referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Особистісно орієнтований підхід у вивченні іноземної мови (англійської)

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення особистісно-орієнтованого підходу до навчання.

1.1. Особистісно-орієнтований підхід до навчання в сучасних умовах.

1.2. Оновлення змісту в умовах особистісно орієнтованого навчання.

Розділ 2. Особистісно орієнтований підхід у вивченні англійської мови.

2.1. Конспекти уроків англійської мови.

Висновки.

Список використаних джерел.

Вступ

Сучасні інтеграційні процеси, входження України в Європейський освітній простір, міжнародний обмін інформацією у різних галузях знань значною мірою впливають на підвищення статусу іноземної мови як важливого засобу комунікації та навчального предмета, що вимагає реформування мовної освіти на різних її ланках. Цей аспект теоретично обґрунтований Ш.О.Амонашвілі, Н.Д.Гальсковою, А.Ф.Гергель, О.Й.Негневицькою, В.М.Плахотником, Т.К.Полонською, Є.Ю.Протасовою, C.В.Роман, А.М.Шахнаровичем, Т.М.Шкваріною та іншими.

Актуальність.Суспільні перетворення в системі освіти, діяльність наукової громадськості впродовж останнього десятиліття в Україні спонукають до активізації проблеми змісту, форм і методів особистісно орієнтованого навчання в умовах суспільного виховання.

Проблемі особистісно орієнтованого підходу в навчанні присвячено ряд психолого-педагогічних праць, у яких висвітлено окремі її аспекти: забезпечення сприятливих умов формування людини як унікальної особистості (Б.Г.Ананьєв, Г.О.Балл, І.Д.Бех, О.В.Киричук, О.Л.Кононко, М.В.Левківський, В.О.Сухомлинський та ін.); визначення психолого-педагогічних вимог до реалізації особистісного підходу в навчанні (К.О.Абульханова-Славська, В.В.Давидов, О.М.Пєхота, Л.М.Проколієнко та ін.); розробка форм особистісно орієнтованого підходу до навчання (В.І.Андреєв, О.В.Барабанщиков, Л.М.Деркач, І.О.Зимня, О.Я.Савченко, М.Ф.Феденко та ін.); забезпечення умов особистісно орієнтованого навчання та виховання (В.В.Рибалка, В.В.Суриков, І.С.Якиманська та ін.).

Проте у педагогіці й психології залишаються недостатньо дослідженими проблеми комплексного підходу до розробки змісту особистісно орієнтованого навчання іноземної мови в шкільних закладах; визначення умов для реалізації творчого потенціалу особистості, формування і розвитку пізнавальних інтересів дітей та форм активності у процесі навчання.

Мета: розкритиособистісно орієнтований підхід у вивченні іноземної мови.

Завдання роботи:

 • показати особистісно-орієнтований підхід до навчання в сучасних умовах;
 • оновлення змісту навчання в умовах особистісно орієнтованого навчання;
 • особистісно орієнтований підхід у вивченні англійської мови (конспекти уроків з англійської мови для 5, 6 і 10 класів).

Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення особистісно-орієнтованого підходу до навчання

1.1. Особистісно-орієнтований підхід до навчання в сучасних умовах

Мета будь-якого навчання – навчити людину щось робити: керувати машиною, станком, чи літаком, чи писати українською без помилок. Отже, система освіти має озброїти людей не лише певною сумою знань, а мусить навчити їх діяти „зі знанням справи”, — тобто навчити застосовувати знання в дії – і практичній, і теоретичній, пізнавальній і професійній, фізичній і розумовій – будь-якій і такій, яка потрібна суспільству і працівнику. Одним словом, потрібна компетентність у справах і цьому треба вчити[12, с. 13].

Час, в який ми живемо, це формування нової цивілізації. Суспільству потрібні свідомі, компетентні громадяни. Життя кожної людини – це шлях до самої себе. Початок ХХІ століття означений напруженим пошуком нового світорозуміння, нових перспектив розвитку компетентної особистості, спроможної створити свій життєвий проект, відповідально ставитися до життя, впевнено приймати історичний виклик нового тисячоліття. Про це наголошено в Концепції 12-річної загальноосвітньої школи.

