referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Оцінка рівня продуктивності праці

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ на прикладі заводу “Радій”

1.1. Характеристика виробничої діяльності та основних техніко-економічних показників роботи підприємства.

Закрите акціонерне товариство „Радій” (в минулому Кіровоградський завод радіо виробів) є провідним підприємством в Україні та в країнах СНД по виробництву телевізійних і радіомовних передавачів, телестудійного обладнання загального і спеціального призначення, пересувних передавальних станцій, головок динамічних прямого випромінення.

Структура ЗАТ „Радій” складається з:

  • головного підприємства, яке забезпечує розробку, виготовлення, поставку і сервісне обслуговування обладнання для АЕС і гідравлічної апаратури для транспортних засобів;
  • дочірнього підприємства „Динамік – Радій”, що спеціалізується на розробці, виготовленні і поставках головок динамічних широкої номенклатури і області застосування, потужністю від 0,25 Вт до 35 Вт.

Структура виробництва ЗАТ „Радій” складається із слідуючи виробничих напрямків:

  • механізмозбірне виробництво оснащене універсальним металообробним обладнанням; станками з цифровим програмним управлінням, автоматами і напівавтоматами, пресовим обладнанням з цифровим програмним управлінням фірми „Амада” (Японія), зварювальними напівавтоматами, станками для намотування трансформаторів;
  • виробництво по виготовленню виробів із пластмас;
  • виробництво нестандартного обладнання;
  • виробництво гальванічного покриття, оснащене обладнанням для нанесення різного гальванічного покриття потрібної товщини;
  • фарбувальне виробництво, оснащене комплексом обладнання для нанесення порошкового полімерного покриття.

В 2001 році в зв`язку з введенням в дію на Україні нових нормативних документів по ядерній і радіаційній безпеці, що відповідають рекомендаціям МАГАТЕ, ЗАТ „Радій” розробив нове покоління шаф УКТС – М – Д і блоків УКТС – ДПІ (28 найменувань) з цифровою обробкою сигналів і вмонтованою функцією діагностики. Для реалізації алгоритмів роботи блоків, вперше на Україні та в Росії були застосовані програмуючі логічні інтегральні мікросхеми (ПЛІС).

Згідно з договорами, що були укладені за результатами виграних тендерів, на Запорізьку АЕС, Рівненську АЕС, Південно — Українську АЕС, тільки у 2003 році було поставлено 438 шаф УКТС – М – Д. В 2004 році на 3 і 4 енергоблоки Рівненської АЕС і на 1, 2 і 5 блоки Запорізької АЕС та 3 блок Південно — Української АЕС поставлено 505 шаф УКТС – М – Д і 27103 блоки УКТС – ДПІ.

Також в 2003 році ЗАТ „Радій” розробив програмно-технічних комплекс системи аварійного захисту (ПТК – АЗ – ПЗ) і програмно-технічний комплекс автоматичного регулювання, розвантаження і обмеження потужності реактора і прискореного передчасного захисту (ПТК – АРМ — РОМ – УПЗ).

В ПТК – АЗ – ПЗ вперше в світі було реалізовано принцип підвищення надійності шляхом виготовлення двох комплектів аварійного захисту на різній елементній базі.

В 2004 році ЗАТ „Радій” розробив систему промислового телебачення для АЕС.

Підставою для розробки системи є „Проект закінчення будівництва і підвищення безпеки блока № 2 Хмельницької АЕС і блока № 4 Рівненської АЕС”.

Також з 2002 року на ЗАТ „Радій” ведуться розробки і освоюється виробництво рульової гідромеханіки. На кінець 2004 року були розроблені і виготовлені агрегати різних типорозмірів, що зробило можливим їх використання в широкому діапазоні автотранспортних засобів на вісь, що керується від 0, 8 до 9, 5 т. Рульова гідромеханіка ЗАТ „Радій” проходить апробацію на автомобілях таких виробників як: ГАЗ, ПАЗ, КрАЗ, ЛАЗ.

