referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Порівняльний аналіз нематеріальних методів розвитку мотивації персоналу

Нематеріальне стимулювання розвитку персоналу в організації, насамперед, направлене на задоволення мотиву збереження соціального статусу працівника в трудовому колективі завдяки залишенню за ним його робочого місця чи займаної посади; підвищення соціального статусу працівника в трудовому колективі в результаті одержання ним більш високої відповідальної посади, посилення зацікавленості працівника самим процесом опанування новими знаннями, вміннями та практичними навичками; поглиблення інтересу щодо професійного спілкування з професіоналами як в організації, так і поза її межами.

Існують такі методи нематеріальної мотивації персоналу:

 • постановка перед працівниками чітко сформульованих і досяжних цілей;
 • систематичний аналіз успішно досягнутих працівниками цілей;
 • залучення працівників до різних програм навчання і підвищення кваліфікації;
 • створення якомога прозорішої системи оцінки і оплати їх праці;
 • делегування працівникам управлінських повноважень;
 • підвищення персональної відповідальності кожного працівника з наданням права вибору методів вирішення поставлених задач;
 • публічне визнання успіхів працівників в роботі, підтвердження їх цінності для підприємства різними доступними для керівництва способами;
 • увага безпосереднього керівництва до думки працівників;
 • створення атмосфери відкритого суперництва з регулярним підведенням підсумків змагання;
 • наділення працівників владними повноваженнями при проведенні невиробничих заходів;
 • залучення працівників до вирішення проблем, що вимагають нестандартного підходу;
 • врахування уявлень працівників про справедливість в розподілі обов’язків і в методах винагороди.

Безумовно, для кожного конкретного працівників повинна бути побудована окрема система стимулювання з урахуванням: особистих якостей, наявністю тих або інших ресурсів в організації, стилем керівництва в компанії і у відділі. Дієвість запропонованих методів може бути оцінена лише з часом. Проте, зарубіжний досвід дозволяє стверджувати, що нематеріальні методи дають можливість успішно застосувати їх для вирішення задач підвищення ефективності діяльності працівників.

Завдяки використанню прийомів нематеріальної мотивації значно підвищується лояльність працівників, формується почуття гідності, поваги до підприємства, до його цінностей.

Складовими нематеріальної мотивації можуть бути:

– усна подяка за виконану роботу;

– привселюдне визнання особистого внеску працівника;

– присвоєння звання «кращий працівник»;

– надання більших повноважень на робочому місці;

– можливість брати участь в управлінні підприємством;

– запрошення на обід з ТОП-менеджментом;

– гнучкий графік роботи;

– лист з подякою батькам, навчальному закладу, в школу дітей;

– додаткове навчання за рахунок підприємства та ін.