„Школа – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого власного життя” [12, с. 13]. Статус людини в суспільстві залужить від неї самої. Ми повинні самі внести ті зміни, які хочемо бачити в світі. За словами А.Франса „Коли людина мислить, вона має сумнів, але вона впевнена, коли вона діє” [12, с. 14]. Чотири найважливіші компоненти навчання на засадах розвитку життєвих навичок: навчитися здобувати знання, навчитися бути собою, навчитися жити разом, навчитися дій.

Які ж фактори формують нашу особистість і роблять кожного з нас унікальною особою? Це, безперечно, родина, однолітки, суспільство.

Життєві навички формують індивідуальність у кожній дитині. Для того, щоб допомогти їй сформувати життєві навички, які змінять її життя на краще, важливо, щоб люди яких залучено до створення навчального плану та шкільної програми, знали

Мистецтво викладання видозмінюється в мистецтво навчити дітей того, як потрібно самостійно вчитися. Людський мозок – немовби трамплін, із якого можна злетіти в чарівний світ геніальності. Сьогоднішні учні – це перше покоління, що виростатиме посеред цифрових комунікаційних засобів.

Життєві навички – це здібності, які допомагають нам адаптуватися та відповідно поводитися і ефективно вирішувати проблеми повсякденного життя.

На думку психологів без знання основних принципів психології вчителю нелегко адаптуватися до шкільного середовища, доки він не витратить багато часу і зусиль на те, щоб довідатися, як можна оптимально використовувати і розвивати можливості кожної дитини і як взагалі можна порозумітися з учнями.

Щоб висувати оригінальні ідеї, необхідно не просто бачити те, що бачать інші, а й уміти організувати ту чи іншу інформацію по-новому.

При вивченні, наприклад, біології чи валеології спочатку варто поставити перед собою три основні запитання.

— Куди прямують мої учні в плані досягнень в освіті?

— Яким чином вони туди дістануться?

— Як Ви дізнаєтесь або оцінюватимете, чи дісталися вони до цілі?

Небажання вчитись, яке останнім часом набуло розмаху і характеру епідемії, на мою думку, можна пояснити декількома причинами. Перша – недосконалість шкільних програм, за якими не лише не цікаво, а й неможливо вчитись. Адже той величезний обсяг інформації, який отримує учень щоденно з кожного предмета, не в змозі втримати в пам’яті навіть найздібніший учень. Та й чи варто? А його потрібно запам’ятати, опрацьовати, осмислити і, головне, вміти застосувати в повсякденному житті. Адже не секрет, що значна кількість знань, отриманих ціною великих зусиль і важкої щоденної праці так і залишається лежати на поличках міцної дитячої пам’яті. Друга причина, те що діти, які вчились на „відмінно” не завжди займають гідне місце в житті. Бо чи завжди переважають знання й компетентність, коли на терези з іншого боку поставлені тугий гаманець або ж вигідне знайомство?

Ситуація має змінитись, і обов’язково на краще. Людина, яка бачить перед собою чітко визначену мету, можливість реального застосування своїх знань, умінь, здібностей і гідної їх винагороди, не може бути незацікавленою отримати ці знання, розвивати свої здібності. І це не мрії про прекрасне далеке, це реалії сьогодення. Настає час професіоналів, поширюється мода на здоровий спосіб життя, на інтелект. На думку вчених, інтелект має та людина, яка правильно оцінює, розуміє й думає, яка завдяки своєму „здоровому глузду” та „ініціативності” може „пристосуватися до умов життя” [12, с. 15]. По суті інтелект – це те, що додає особливої значущості людині, дозволяє їй динамічно змінювати навколишній світ, перебудовувати середовище під себе, а не пристосовуватись до умов мінливої діяльності. Бо інтелект складають:

— дані або знання інформації;

— здатність знаходити або створювати знання.

Розвиток інформаційних технологій, бурхливе нагромадження, безперервне оновлення, ускладнення наукової інформації, вторгнення її в усі сфери життя та діяльності людини є визначною особливістю сучасності. Школа і освіта мусить налаштовувати молодь на успіх, на навчання впродовж всього життя.

У Міжнародному опитуванні Тисячоліття були отримані цікаві дані щодо життєвих цінностей населення планети. На запитання „Що є важливим у житті?” були отримані відповіді, де на перше місце населення 50 країн світу поставило здоров’я і сімейне життя [12, с. 15].