На ВАТ „ПАЗ” м. Павлово і ВАТ „ГАЗ” м. Нижній Новгород тривають експлуатаційні випробування рульової гідромеханіки. З цими підприємствами проводиться робота по укладенню договорів на поставку пробних партій в звітному році.

Також на етапі дослідницько-конструкторських робіт знаходиться створення програмно-технічного комплексу системи групового та індивідуального управління приводами органів регулювання (ПТК СГІУ). ПТК СГІУ призначений для управління приводами виготовленими фірмою „Шкода” (Чехія) і „Гідропрес” (Росія).

Найбільш активним і вирішальним фактором виробництва є фактор живої праці – трудові ресурси, кадровий потенціал та ефективність його використання. Саме від забезпечення підприємства потрібними трудовими ресурсами, раціонального їх використання залежать рівень продуктивності праці, організаційно-технічний рівень виробництва, імідж підприємства, його фінансова стабільність, усі економічні показники діяльності.

Зокрема, від забезпечення підприємства трудовими ресурсами залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання обладнання, машин, механізмів і як результат обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток.

В табл.. 2.1 наведені дані про чисельність працюючих на підприємстві ЗАТ „Радій”, а також структура працюючих підприємства. Тут вказані зміни, що відбулися в чисельності персоналу на протязі 2002 – 2004 років і проаналізовано виконання плану по чисельності, складу і структурі працюючих підприємства.

Як показують дані, середньовікова чисельність усіх працівників підприємства на протязі 2002 – 2004 років постійно збільшувалася. Так, якщо в 2002 році чисельність працюючих складала 450 осіб, то в 2003 році чисельність працюючих зросла на 38, 4 % і становила 623 особи. В 2004 році чисельність працюючих становила 971 особу, тобто перевищила чисельність працюючих в 2002 та 2003 роках на 115, 8 % та 55, 9 % відповідно. Зокрема, чисельність робітників в 2004 році складала 617 працюючих, тоді як в 2003 році чисельність робітників становила 343 особи, тобто була нижчою за відповідний показник 2004 року на 79,9 %. В 2002 році чисельність робітників становила 239 чоловік і відповідно була меншою за чисельність працюючих в 2003 році на 43, 5 % і більш ніж в 2, 5 рази меншою за показник 2004 року. Чисельність керівників в 2002 році становила 80 осіб; в 2003 році чисельність керівників структурних підрозділів становила 103 особи, тобто перевищила відповідний показник 2002 року на 23 особи, або на 28, 8 %. В 2004 році чисельність керівників становила 226 осіб, тобто перевищила показник 2003 року та 2002 року більш ніж в 2 рази. Поряд із збільшенням загальної чисельності працюючих в 2004 році в порівнянні з минулими роками чисельність спеціалістів в звітному році дещо зменшилась і налічувала 108 чоловік, тобто була меншою за показник 2003 року на 32, 5 % і на 6, 9 % менша за показник 2002 року. Також в 2004 році збільшилась кількість охорони. Якщо в 2002 та 2003 роках кількість охоронців складала 10 і 12 осіб відповідно, то в звітному році їх чисельність становила 16 осіб.

Збільшення чисельності працюючих в динаміці 2002 – 2004 років призвело до зростання обсягу промислової продукції. Так, якщо в 2002 році обсяг промислової продукції становив 13008, 8 тис. грн.., то в 2003 та 2004 роках обсяг валової продукції склав

