referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Підготовка менеджерів в Державній академії житлово-комунального господарства

Вступ.

1. Утворення та основні функції Державної академії житлово-комунального господарства.

2. Особливості підготовки менеджерів в Державній академії житлово-комунального господарства.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Державна академія житлово-комунального господарства — вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців для житлово-комунального господарства країни.

Академія утворена постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. № 1490 на базі Державного інституту житлово-комунального господарства, який функціонував з 1971 року. Зазначеною постановою на Академію покладені такі основні функції:

— підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців для підприємств, установ і організацій житлово-комунальної сфери;

— проведення наукових досліджень з економічних, технічних та технологічних питань, а також екологічних проблем житлово-комунального господарства;

— інформаційне забезпечення підприємств, установ і організацій галузі.

Академія є державним вищим навчальним закладом ІІІ рівня акредитації. Згідно із затвердженим статутом академія здійснює свою діяльність на умовах самоокупності і самофінансування. В складі академії функціонують факультети економіки і менеджменту, заочної і післядипломної освіти та факультет підприємництва в м. Донецьку.

Факультети мають в своєму складі такі кафедри: економіки і фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту, менеджменту і маркетингу в житлово-комунальному господарстві, фундаментальних дисциплін, гуманітарних дисциплін, комунального господарства, житлової політики і утримання житла, економіки і підприємництва.

1. Утворення та основні функції Державної академії житлово-комунального господарства

Історія Державної академії житлово-комунального господарства (далі — ДАЖКГ) починається з 1971р. Відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1971 р. № 442 та наказу Міністерства комунального господарства УРСР від 5 жовтня 1971 р. № 366 створено Інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів житлово-комунального господарства. Інститут мав філіали у Дніпропетровську, Донецьку і Харкові і розгалужену мережу навчально-консультативних пунктів в інших обласних центрах.

У 1993 році Інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів житлово-комунального господарства Держжитлокомунгоспу України об'єднано з Науково-дослідним і проектним центром економіки і інформації "Комунекономіка" Держжитлокомунгоспу України (наказ Держжитлокомунгоспу України від 23.06.1993 р. № 48).

З 1 вересня 1993 р., на базі об'єднаних структур створено Науково-дослідний інститут економіки житлово-комунального господарства та підготовки кадрів "Комунекономіка" Держжитлокомунгоспу України (наказ Держжитлокомунгоспу України від 18 серпня 1993 р. № 63)

З 1994 р, відповідно до одержаних ліцензій інститут здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей "Облік і аудит", "Теплогазопостачання і вентиляція".

У зв'язку з одержанням відповідних ліцензій на право здійснення освітньої діяльності за III рівнем акредитації інститут було перейменовано в Інститут перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, наукових досліджень економіки житлово-комунального господарства "Комунекономіка" Держжитлокомунгоспу України (наказ Держжитлокомунгоспу від 21 січня 1995 р. № 49).

У березні 1998 р. названий інститут реорганізовано у Державний інститут житлово-комунального господарства, який здійснював освітню діяльність за III рівнем акредитації. В липні 1998 р. інститут одержав ліцензії на право підготовки бакалаврів зі спеціальностей: "Облік і аудит", "Економіка підприємства" "Менеджмент організацій", спеціалістів зі спеціальності "Менеджмент організацій".

Державний інститут житлово-комунального господарства за два роки роботи трансформувався в Академію.

Академія заснована на державній формі власності і підпорядкована Міністерству з питань житлово-комунального господарства. Академія працює на засадах самоокупності за рахунок виконання замовлень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, провадження господарської діяльності. З 2005 року Академія здійснює підготовку фахівців для підприємств і організацій житлово-комунального господарства за рахунок бюджетних коштів відповідно до держзамовлення.

Основними функціями Академії є:

· підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців для підприємств, установ і організацій житлово-комунальної сфери;

· проведення наукових досліджень з економічних, технічних та технологічних питань, а також екологічних проблем житлово-комунального господарства;

· інформаційне забезпечення підприємств, установ і організацій галузі.