Згідно даних Інституту соціології НАН України на думку старшокласників, майбутнє залежатиме перед усім від особистих здібностей, волі, вмінь, сприятливої чи несприятливої ситуації в суспільстві.

Перспективна система освіти створюється на основі поєднання найновіших природничих і гуманітарних знань, і одним із пріоритетних завдань її має бути формування в молодих людей такої життєвої компетентності, яка надасть їм змогу оволодіти життєвими і соціальними ролями, з тим щоб гідно жити в умовах нового століття.

Якщо будемо вперто дивитись на веселку дитячих інтелектів через скло одного кольору, то багато умінь нам здаватимуться безбарвними.

Школа життєвої компетентності має бути спрямована не на ретрансляцію минулого, а, передусім, на конструювання майбутнього. Згідно досліджень психологів, людина включається в будь-яку діяльність тільки тоді, коли це їй потрібно, коли в неї є певні мотиви. Мотиви відображають ті потреби, які стали актуальними для учня в певний момент. Потреби – це рушійна сила активності і розвитку людини. Не випадково школярі проявляють інтерес до тієї інформації, яка допомагає їм розв’язувати життєві проблеми. Ми при цьому спираємося на їхню потребу активно діяти і добиватись успіхів. Важливо, щоб учні мали можливість робити вибір.

Як збудити їх пізнавальну активність? Через суперечності і використання інтерактивних технологій. Інтерактивне навчання відбувається за умови активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це спів навчання, взаємо навчання, (колективне, групове, навчання у співпраці). Учитель і учень стають рівноправними суб’єктами цього процесу. Педагог виступає в ролі організатора. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язування проблем.

Але використання інтерактивних технологій – не самоціль. Головне створити атмосферу доброзичливості й порозуміння. Ми, вчителі, повинні бути людьми доброї душі, любити дітей такими, якими вони є. Необхідно вміти зняти з душі дитини почуття страху, зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, бачити в дитині повноцінну й здібну до творчості людину.

Перехід школи до 12-річної освіти об’єктивно потребує переведення освітнього процесу на технологічний рівень, вибір індивідуальних маршрутів навчання. Особливо продуктивні серед них особистісно зорієнтовані педагогічні технології. Їхня ефективність залежить від того, якою мірою реалізує свій життєвий потенціал учень, як враховано його вікові та індивідуальні психологічні особливості. Звідси – пріоритет суб’єктивно осмисленого навчання порівняно з інформаційним навчанням, спрямованість на розвиток в учнів множинності суб’єктивних картин світу, на „противагу однозначним” програмним уявленням, діагностика особистісного розвитку, ситуаційне проектування, введення навчальних завдань у контекст життєвих проблем [11, с. 4].

Інноваційний освітній простір ХХІ століття визначатимуть особистісно зорієнтоване навчання, проектні, ігрові технології кооперативного навчання, технологій дистанційного навчання. Саме ці технології озброять учнів ключовими компетенціями так необхідними для життя.

Особистісно зорієнтоване навчання – це навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність, суб’єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти (І.Якиманська). Особистісно зорієнтований підхід поєднує навчання й виховання в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту розвитку дитини, підготовку її до життєтворчості.

Рекомендована система оцінювання ХХІ сторіччя:

50% — самооцінювання

30% — взаємооцінювання

20% — оцінювання, яке здійснює вчитель чи керівник [11, с. 4].

1.2. Оновлення змісту навчання в умовах особистісно орієнтованого навчання

Змінився час, змінюються і вимоги до людини, її освіченості. Даючи базові знання учням в школі, треба навчити дітей вчитися упродовж життя, використовувати здобуті знання у практичному житті.

Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити, пропонувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Тому орієнтиром змісту освіти є розвиток особистості.

В умовах сьогодення школа залишається єдиним соціальним інститутом, який може взяти на себе захист прав кожної дитини, які б забезпечували їй повноцінний особистісний розвиток у максимально можливому діапазоні росту її індивідуальних ресурсів.