Також наведені дані свідчать про те, що план по чисельності працюючих виконується досить задовільно. Забезпечивши збільшення обсягу промислової продукції в оптових цінах в 2004 році на 96, 6 % і перевиконавши план по її випуску на 11, 1 % підприємство в зв`язку з перевиконанням планового завдання по підвищенню продуктивності праці змогло виконати даний обсяг робіт при загальному скороченні чисельності промислово-виробничого персоналу на 15 осіб, чи на 1, 5 % порівняно з планом. Зокрема, чисельність робітників зменшилась на 14 осіб порівняно з планом, а чисельність охоронців зменшилась на 1 особу порівняно з планом. Поряд з тим чисельність основних робітників збільшилась проти плану на 5 осіб, тобто на 1, 4 %. Чисельність допоміжних робітників зменшилась проти плану на 6, 9 % тобто на 19 чоловік. Не дивлячись на абсолютне і відносне скорочення чисельності робітників порівняно з планом питома вага основних робітників в загальній чисельності працюючих збільшується. В 2002 році вона складала – 30, 7 %, в 2003 році – 32, 9 %, згідно з планом 2004 року – 35, 9 %, а фактично — 37 %. Це означає, що питома вага основних робітників повинна була збільшитись в 2004 році на 9, 12 %, а фактично вона зросла на 12, 46 %.

Питома вага допоміжних робітників в 2002 році становила 22, 4 % в 2003 році – 22, 9 %. В 2004 році питома вага допоміжних робітників становила 26, 6 %, тобто була нижчою за заплановану на 1, 5 %.

При фактичному скороченні працюючих, зменшується питома вага службовців в загальній чисельності працюючих, яка в 2002 році складала – 43, 6 %, в 2003 році – 42, 2 %, а в 2004 році згідно з планом – 33, 9%, фактично – 34, 4 %. Це означає, що питома вага службовців згідно з планом в порівнянні з 2003 роком повинна була зменшитись на 19, 7 %, а фактично – вона зменшилась на 18, 5 %.

Що стосується охорони то питома вага цієї категорії працівників в 2002 році становила – 22 %, в 2003 році – 1, 9 %, в 2004 році згідно з планом – 1, 7 %, фактично – 1, 6 %. Це означає, що питома вага охорони згідно з планом повинна була зменшитись на 10, 5 %, а фактично вона зменшилась на 15,8 %.

З усього вище зазначеного випливає, що основні напрямки практичної роботи по комплектуванню кадрів в основному задовільні, тому, що структура кадрів на підприємстві покращується.

Збільшення питомої ваги основних робітників як проти плану, так і проти минулого року свідчить про деяке підвищення виробничого потенціалу підприємства. Зменшення чисельності допоміжних робітників досягнуто за рахунок підвищення рівня механізації допоміжних робіт та вдосконалення праці цих робітників.

Оцінивши наведені дані слід зазначити, що кількість прийнятих на підприємство працівників щорічно збільшується. Так, якщо в 2002 році кількість прийнятих працівників становила 151 особу, то в 2003 році цей показник зріс на 66, 2 %, тобто на 100 осіб.

В 2004 році кількість прийнятих осіб становила 468 чоловік, тобто зросла на 86, 5 % порівняно з 2003 роком і більш ніж в 3 рази перевищила відповідний показник 2002 року. Найбільша кількість звільнених працівників спостерігалася в 2004 році – 81 особа. Цей показник перевищує відповідні показники 2002 і 2003 років на 22, 7 % та 17, 4 % відповідно. Причому, слід зазначити, що працюючі, які були звільнені в звітному році були звільнені за прогули, тоді як в число осіб звільнених в 2002 та 2003 роках входили особи яких було звільнено з причин скорочення штатів. Їх налічувалося 14 осіб в 2002 році та 4 особи в 2003 році. В 2004 році підприємству вдалося зберегти робочі місця та запобігти скороченню кадрів, що безумовно слід оцінювати позитивно. Проте слід відзначити і те, що в 2004 році 109 осіб працювали в умовах неповної зайнятості, а в 2003 році цього явища вдалося уникнути.

Вище зазначені розрахунки вказують на те, що показник коефіцієнта плинності щорічно зменшується. Якщо в 2003 році коефіцієнт плинності був на 24, 5 % меншим за показник 2002 року, то в 2004 році коефіцієнт плинності був на 25, 2 % меншим за показник 2003 року та 43, 5 % меншим за показник 2002 року.

