referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Інформаційна маркетингова система рекреаційно-туристичного підприємства

Механізмом, здатним ініціювати широкий розвиток туристичної індустрії, активізувати діяльність у ній, який забезпечує досягнення її результативності в динамічних умовах ринкової кон’юнктури, є впровадження в управлінську практику принципів і методів сучасного маркетингу.

Управління маркетинговою діяльністю рекреаційного підприємства на сучасному етапі ринкових перетворень в Україні вимагає пошуку нетрадиційних підходів і нових поглядів. Одним з них є впровадження маркетингових інформаційних комп’ютерних технологій.

Об’єктом дослідження є процес удосконалення маркетингової концепції діяльності рекреаційного підприємства на основі положень комплексного підходу до використання засобів маркетингових комунікацій, сучасного стратегічного маркетингу.

Предметом дослідження є механізм розробки моделі Інтернет-маркетингової концепції рекреаційного підприємства.

Однією із важливих передумов для вибору тієї чи іншої маркетингової стратегії є наявність інформації про споживачів та інших аспектах маркетингового середовища, які впливають на діяльність рекреаційно-туристичного підприємства. Цю інформацію менеджери зможуть отримати неформальними або формальними шляхами за допомогою маркетингової інформаційної системи. Маркетингова інформаційна система представлена як система, в якій здійснюється формальний збір, зберігання, аналіз та представлення менеджерам маркетингової інформації у відповідності із запитами.

Маркетингова інформаційна система дасть змогу отримати оперативну інформацію і звітність про наявність путівок на підприємстві. Дана система надасть можливість замовлення і реалізації путівок в реальному режимі часу в будь-який частині країни, де є доступ до єдиної бази даних інформаційної системи та відповідне програмне забезпечення, що призведе до оптимізації продажу путівок на підприємстві.

Впровадження маркетингової інформаційної системи дозволить рекреаційно-туристичному підприємству:

  • здійснювати оперативний аналіз стану номерного фонду;
  • розширити мережу реалізації путівок;
  • здійснювати оперативний облік і контроль за реалізації путівок;
  • підвищити обсяг продажу як в період сезону, так і міжсезоння, за рахунок надання послуг щодо придбання путівок у будь-якому регіоні країни та в будь-який час;
  • здійснювати оперативний облік і контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, що дозволить уникнути зловживань, особливо при формуванні цін і знижок;
  • здійснювати оперативне подання фінансової звітності.

В перспективі, при тривалому використанні інтернет-технологій, рекреаційно-туристичне підприємство має можливість зробити маркетингову інформаційну систему більш доступною для загального споживача (наприклад, за рахунок відкриття інтернет-сайту та інтернет-магазину). Це надасть можливість збільшити продаж, пропонуючи послуги не тільки споживачам України, а й країн СНД і, навіть, всього світу, де є доступ до мережі Інтернет.