, плакати).

1. У сучасних умовах розвитку ринкової економіки дегустація є одним із методів просування продукції до покупця.

Проведення дегустації складається з таких етапів.

Етап 1. Підготовка дегустації

Полягає у прибутті демонстраторів на місце проведення дегустації (до торгової точки).

Етап 2. Підготовка робочого місця

Встановлення стійок, підготовка рекламної продукції, одягу демонстраторів. Крім того, на цьому етапі готується витратний матеріал (серветки, одноразовий посуд тощо). Після цього готується до дегустації продукція (проводиться її нарізка, розливання тощо). Роботи на цьому етапі виконують демонстратори за 30 хвилин до початку акції.

Етап 3. Проведення дегустації

На початку етапу дегустатор до моменту початку акції викладає продукцію та витратні матеріали на дегустаційній стійці. Відтак протягом акції кожні 10 хвилин голосно і чітко запрошує покупців спробувати продукцію.

Основні переваги проведення дегустацій:

• Споживач має нагоду на місці ознайомитися з товаром

• Можливість відразу оцінити реакцію потенційних споживачів

Як стверджують, попит на товар після дегустації збільшується в два-чотири рази. Виробники говорять, що під час проведення дегустації попит злітає до небачених висот.

2. Найпоширенішим знаряддям опитування споживачів є анкета. Вона потребує ретельного розроблення, апробації і усунення виявлених недоліків до початку її широкого застосування.

Для проведення „польових” досліджень компанії «Перша приватна кондитерська»найзручнішим способом зв’язку з аудиторією буде особисте опитування, оскільки це найбільш оперативний спосіб збирання інформації.

1)На перше питання 98% респондентів відповіли „так”, тобто саме така кількість опитаних раніше купували кондитерську продукціюкомпанії «Перша приватна кондитерська», отже мають досвід і відповідні знання для подальшого проведення опитування, а 2% опитаних не можуть брати участь в анкетуванні (рис. 1).

2) 14% опитаних купували, окрім продукції компанії «Перша приватна кондитерська»(рис. 2.), 52% купують тільки продукцію фірми«Світоч».

3)59% респондентів задоволені якістю придбаної продукції, 41% — частково невдоволенні і зовсім не задоволені якістю придбаної продукції (рис.3).

4)За співвідношенням показників „ціна-якість” продукцію компанії «Перша приватна кондитерська»21% респондентів вважають високоякісною і дорогою, 25% — високоякісною, що реалізується за доступними цінами, 32% — середньої якості за низькими цінами і 22% респондентів відносить її до низькоякісної, що продається за завищеними цінами (рис.4).

5) Для організації-споживачів найважливішим при купівлі кондитерських виробів є ціна продукції -36%, на другому місці важливості є смакові атрибути-25%, далі виробник-20% та вміст натуральних складників -19%.

6) 72% респондентів є постійними клієнтами компанії «Перша приватна кондитерська», 20% — не відносять себе до постійних клієнтів і 8% не можуть визначитися із відповіддю (рис.6).

7)Лише 19% опитаних без вагань змінили б постачальника при рості цін на кондитерські виробикомпанії «Перша приватна кондитерська», 53% респондентів не можуть дати конкретну відповідь на це запитання і 34% не згідні змінити постачальника, що свідчить про їх прихильність до продукції компанії «Перша приватна кондитерська»(рис.7).

8)При піднятті цін на кондитерські вироби менше ніж на 5% лише 1% респондентів згідні змінити постачальника, за умов зростання цін на 5-10% – 3% опитаних споживачів перейдуть до конкурентів, при піднятті цін на 11-20% підприємство втратить 8% споживачів, через зростання цін у межах 21-30%, 27% респондентів змінять постачальника, а при зростанні більше 30% – 36%. І 25% опитаних не змінять постачальника за будь-якого зростання рівня цін (рис.8).

9) На запитання чи задовольняє Вас рівень обслуговування укомпанії «Перша приватна кондитерська», то 60% респондентів задоволені, 26%- не зовсім задоволені і 14% не задоволені.

10) Респонденти при опитуванні висловили ряд побажань, 36%- побажали зниження ціни, 27% — надання знижок для постійних клієнтів, 20%підвищення оперативності дій і 17%- надання кредиту.

Продукція, яку продає компанія «Перша приватна кондитерська»є досить відомою на ринку, при цьому організації-споживачі, купуючи дану продукцію, закуповують і продукцію конкурентів.

Що стосується рівня якості продукції, то 59% опитаних, були задоволені рівнем якості, 27% не зовсім задоволені, 14% взагалі не задоволені якістю кондитерської продукції. Оскільки ціна є дуже важливою при виборі кондитерських виробів, 36% респондентів так вважають, і 19% респондентів змінили б постачальника кондитерської продукції при піднятті цін (в межах 21-30%, 27% респондентів замінять постачальника, а при зростанні більше 30% – 36%), відповідно слід змінювати чи корегувати цінову діяльність компанії «Перша приватна кондитерська».