Оскільки скорочення плинності кадрів є основним резервом підвищення продуктивності праці, то зменшення показника плинності слід розглядати, як позитивне явище у роботі підприємства.

При оцінці трудових показників велике значення має визначення ступеню впливу трудових факторів на зміни в обсязі промислової продукції. На обсяг валової продукції в основному впливають два основні фактори: чисельність працюючих і продуктивність їх праці. Оцінку впливу трудових факторів на обсяг продукції проведено в табл. 2.3.

Як свідчать дані обсяг промислової продукції в 2003 році проти 2002 року збільшився на 78033, 8 тис. грн. (91042, 6 – 13008, 8)

За рахунок підвищення продуктивності праці на 117227, 35 грн. (146135, 79 – 28908,44) у розрахунку на одного працюючого обсяг промислової продукції збільшився на 73032, 6 тис. грн.. (117227, 35 — 623), а за рахунок збільшення середньо облікової чисельності працюючих на 173 особи (623 – 450), — збільшився на 5001, 2 тис. грн.. (173 — 28908, 44).

Загальний вплив обох факторів:

73032, 6 тис. грн.. + 5001, 2 тис. грн.. = 78033, 8 тис. грн..

Обсяг промислової продукції в оптових цінах у звітному 2004 році збільшився проти 2003 року на 96, 6 % або на 87934, 9 тис. грн. (178977, 5 – 91042, 6).

За рахунок підвищення продуктивності праці на 38187, 07 грн. (184322, 86 – 146135, 79) у розрахунку на одного працюючого обсяг промислової продукції збільшився на 37079, 6 тис. грн.. (38187, 07 – 971), а за рахунок збільшення середньо облікової чисельності працюючих на 348 осіб – збільшився на 50855, 3 тис. грн. (348 – 146135, 79)

Загальний вплив обох факторів:

37079, 6 тис. грн. +50855, 3 тис. грн. = 87934, 9 тис. грн.

Якщо порівняти показники обсягу промислової продукції в оптових цінах 2004 та 2002 років можна зробити слідуючи висновки. Обсяг промислової продукції в оптових цінах у 2004 році збільшився проти 2002 року на 165968, 7 тис. грн.. (178977, 5 – 13008, 8). За рахунок підвищення продуктивності праці на 155414, 42 грн. (184322, 86 – 28908, 44) у розрахунку на одного працюючого обсяг промислової продукції збільшився на 150907, 4 тис. грн.

Причому обсяг промислової продукції збільшився за рахунок підвищення продуктивності праці проти плану на 20957, 14 грн. у розрахунку на одного працюючого. У цьому випадку збільшення обсягу промислової продукції склало 20349, 4 тис. грн.. (20957, 14 . 971).

За рахунок зменшення середньооблікової чисельності працюючих проти плану на 15 осіб, обсяг промислової продукції зменшився на 2450, 5 тис. грн.. (- 15 . 163365, 72).

Загальний вплив обох факторів:

20349, 4 тис. грн.. – 2450, 5 тис. грн. = 17898, 9 тис. грн.

Таким чином, в результаті використання як передбачених планом, так і додатково виявлених резервів на підприємстві ЗАТ „Радій” в 2004 році не тільки було досягнуто планового приросту обсягу промислової продукції, але й перевиконане планове завдання по її збільшенню. При цьому за рахунок перевиконання завдання по підвищенню продуктивності праці додатково отримано валової продукції на 20349, 4 тис. грн.., що переважило невиконаний план по виробництву промислової продукції (в зв`язку із зменшенням чисельності працюючих проти плану на 15 осіб)) на 17898, 9 тис. грн..

Збільшення випуску промислової продукції за рахунок перевищення плану зростання продуктивності праці є позитивним моментом в роботі підприємства.

В табл. 2.4. проведено оцінку виробництва основних видів промислової продукції на підприємстві ЗАТ „Радій” в динаміці 2002 – 2004 років.