Сьогодні у педагогічній науці яскраво заявляє про себе особистісно орієнтований підхід, який забезпечує створення нових механізмів навчання і виховання та ґрунтується на принципах глибокої поваги до особистості, самостійності особи, врахування індивідуальності.

Особистісно орієнтований підхід має суттєво гуманізувати навчально-виховний процес, наповнити його високими морально-духовними переживаннями, утвердити принципи справедливості і поваги, максимально розкрити потенційні можливості дитини, стимулювати її до особистісно розвивальної творчості.

“Особистісно зорієнтоване виховання – це утвердження людини як найвищої цінності, навколо якої ґрунтуються всі інші суспільні пріоритети”, — вважає І.Д. Бех [9, с. 54].

Сучасні вимоги до формування цієї освітньої технології визначалися у дослідженнях В.О. Сухомлинського, Я.Ф. Чепіги, І.Д. Беха, О.Я. Савченко, О.М. Пєхоти та ін.

Особистісно орієнтоване навчання – це навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність. Це визнання учня головною фігурою всього освітнього процесу.

Визначаючи мету і завдання особистісно орієнтованого навчання, зазначимо, що це процес психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її “суб’єктивності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні” [9, с. 54].

В умовах навчання відбувається становлення та розвиток таких важливих якостей особистості, як рефлективність, спонтанність, критичність мислення, вміння працювати з інформацією, спілкуватися та нести відповідальність за наслідки власних дій.

Орієнтація навчання на особистість передбачає створення оптимальних умов використання різних джерел наукової інформації для кожного учня при опануванні знань.

Працюючи над розробкою моделей уроків, треба прагнути побудувати їх на оптимальному поєднанні традиційних, перевірених часом принципів дидактики, таких як науковість, відповідність віковим особливостям з інноваційними підходами особистісно орієнтованого навчання. Ознаками цієї технології є, на мою думку, такі:

— учень усвідомлює мету уроку як важливу особисто для себе;

— засвоєння знань відбувається переважно під час активної діяльності учнів;

— учень – особистість з власним досвідом, тому результативність навчання у значній мірі залежить від уміння використовувати індивідуальний досвід дитини, задовільнити потреби кожного учня;

— при застосування активних методів навчання важливою є стадія евокації, тобто актуалізації знань окремого учня, групи, класу в цілому;

— сучасний урок – це продуктивний урок, на якому учень відтворює набуті знання при опануванні нового змісту;

— ефективне навчання не може бути нудним;

— на уроках школярі вчаться вчитися, бо не можливо всього навчити, але можна навчитися вчитися. Ось чому прогресивним методом є диференціація з індивідуальними програмами діяльності учнів;

— важливою ознакою є надання школярам свободи вибору варіантів завдань, способів їх виконання, форм звіту за результати роботи;

— діти пам’ятають, що право вибору завжди має врівноважуватися усвідомленою відповідальністю за свій вибір;

— на уроках оцінюють механізм творчості учнів, завдяки якому досягається результат;

— найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси самих учнів [9, с. 55].

Позитивне налаштування на урок значною мірою залежить від спланованої мети: “Що, навіщо, як ми будемо вивчати? Де можна використати ці знання?” Спостереження показують, що найбільший інтерес викликає пов’язування матеріалу з очевидними явищами або з таємницями буття.

Застосування активних методів потребує створення атмосфери відповідальної та відвертої взаємодії, використання засобів комунікації, інтерактивних вправ “Обери позицію”, “Карусель”, “Репортер”, “Мікрофон” та ін.

Особливого значення набуває при цьому позитивний зворотний зв’язок, оцінка зусиль, створення ситуації успіху.

Раціональний вибір методів та їх застосування обумовлений конкретною метою. Використання проблемного методу навчання значною мірою сприяє розвитку мислення. Для активізації процесу застосовують такі методи:

— метод вживання в образ.

Вживаючись в певний образ (“Я – річка”, “Я – ромашка”), спробувати відповісти на питання “Яким я бачу світ?”, “Що я хочу сказати людям?”.

— метод смислового бачення.

В чому причина явищ. Яке його походження?

— метод евристичних запитань.

Цей метод дає змогу визначити суть окремих аспектів навчальної проблеми. Найчастіше запитання починаються словами: де, коли, як, навіщо.

— метод символічного бачення.

