referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Поняття шлюбного віку в Україні

Згідно статті 16 КпШС «Шлюбний вік встановлюється в 18 років для чоловіків і в 17 років для жінок….», але він може бути змінений державною адміністрацією районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі комітети міських і районних у містах Рад у виняткових випадках знижувати шлюбний вік.

Установлення шлюбного віку обумовлене тим, що для вступу в шлюб необхідний визначений ступінь фізичної і психічної зрілості. Разом з тим, законодавство про шлюб і родину не встановлює граничного максимального віку для вступу в шлюб. Не має юридичного значення і різниця у віці осіб, що вступають у шлюб.

Закон не вказує термін, на який можна знижувати шлюбний вік, надаючи рішення цього питання на розсуд зазначених органів. У законі не зазначені конкретні випадки, при наявності яких можна знижувати шлюбний вік. Найчастіше підставами для зниження шлюбного віку є фактичне створення родини, вагітність, народження дитини. Відмовлення в зниженні шлюбного віку згідно (ст ст. 55 і 124) Конституції, може бути оскаржений у суд. Коли законом допускається вступ у шлюб до досягнення 18 років, неповнолітній, що вступив у шлюб, здобуває дієздатність у повному обсязі з моменту вступу в шлюб. Наступне розірвання шлюбу не впливає на обсяг його дієздатності.