Як свідчать дані найбільшу питому вагу в обсязі промислової продукції в динаміці 2002 – 2004 років займає виробництво електронно-розподільного обладнання для АЕС в тому числі виробництво шаф базових для блоків. В 2002 році електронно-розподільного обладнання було вироблено на суму 12795, 7 тис. грн. Зокрема, шаф було вироблено на 6727 тис. грн., а вартість блоків складала 5912, 5 тис. грн. В 2003 році обсяг виробництва електронно-розподільного обладнання становив 91007, 8 тис. грн., тобто перевищував даний показник 2002 року більш ніж у 7 разів. Зокрема, якщо шаф було вироблено на суму 20752, 6 тис. грн.., тобто більше ніж в 3 рази за обсяг промислової продукції цього виду в 2002 році, то обсяг вироблених блоків у вартісному виразі складав 63603, 9 тис. грн.., тобто більше ніж в 10 разів за обсяг промислової продукції цього виду в 2002 році.

Крім цього в 2003 році було впроваджено в виробництво деякі види іншого обладнання для АЕС, вартість якого складала 6557, 9 тис. грн.. Обсяг комплектуючих виробів в 2003 році на 14 % перевищував показник 2002 року і становив 10, 3 тис. грн.. проти 9 тис. грн. в 2002 році. Збільшення обсягу комплектуючих виробів в 2003 році відбулося через збільшення виробництва деталей на „Рупор”. Значну частку в обсязі промислової продукції в 2002 році займали роботи промислового характеру яких було виконано на суму 204, 1 тис. грн.. В 2003 році обсяг робіт промислового характеру становив 24, 5 тис. грн., тобто на 88% менше ніж відповідний показник 2002 року.

В 2004 році обсяг промислової продукції в оптових цінах становив 178977, 5 тис. грн., тобто, перевищував показник 2003 року на 96, 6 %, а показник 2002 року був нижчим за показник звітного року більш ніж в 13 разів. Збільшення обсягу промислової продукції в 2004 році проти минулих років відбулося через збільшення обсягу виробництва електронно-розподільчого обладнання для АЕС, а також через введення в виробництво нових видів продукції: гідро обладнання та головок динамічних. Зокрема, шаф для АЕС було вироблено на суму 25487, 8 тис. грн.., тобто на 22, 8 % більше ніж в 2003 році і майже в 4 рази більше ніж в 2002 році.

Обсяг виробництва блоків в звітному році поряд з 2003 роком було збільшено на 19, 7%, і в 12 разів більше цієї продукції було вироблено порівняно з показником 2002 року. Іншого обладнання для АЕС в звітному 2004 році було вироблено на суму 75339, 4 тис. грн.., тобто більш ніж в 11 разів було перевищено відповідний показник 2003 року. В 2004 році обсяг виробництва комплектуючих виробів становив 1161, 7 тис. грн.. і перевищував даний показник 2003 року на 4, 7 %, а показник 2002 року було перевищено в 129 разів. Збільшення обсягу виробництва комплектуючих виробів відбулося через введення в виробництво гідро обладнання. Поряд з цим було зменшено обсяг виробництва деталей на „Рупор”. Так, якщо в 2002 році обсяг виробництва деталей на „Рупор” становив 2, 8 тис. грн.., в 2003 році цей показник дорівнював 8, 4 тис. грн., то в 2004 році обсяг виробництва деталей на „Рупор” склав вже 1, 6 тис. грн.., тобто був нижчим за показник 2003 року на 81 %, а порівняно з показником 2002 року зменшився на 42, 9 %. Обсяг робіт промислового в 2004 році склав 85, 4 тис. грн., тобто був на 58, 2 % меншим за показник 2002 року і майже в 3, 5 рази більшим за показник 2003 року.