Визначається зв’язок між явищем та його символом (весна – відродження, світло – символ добра).

— метод порівняння дає змогу аналізувати, структурувати матеріал, визначати спільні риси та відмінності.

— метод конструювання понять, правил та гіпотез знайомить з технологією дослідницької діяльності.

Розв’язання різноманітних проблем може відбуватись у формі гри, дискусії, дебатів тощо.

Особливе місце в сучасному навчанні має робота в парах або малих групах. У такій діяльності засвоюється досвід співробітництва, спілкування, відповідальності. До речі, дуже важливо, щоб склад груп був динамічний, увесь час змінювався, що позитивно впливає на взаємини та мікроклімат.

Групова робота може бути побудована за принципами парного навчання, взаємного консультування, роботи над проблемним питанням, розподілу ролей тощо.

Зазначимо, що застосування сучасних методів роботи робить процес навчання активним, а мислення учнів – творчим і самостійним.

Таким чином, призначення особистісно орієнтованих технологій полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості дитини її здоров’я та індивідуальні здібності, допомагати в становленні її суб’єктивності, соціальності, творчої самореалізації особистості.

Розділ 2. Особистісно орієнтований підхід у вивченні англійської мови

2.1. Конспекти уроків англійської мови

План-конспект уроку в 10 класі

Тема: Життя суспільства

Підтема: Спорт. Види спорту. Спортивні ігри.

Мета: Ознайомити учнів з новою лексикою теми «Види спорту», навчити вживати її в діалогічному мовленні.

Обладнання: підручник, тематична картина «Види спорту, ігри», колаж (найбільш популярні види спорту з впр. 51 (стор. 16), таблиця видочасових форм дієслова.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: The topic for studying today is Sports. By the end of the lesson you should learn new vocabulary and be able to use it in your speech. Sports are always much spoken about. Why, do you think? Can you share your ideas about sports?

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Brainstorming. Пошук можливих відповідей.

What is good and what is bad about sports?

2) Conversation. Бесіда про спорт.

T: Now listen to what Ї think of sports and say if you agree with it. Good health is a great gift. Everyone should do all he can to stay healthy. Being in good health means having body and mind in good working order free from disease and pain. As they say, "A sound mind in a sound body", or "A healthy mind in a healthy body".

All sorts of physical exercises are very helpful to make our bodies strong as well as to keep us well mentally. So, if we want to keep ourselves fit, we have to go in for sports or games.

Sports make us more organized and better disciplined in our daily activities, it develops a personality, teaches us to be able to win and to lose, givesa person confidence in his own strength and abilities, makes him communicable. We all need to exercise. Regular physical exercises give us more energy, make us feel and look better.

Are you good at sports?

What can you do well?

What can't you do well/at all?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting 1. Пред'явлення лексичного матеріалу (найбільш популярні види спорту). Vocabulary у,- Your vocabulary is not enough to speak about sports and games. That's why you must learn some more words and expressions.

Використовуючи колаж, складений вчителем із зображень видів спорту, представлених у впр. 51 (стор. 16-17), ознайомити учнів з новою лексикою, відпрацювати вимову ізольовано, в структурах впр. 52 (стор* 17) та у відповідях на запитання вчителя, наприклад:

Can you play draught? Who taught you to play volley-ball? Have you ever taken part in sports competitions? Are such kinds of sports as kickboxing, motor-racing, weight-lifting good for girls? Are there many good athletes in your class? Who is the best athlete in your class? Would you like to have a big swimming-pool in your school? What football team do you support? Etc.

Oral Practice

2. Тренування учнів у вживанні лексики теми.

1) Presenting vocabulary. Робота з лексикою.

Т: Read the names of the most popular kinds of sports ex. 51, p. 16-17.

2) Conversation. Бесіда з учнями.

-Робота з діалогом-зразком:

-самостійно розширити репліки в діалозі, включаючи в них нові слова;

-трансформувати діалог шляхом зміни однієї з реплік;

-скласти діалог за аналогією зі зразком, але в іншій ситуації, при іншому характері спілкування, доповнити (наприклад, уявити розмову попутників під час поїздки в поїзді про заняття спортом, змагання).

II. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

Домашнє завдання. T: Translate the sentences into English ex. 55, p. 18 and transform 1-7 into negative and interrogative [7, с. 50].

План-конспект уроку в 10 класі

Підтема: Контроль навичок аудіювання.

Мета: Навчати ініціативному мовленню, розвивати навички репліціювання.

Практикувати учнів в аудіюванні тексту та навчити здогадуватися про значення незнайомих слів з контексту. Обладнання: підручник, завдання до тексту (НО,).

ХІД У РОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: By the end of the lesson you should be able to reply and react appropriately to various statements. Besides, you'll listen to the legend about the Tower of Babylonia and learn why according to this legend there exist so many languages in the world.

Warm-up

2. Мовна розминка.

Ситуативні вправи — для розвитку в учнів мовленнєвої компетенції: учні повинні навчитися доповнювати висловлювання, завершити описання, зробити висновок або заключення, дати пораду, переконати, перепитати співбесідника.

Т: Friends! I am inviting you all to my birthday party.

Учні повинні кожен по-своєму прореагувати на почуту фразу, наприклад:

Р1 (реакція-вигук): Fine! Splendid! Wonderful! A good idea!

P2 (реакція-питання): When will it be?

P3 (реакція-твердження): I'm sorry, I won't be able to come as I'll be away on Saturday.

P4 (реакція-сумнів): I doubt that we'll come.

Р5 (реакція-прохання): Will you please tell me where you live?

T: Sample statements for further talk:

A new supermarket will be opened in our district.

Soon we'll have our own TV studio at school.

In the next semester you'll have English lessons every day.

Next year you won't study English at all. Etc.

ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Аудіювання тексту "Babylonia".

1) Pre-listening. Етап підготовки до прослуховування тексту.

а) Eliciting.

T: Answer in your native language.

Do you know anything about the history of the English language?

Have you ever heard the legend about the Tower of_Babel?

How many languages are spoken on the Earth?

What are the most widespread languages? Why?

б) Presentation of the unfamiliar words.

Babylonia — Вавілон

heaven — небо

bricks and mortar — цегла та цемент

invader — завойовник

to split up — розколоти, роз'єднати

to blame — звинувачувати, засуджувати

mess — безладдя, хаос

the Tower of Babel — Вавілонська башта

confusion — стовпотворіння, сум'яття

to lack — не вистачати

load — вантаж, ноша

2) While-listening. Етап слухання туксту та виконання завдань під час слухання.

T: Write out the numerals you hear and take notes about them.

e.g. 600,000 Іпел began building the Tower. 42 years, 27 miles high, etc. What do they refer to?

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Summarizing 1. Підбиття підсумків уроку [5, с. 266].

Урок-презентація з елементами рольової гри «Моє село». 6 клас

Цілі:

— вдосконалювати вміння вести бесіду в межах теми «Моє село»;

— розвивати навички діалогічного мовлення,

— аудіювання, монологічного, спонтанного мовлення;

— створити на уроці комунікативну ситуацію з реального життя з метою заохочення учнів до висловлення своїх думок, вираження почуттів, використання життєвого досвіду;

— розвивати творчу уяву;

— виховувати любов до свого села, до людей праці..

Обладнання: картини місцевих художників із зображенням видів села Дзвиняч, фотографії, наочність для презентації села.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна бесіда з черговим

Т. Who is on duty today?

P. I am on duty today. My name is… My surname is…

T. How old are you? P. I am… years old. T. What form are you in? P. I am in the six form.

T. How many pupils are there in your class?

P. There are twenty-two pupils in pur class.

T. Who is absent today?

P. …are absent today.

T. What's the matter with them?

P. I don't know exactly but I think they are ill.

T. Thank you. Sit down, please. P. Not at all.

II. Перевірка домашнього завдання

T. What was your hometask in English for today?

P. Our hometask in English for today was to do exercise 62 (sixty-two) on page 56 (fifty-six), to read and translate the text "Kalyniwka" on page 57 (fifty-seven); to make up dialogues about our village.

III. Повідомлення теми і мети уроку

T. Children, the subject of our today's lesson is "Our village". The motto of the lesson is "There is no place, more delightful than home". (Marcus Cicero)

Today you will ask questions and answer them; recite poems; make up dialogues; listen to the song "Old McDonald"; listen to the text "What people do"; read and translate the text "Kalyniwka"; play the educational game "Last Word Chain"; play a role play about the advantages of the life in a village; take part in the presentation of your village.