У складі академії функціонують: Науково-дослідний інститут ЖКГ, Донецький інститут міського господарства, Головний галузевий центр навчання з охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств, установ і організацій ЖКГ, обчислювальний центр, 7 факультетів і 19 кафедр.

Відповідно до одержаних ліцензій академія здійснює освітню діяльність за такими напрямами:

Підготовка бакалаврів на денній і заочній формі навчання за спеціальностями:

— Економіка підприємства (ЕП);

— Облік і аудит (ОА);

— Менеджмент організацій (МО);

— Теплоенергетика (ТЕ);

— Екологія і охорона навколишнього середовища (ЕОНС);

Підготовка спеціалістів на денній і заочній формі навчання за спеціальностями:

— Економіка підприємства;

— Облік і аудит;

— Менеджмент організацій;

— Екологія і охорона навколишнього середовища;

Підготовка магістрів на денній і заочній формі навчання за спеціальностями:

— Економіка підприємства;

— Облік і аудит;

— Менеджмент організацій;

Перепідготовка фахівців для здобуття другої вищої освіти за спеціальностями:

— Облік і аудит;

— Економіка підприємства;

— Менеджмент організацій;

— Теплогазопостачання і вентиляція;

Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів системи житлово-комунального господарства з актуальних проблем розвитку галузі;

Навчання з охорони праці керівників і спеціалістів підприємств, організацій галузі з врученням відповідного посвідчення.

2. Особливості підготовки менеджерів в Державній академії житлово-комунального господарства

Навчання в Академії передбачає забезпечення високого рівня професійної підготовки, оволодіння комп’ютерами і знання, як мінімум однієї іноземної мови.

З кожним роком у навчальному процесі використовуються все більш досконалі комп’ютерні технології. Студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах у зручний час, виконувати на комп’ютерах контрольні, курсові та дипломні роботи.

Важливим напрямом роботи академії є перепідготовка фахівців для здобуття другої вищої освіти за спеціальностями: "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій", "Теплогазопостачання і вентиляція". Щороку понад 200 слухачів одержують дипломи про другу вищу освіту, понад 4000 керівників і спеціалістів підприємств та організацій галузі підвищують свій фаховий рівень.

Наукові підрозділи Академії зосереджують свої зусилля на розробленні нормативних документів, необхідних для забезпечення діяльності підприємств, організацій житлово-комунальної сфери в умовах переходу до ринкової економіки. Враховуючи потреби галузі, в структурі академії передбачається створення ряду науково-технічних центрів: з випробування та сертифікації обладнання для ЖКГ, локальних систем водоочищення та інші. Все це дасть можливість оптимізувати наукову діяльність з цих напрямів і підвищити її результативність.

Велике значення в Академії надається інформаційному забезпеченню підприємств, установ галузі. Розширюється надання інформації щодо розроблених і прийнятих законодавчих актів, нормативних та інструктивних матеріалів з питань реформування і розвитку житлово-комунального господарства, особливостей господарювання в умовах ринкової економіки як в Україні, так і в країнах СНД, а також щодо новинок техніки і технології для житлово-комунальної сфери.

Одним з основних напрямків діяльності академії, є підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів підприємств, організацій і установ житлово-комунального господарства України.

В академії щорічно підвищують свою кваліфікацію більше двох тисяч працівників галузі.

Колектив академії постійно працює над підвищенням якості навчання, всі програми якого погоджуються з галузевими управліннями і відділами Міністерства з питань житлово-комунального господарства. Вони спрямовані на практичне впровадження ринкових відносин на підприємствах галузі і підвищення ефективності їх діяльності.

Поточні зміни до законодавчих та нормативних актів, що регламентують діяльність підприємств галузі, своєчасно і в повному обсязі доводяться до слухачів семінарів-практикумів.

Тематика семінарів така ж різноманітна, як і багатогалузеве житлово-комунальне господарство, а саме:

· утримання і експлуатація житлового фонду в сучасних умовах;

· особливості створення та забезпечення ефективного функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

· проблеми ефективного управління фінансовими потоками на підприємстві;

· форми і методи залучення місцевих громад до реалізації програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

· формування та обґрунтування тарифів на послуги житлово-комунального господарства;

· впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій на підприємствах житлово-комунальиого господарства;

· організація роботи з перегляду норм питного водопостачання та інше.