Як зазначалося вище, план по виробництву промислової продукції на 2004 рік було перевиконано. Зокрема, електронно-розподільчого обладнання було вироблено на суму 176950, 1 тис. грн., що на 11, 2 % перевищило плановий обсяг виробництва. Так, обсяг виробництва шаф для АЕС перевищив плановий рівень на 5, 3 % і становив 25487, 8 тис. грн. проти 24200, 2 тис. грн. запланованого обсягу. Блоків було виготовлено на 2 % більше ніж планувалося. Що стосується іншого обладнання для АЕС, то план в цьому випадку було перевищено на 24, 8 %. Стосовно комплектуючих виробів, а саме деталей на „Рупор”, то планове завдання в цьому випадку було виконане на 100 %. Обсяг виробництва гідрообладнання в 2004 році перевищив плановий на 4, 7 %. План по виробництву головок динамічних було перевиконано на 5, 7%. Обсяг робіт промислового характеру в 2004 році перевищив плановий показник на 30, 4 %.

Важливим фактором підвищення продуктивності праці є ефективне використання робочого часу працюючих і передусім робітників.

Робочий час являє собою кількісну міру праці, що затрачується на виробництво продукції. Тому систематичне вивчення використання робочого часу дозволяє вчасно здійснювати потрібні заходи по організації більш ефективного використання праці робітників, що має важливе значення для покращання всієї виробничої роботи промислових підприємств.

В табл. 2.5. наведено дані про використання робочого часу на підприємстві ЗАТ „Радій” за 2002 – 2004 роки.

Так, фонд робочого часу усіх працюючих в 2002 році становив 998998 люд. – год., в тому числі число відпрацьованих людино-годин усіма працюючими складало 834113 людино/години. Сума не відпрацьованих людино-годин становила 164885 людино/години, тобто 16, 5 % від усього фонду робочого часу. В 2003 році фонд робочого часу працюючих складав 1293292 людино-годин, що на 29, 5 % перевищило показник 2002 року. Відпрацьовано було 1191163 людино-годин, тобто на 42, 8 % більше ніж в 2002 році. Кількість не відпрацьованого робочого часу складала в 2003 році 102129 людино-годин і становила 7, 9 % від усього фонду робочого часу. Якщо порівняти даний показник 2002 року з показником 2003 року, то можна побачити, що кількість не відпрацьованого часу в 2003 зменшилась на 38, 1 % поряд з минулим роком, що безумовно слід відзначити як позитивне явище в роботі підприємства. Щорічні відпустки (основні і додаткові) в 2002 році становили 63352 людино/години, тобто 38,4% від усієї кількості невідпрацьованого часу. В 2003 році тривалість основних і додаткових відпусток складала 54032 людино/години, тобто була меншою за відповідний показник 2002 року на 14, 7 %. В загальній кількості невідпрацьованих людино/годин основні і додаткові відпустки в 2003 році займають 52, 9 %, тобто їх частка в структурі невідпрацьованого часу зросла на 14, 9 % поряд з показником 2002 року.

Використання робочого часу на підприємстві ЗАТ „Радій” у 2002 – 2004 роках

Слід відзначити те, що в 2003 році зросла кількість людино/годин, що припадають на тимчасову непрацездатність. В 2003 році кількість годин, що припадають на тимчасову непрацездатність становить 39280 людино/годин, що перевищує показник 2002 року на 64, 6 %. Питома вага тимчасової непрацездатності в загальній кількості невідпрацьованого часу в 2003 році становила 38, 5%, тоді, як в 2002 році питома вага відповідного показника становила 14, 5 %, тобто була меншою на 24 %.

Тривалість навчальних відпусток та інших неявок в 2002 році становила 2272 людино/години. В 2003 році цей показник зменшився проти показника минулого року на 3, 9 % і становив 2184 людино/години.

Питома вага навчальних відпусток та інших неявок в загальному обсязі невідпрацьованого часу в 2002 році становила – 1, 4 %, а в 2003 році – 2, 1 %, тобто була вищою за показник 2002 року на 0, 7 %.

В 2002 році мали місце неявки у зв`язку з тимчасовим переведенням для роботи на іншому підприємстві – 10283 людино/години, тобто становили 6, 2 % від загальної кількості невідпрацьованого часу.