IV. Виконання вправи 62, c. 56

T. Now open your textbooks at age 56.

Let's do exercise 62. Cover the left side of the exercise and translate word-combinations and sentences from Ukrainian into English.

V. T. Now listen to the text "What People Do" (Unit 8. Exercise 1, page 52-53) and try to understand what it is about and after that answer my questions to this text.

Аудіювання тексту "What People Do" (Урок 8, вир. 1, c. 52-53).

VI. Контроль розуміння прослуханого

T. Now answer my questions to the text.

1. T. Where do village people work?

P. Some people work in the fields and in the kitchen gardens. Other people work on cattle-farms and in the gardens.

ІX. Складання учнями мікро-діалогів на тему «Село»

Т. And now make up short dialogues about your village.

I Is your village big or small? My village is neither big nor small. Is your village clean or dirty? My village is clean.

II What is there in your village? There is a timber-mill, a club, a secondary school, two libraries, a cafe, some shops, a drug-store, a post-office and a stadium in my village. And what can you see in the streets of your village? We can see many men, women, children, buses, lorries and cars in the streets of our village [5, с. 281].

План-конспект уроку з англійської мови у 5 класі «Сторінками прочитаних оповідань»

Цілі уроку: формувати навички діалогічного мовлення на рівні мікродіалогів з опорою на текст; удосконалювати вживання граматичних структур в усному мовленні; розвивати вміння аудіювати текст; активізувати лексичний запас учнів; прищеплювати любов до читання; формувати критичне ставлення до вчинків людей і до своїх власних.

Обладнання уроку: картки з кросвордами, з незнайомими словами, малюнки учнів до прочитаних оповідань, різнокольорові кружечки для оцінювання учнів, фонограми до пісень "On the Way to School", "We Like Reading"; текст оповідання "The Story Bag"; газети, журнали, книги; різнокольорові кульки.

Матеріал урокуохоплює оповідання "Satchkin Patchkin", "The Boy Who Cried 'Wolf!'", "Hamburger Harry", "Alan's New School"

ХІД УРОКУ

І. Вступна частина уроку

1. Привітання Ні! Hello! How are you? How do you do?

I'm glad to meet you! I'm glad to greet you! Hello! Hello! Hello!

2. Уведення в іншомовну атмосферу

Фонетична розминка: з допомогою малюнків учні складають віршик "Big! Little!".

Учитель показує перший малюнок, на якому зображені кіт і мишка, а учні відтворюють його хором за таким зразком:

I'm a big big… (cat). I'm a little little… (mouse), Big little, big little. Clap, clap, clap!

Другий малюнок — із зображенням горили і мурашки: I'm a big big gorilla I'm a little little ant, Big little, big little 1 Clap, clap, clap!

II. Основна частина уроку

1. Повідомлення теми і мети уроку

The topic of our today's lesson is ''Through the Pages of the Stories We Have Read". We're going to repeat the words, to meet the characters from the stories, to listen to the text about one boy who liked all the stories, to sing songs at the lesson. But first of all you should answer my questions.

2. Бесіда з учнями про їхнє ставлення до читання

How much time do you spend on reading?

What kind of reading do you prefer: do you like reading books? Newspapers? Magazines?

When and where do you usually read?

Do you read books only for your World Literature or Ukrainian Literature classes?

Do you have any extra reading at your English lessons?

Do you collect books? How many books have you got at home?

What does reading do for you? Is it an important part of your life?

3. Перевірка засвоєння лексики.

Розгадування кросворду

Учні отримують однакові кросворди

(25 слів) і відгадують слова, записуючи їх на дошці й у себе у відповідних клітинках. Якщо учень вгадав слово і вміє його правильно вимовити і записати, він отримує червоний кружечок; і, в міру допущення помилок,— оранжевий, жовтий і синій.

4. Інсценізація діалогів. Перевірка домашнього завдання

And now pupils we're going to meet our characters here in the classroom.

Dialogue 1 "Satchkin Patchkin and the Farmer"

— Milk! When did I last drink milk?

