referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Історична школа права

Історична школа права виникла як відповідна реакція на доктрину природного права з метою захисту вже пізнаних і апробованих закономірностей суспільного і державного життя, що склалися в умовах середньовіччя (феодалізму). Представники ІШП розглядали право як вираження духу народу, що складається подібно мові, поступово,  у ході історичного процесу, незалежно від суб’єктивних поглядів законодавчої влади держави.

Законодавець правомірний фіксувати лише те, що вже склалося як право. Гуго, наприклад, вважав, що право створюється не тільки державою, але і самостійним розвитком в у виді норм, добровільно прийнятих народом подібно тому як мова не виникла з договору і не даний готовим від бога, а розвивається сам собою. Право з погляду представників історичної школи є продукт народного духу, народного правового переконання. Розвиток права полягає в тім, що народний дух поступово виявляє об’єктивно містяться в праві норми. Тому право існує не тільки у виді формальних прав, а у виді живого представлення правових інститутів у їхньому органічному взаємозв’язку. Юристи ж лише витягають правило норми шляхом аналізу і вивчення досвіду попереднього права.

Представники ІШП: Густав Гуго, Карл Савіньї, Фрідріх Пухта, Шталь і ін. Консерватизм і обмеженість даної школи виявляються лише в запереченні ролі суб’єктивної правотворчості і значення нового законодавства в прогресивних змінах суспільного життя. ІШП надмірно перебільшувала місце звичаю в системі нормативного регулювання суспільних відносин, ставлячи його над законом, заперечувала можливість законодавчим шляхом змінити реально існуюче право. З іншої сторони вона справедливо вважала, що законодавець не може діяти норми по своєму суб’єктивному розсуді. Його завдання полягає в тім, щоб пізнати об’єктивні потреби суспільного розвитку, інтереси окремих людей і правильно сформулювати їх у нормах права.