Що стосується обслуговування клієнтів, то майже 40% не зовсім задоволені ним, 20% опитаних бажають підвищення оперативності дій, 27%-надання знижок для постійних клієнтів, 36%- побажали зниження ціни.

Ціни на продукцію «Першої приватної кондитерської» формує виходячи із цін виробника та знижок, які він надає, враховуючи норму прибутку, яку підприємство закладає, при цьому норма прибутку є різна. Коли продукцію продають у фірмових магазинах, то надбавка до собівартості товару складає 15%, коли продукцію продають гуртом іншим магазинам, підприємствам, то надбавка до собівартості товару складає 10%.

Політику підприємств щодо участі в ярмарках та виставках і форм цієї участі треба розробляти систематично, спираючись на загальні засади планування діяльності підприємства, які відображають середньо- та довгострокові тенденції розвитку й визначають його перспективи та очікування.

Розробка такої політики є, як ми вже сказали, об'єктом колективної роботи всіх служб підприємства. Вона передбачає такі дії:

• ґрунтовне визначення об'єктивних цілей, котрі ставить перед собою підприємство, що бере участь у виставках (ярмарках);

• складання програми дій, від виконання яких залежатиме досягнення цих об'єктивних цілей;

• розробка спеціальної методики впровадження поставлених завдань із зазначенням, які саме працівники підприємства мають виконувати конкретні дії згідно зі своєю компетенцією;

• розробка процедур, обов'язкових для виконання, тобто логічно послідовної низки дій, за допомогою яких реалізується участь у тій чи тій виставці (ярмарку).

Прийняттю рішення про участь має передувати детальне вивчення загальної ситуації та особливих умов як на самому підприємстві, так і на місці організації виставки (ярмарку) в конкретний період її проведення.

Необхідно передовсім дослідити таке:

а) чи є участь у виставці (ярмарку) питанням не тільки престижу а справді ділової необхідності;

б) внутрішню кон'юнктуру на підприємстві, тобто:

· відповідний рівень якості і достатній запас продукції;

· можливості ефективної участі з погляду коштів, часу і кваліфікації персоналу;

· можливість забезпечення відповідної виставкової площі (стенда тощо);

в) зовнішню кон'юнктуру, тобто:

· поведінку основних конкурентів;

· загальну політико-економічну ситуацію;

· відповідність продукції підприємства стандартам, чинним у місці проведення виставки або на підприємствах запрошених зарубіжних відвідувачів;

· відповідність продукції підприємства потребам широкого кола споживачів.

Причини участі класифікуються як загальні, однакові для всіх підприємств, і специфічні, які залежать від економічного становища і стратегічних цілей кожного підприємства.

До загальних належать такі причини: збільшення обсягів продажу, контроль за конкурентоспроможністю підприємства, визначення експортної спроможності товарів підприємства, вивчення загальної кон'юнктури в галузі, обмін досвідом, розвиток співробітництва, спостереження за конкурентами (продукція, ідеї, сервіс, системи продажу тощо).

ІІІ – етап:

Кампанії зі ЗЗГ, рекламні кампанії передбачають цільове (системне) використання комплексу заходів, рекламних матеріалів, форм і методів впливу на громадську думку, цільові аудиторії з метою популяризації іміджу та створення пабліситі компанії, фірми, керівників.

Тому проведення опитування варто повторювати хоча б раз на рік для виявлення зміни поведінки споживач та коригування ПР-компанії.

Протягом найближчого часу можна очікувати розширення впливу Інтернету з рекламною метою. Зокрема, все більше відкривається інтернет-магазинів, великі кондитерські фірми мають свої інтернет-сторінки. Стратегія підприємства в завоюванні ніші ринку повинна ґрунтуватися на розробленні середньо- та довгострокових рекламних стратегій і рекламного бюджету для всього асортименту продукції Для ефективності рекламних заходів і зростання обсягів продажу доцільно дотримуватися регіонального принципу завоювання ринку.

Список використаної літератури

1. Балабанова Л. Зв'язки з громадськістю в системі маркетингового менеджменту підприємств / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. — Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2005. — 273с.

2. Білоус В. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 276с.

3. Кияк Б. PR — стосунки з громадськістю: навч. посібник для вищих навч. закл. / Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. — К., 2009. — 288с.

4. Колосок С. Зв'язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління: Дис… канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. — О., 2003. — 204 арк.

5. Руіс Мендісабаль. Зв'язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління: Дис… канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Українська академія держ. управління при Президентові України. — К., 2001. — 189 арк.

Савельєва К. Зв'язки з громадськістю в системі маркетингового управління підприємствами/ Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2004. — 373 арк.