referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Міф — центральне поняття соціологічної теорії і теорії культури XX століття

У межах соціології не існує єдиної та чітко розпрацьованої теорії міфу. Зазвичай цією проблематикою займалися дослідники, які працювали на перетині соціології та антропології. Проте у цій статті буде здійснено класифікацію основних теорій міфу, які існують в соціогуманітарних науках та використовуються в соціології. Крім того, буде дано огляд положень кожної з цих груп теорій.

Існує класифікація теорій міфу, запропонована англійським антропологом Е. Лічем (E. Leach). Він розділив їх на дві групи:

1) символічні;

2) функціональні.

Згідно з поглядами британського вченого, теорії, що належать до першої групи, розглядають міф як сукупність символів, значення яких є позаісторичним, універсальним для різних культур та історичних періодів чи типів суспільств. Згідно з ними міф можна аналізувати сам по собі, не беручи до уваги соціальний контекст його існування. Представниками цих теорій, на думку Е. Ліча, є антрополог Дж. Фрезер (J. Frazer), психолог З. Фройд (S. Freud) та філософ Е. Кассірер (E. Cassirer).

Функціональні теорії, на думку Е. Ліча, зосереджуються на дослідженні зв’язків між міфом та соціальною дією, а тому враховують соціальний контекст, який нехтувався під час дослідження міфів представниками попередньої групи теорій. До представників функціоналізму у дослідженнях міфів Е. Ліч зараховує Е. Дюркгайма та його учнів і послідовників, а також англійського антрополога Б. Маліновського.

На нашу думку, класифікація, запропонована англійським дослідником, є недосконалою, оскільки в ній не згадано всіх впливових теорій міфу. Тому ми пропонуємо власну класифікацію, яка, щоправда, опирається на схему Е. Ліча.