Перед слухачами виступають керівні працівники і провідні спеціалісти Міністерств і відомств, розробники проектів законодавчих і нормативних актів.

Під час проведення навчання кожен слухач отримує пакет законодавчих і нормативно-методичних документів за тематикою семінару.

Термін проведення семінарів залежить від тематики семінару і, як правило, триває від двох до п'яти днів.

В структурі академії функціонує:

— Науково-дослідний інститут житлово-комунального господарства.

· Інститут має у своїй структурі 6 відділів:

· науково-технічної та економічної інформації;

· організації і оплати праці;

· економічного і науково-технічного розвитку водопровідно-каналізаційного господарства;

· наукового забезпечення реформування ЖКГ;

· охорони праці;

· міського електротранспорту.

— Головний галузевий центр навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів.

— Центр інформаційно-обчислювальної техніки.

— Аналітично-вимірювальна лабораторія контролю якості стічної води та осадів.

· Лабораторія надає такі послуги:

· хімічний аналіз питної води;

· хімічний аналіз стічної води;

· лабораторні дослідження та розробка індивідуальних технологій очищення виробничих стічних вод, що скидаються підприємствами у міську каналізацію;

· випробування реагентів, флокулянтів як таких, що традиційно використовуються, так і тих, що застосовуються вперше в технології очищення води.

Академія проводить наукові дослідження з економічних, технічних та технологічних питань, а також екологічних проблем житлово-комунального господарства. Здійснює підготовку наукових кадрів.

Академія розвиває співробітництво з вищими навчальними закладами і науковими установами Росії, Республіки Молдова, Республіки Білорусь, Польщі.

Спільно з Міжнародною організацією "Падко" Агентства США з міжнародного розвитку Академія бере участь у реалізації Програми тарифної реформи та реструктуризації комунальних підприємств, а також забезпечує підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій житлово-комунальної сфери України за вказаною проблематикою.

Висновки

Відповідно до одержаних ліцензій академія здійснює освітню діяльність за такими напрямами:

— підготовка бакалаврів і спеціалістів на денній і заочній формах навчання за спеціальностями “Економіка підприємства”, “Облік і аудит”, “Менеджмент організацій”;

— перепідготовка спеціалістів для здобуття другої вищої освіти за фахом “Облік і аудит”, “Менеджмент організацій”, “Теплогазопостачання і вентиляція”;

— підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів системи житлово-комунального господарства з актуальних проблем розвитку галузі. Щорічно підвищення кваліфікації проходять 2,5-3 тисячі керівників і спеціалістів підприємств, організацій і установ житлово-комунальної сфери.

Навчання проходить на базі Академії, а також на базі шкіл, гімназій та ліцеїв відповідно до укладених угод. Викладання забезпечується силами професорсько-викладацького складу Академії.

Пільгове право на вступ до Академії мають слухачі факультету довузівської підготовки та учні профільних класів, груп, які успішно завершили навчання за програмами підготовки до вступу, а також переможці і призери олімпіад та конкурсів, що проводяться Академією.

Навчання на факультеті довузівської підготовки дає можливість поглибити свої знання і належним чином підготуватися до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з метою отримання успішного результату тестувань з дисциплін які є профілюючими для вступу до Академії.

Список використаної літератури

1. Вищі навчальні заклади України. Престиж-видання: Інформаційний довідник/ Інформац. агенція "Освіта України". — Харків: Торсінг. – 2001. — 2001. Вип.2. — 2001. — 181 с.

2. Довідник вищих навчальних закладів України на 2001-2002 рік: учбовий посібник. — 2-е вид., доп. і перероб.. — К.: Торба, 2001. — 230 с.

3. Навчальні заклади України: Адреси. Спеціальності. Програми вступних іспитів: Довідник/ Укл. В. М. Шторгін. — К.: Феміна, 1996. — 216 с. —

4. Державна академія житлово-комунального господарства.