Найбільша кількість невідпрацьованого часу в 2002 році припадала на неявки з дозволу адміністрації які становили 64938 людино/годин. Причому ця кількість людино/годин припадала на відпустки тривалістю понад 3 місяці підряд. Неявки з дозволу адміністрації займали в 2002 році – 39, 4 % від усієї кількості невідпрацьованого часу. Неявки з дозволу адміністрації в 2003 році становили 6137 людино/годин, тобто були на 90,5 % нижчими ніж в 2002 році. Питома вага цього показника і загальній кількості невідпрацьованого часу в 2003 році – 6 %.

Кількість прогулів в 2003 році налічувала – 496 людино/годин, тобто перевищувала даний показник 2002 року майже в 3 рази. Питома вага прогулів загальній кількості невідпрацьованого часу в 2002 році становила – 0, 1 %, а в 2003 році – 0, 5 %.

В 2004 році фонд робочого часу становив – 2012000 людино/годин, тобто на 55, 6 % перевищував даний показник 2003 року і більше ніж в 2 рази перевищував фонд робочого часу 2002 року.

Кількість людино/годин відпрацьованих усіма працюючими в 2004 році становила – 1788167 людино/годин, тобто перевищувала кількість відпрацьованого часу в 2003 році на 50, 1 % і більш ніж в 2 рази перевищує відповідний показник в 2002 році.

Питома вага відпрацьованого часу в структурі фонду робочого часу в 2004 році становила – 88, 9 %, тоді як в 2002 році цей показник становив 83, 5 %, а в 2003 році – 92, 1 %.

Кількість невідпрацьованого часу в 2004 році становила – 223833 людино/годин і перевищила даний показник в 2003 році більше ніж в 2 рази і показник 2002 року на 35, 8 %.

Питома вага невідпрацьованого часу в структурі фонду робочого часу в 2004 році становила 11, 1 %, тоді як в 2002 році цей показник дорівнював 16, 5%, а в 2003 році – 7, 9%.

Найбільша кількість невідпрацьованого часу в 2004 році припадала на щорічні відпустки (основні і додаткові). Їх тривалість в звітному 2004 році дорівнювала 103808 людино/годин і перевищила показник 2003 року на 92, 1 %, а показник 2002 року на 63, 9 %. Питома вага щорічних відпусток (основних і додаткових) в загальній кількості невідпрацьованого робочого часу в 2004 році – 46, 4 %, тоді як в 2003 році їх вага складала 52, 9 %, тобто їх частка в структурі невідпрацьованого часу була вищою за показник 2004 року на 6, 5 %. Якщо порівнювати з показником 2002 року, то він був нижчим за показник 2004 року на 8 %.

В 2004 році зросла кількість людино/годин, що припадають на тимчасову непрацездатність . Зокрема, поряд з 2003 роком кількість часу, що припадає на тимчасову непрацездатність зросла на 31840 людино/годин або на 81, 1 % і порівняно з 2002 роком зросла на 47256 людино/годин, або майже в 3 рази.

Питома вага тимчасової непрацездатності в структурі невідпрацьованого часу в 2004 році становила 31, 8 %, тобто була меншою за питому вага показника в 2003 році на 6, 7% і більшою за кількість годин, що припадають на тимчасову непрацездатність в 2002 році на 17, 3 %.

Тривалість навчальних відпусток та інших неявок в 2004 році становила 7952 людино/годин, тобто була вищою за відповідний показник 2003 року в 3, 6 рази, і за показник 2002 року в 3, 5 рази.

Питома вага навчальних відпусток в звітному 2004 році становила 3, 6 % від усієї кількості невідпрацьованого часу, тобто була більшою за показник 2003 року на 1, 5 %, а також більшою за питому вагу даного показника в 2002 році на 2, 2 %.

Збільшилась в 2004 році порівняно з 2003 роком кількість неявок з дозволу адміністрації