I don't remember what it tastes like.

I must have milk or I won't sleep!

— What's that loud noise down in the

yard? Who's there? And what do you

want at this time of night?

— Only a little milk! That's all!

— Milk! Milk! At this time of night? Go

away, whoever you are, and let me go

back to my bed!

III. Заключна частина уроку

1. Завдання додому: підготувати розповідь про улюбленого героя

з прочитаних оповідань; для сильніших учнів: написати переказ тексту "The Story Bag" (до семи речень).

2. Підбиття підсумків уроку [5, с. 292].

Висновки

Перехід школи до 12-річної освіти об’єктивно потребує переведення освітнього процесу на технологічний рівень, вибір індивідуальних маршрутів навчання. Особливо продуктивні серед них особистісно зорієнтовані педагогічні технології. Їхня ефективність залежить від того, якою мірою реалізує свій життєвий потенціал учень, як враховано його вікові та індивідуальні психологічні особливості. Звідси – пріоритет суб’єктивно осмисленого навчання порівняно з інформаційним навчанням, спрямованість на розвиток в учнів множинності суб’єктивних картин світу, на „противагу однозначним” програмним уявленням, діагностика особистісного розвитку, ситуаційне проектування, введення навчальних завдань у контекст життєвих проблем.

Сьогодні у педагогічній науці яскраво заявляє про себе особистісно орієнтований підхід, який забезпечує створення нових механізмів навчання і виховання та ґрунтується на принципах глибокої поваги до особистості, самостійності особи, врахування індивідуальності.

Особистісно орієнтований підхід має суттєво гуманізувати навчально-виховний процес, наповнити його високими морально-духовними переживаннями, утвердити принципи справедливості і поваги, максимально розкрити потенційні можливості дитини, стимулювати її до особистісно розвивальної творчості.

В умовах навчання відбувається становлення та розвиток таких важливих якостей особистості, як рефлективність, спонтанність, критичність мислення, вміння працювати з інформацією, спілкуватися та нести відповідальність за наслідки власних дій.

Орієнтація навчання на особистість передбачає створення оптимальних умов використання різних джерел наукової інформації для кожного учня при опануванні знань.

Працюючи над розробкою моделей уроків, треба прагнути побудувати їх на оптимальному поєднанні традиційних, перевірених часом принципів дидактики, таких як науковість, відповідність віковим особливостям з інноваційними підходами особистісно орієнтованого навчання.

Таким чином, призначення особистісно орієнтованих технологій полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості дитини її здоров’я та індивідуальні здібності, допомагати в становленні її суб’єктивності, соціальності, творчої самореалізації особистості.

Список використаних джерел

 1. Дерев‘янко Н. Особистісно зорієнтоване навчання: досвід впровадження // Завуч. — 2008. — № 25. — С. 18-30
 2. З досвіду викладання іноземної мови /Ред. М. Я. Дем’яненко. -К.: Рад. школа, 1980. -112 с.
 3. Івашньова С. Формування методики навчання іноземної мови в початковій школі // Рідна школа. -2006. -№ 9. — С. 53-55
 4. Єрмоленко Л.П. Комунікативний підхід до навчання англійської мови в середній школі // Іноземні мови. -2002. -№3. — С. 10-11
 5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник для студ. вищих закл. освіти. -К.: Ленвіт, 2002. -327 с.
 6. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. -412, с.
 7. Ніколаєва С.Ю. Сучасні підходи до викладання іноземних мов // Іноземні мови. -2001. -№3. — С. 49-55
 8. Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия/ Сост. А. А. Леонтьев. -Москва: Русский язык, 1991. -356 с.
 9. Омельченко Л. Особистісно орієнтована система навчання і виховання через диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу // Рідна школа. — 2007. — № 11-12. — С. 54-55
 10. Першукова О. Стратегія європейських країн у галузі навчання іноземних мов // Педагогіка і психологія. -2001. -№ 3-4. — С. 175-183
 11. Цимбалюк Н.Головні аспекти сучасного уроку в системі особистісно орієнтованого навчання // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2003. — № 3. — С. 1-5
 12. Чернега Н. Особистісно-зорієнтоване навчання: сучасні підходи // Рідна школа. — 2001. — № 9. — С. 13-15