referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Формування позитивного іміджу підприємства сфери послуг

Вступ.

У туризмі імідж підприємства (фірми) має визначальне значення, оскільки туристичну послугу неможливо продемонструвати потенційному клієнтові. Тільки позитивний імідж підприємства (фірми) забезпечує вибір її як місце відпочинку, лікування і оздоровлення. Створення такого іміджу повинне стати частиною загальної стратегії розвитку туризму в Україні. Будь-які кроки підприємства на туристичному ринку повинні бути ретельно вивірені і сплановані на перспективу. Але це не просте завдання, оскільки процес розвитку туризму залежить від багатьох чинників:

  • туристичній активності населення;
  • ростовдоходів населення;
  • коливання цін на товари і послуги;
  • темпів економічних реформ;
  • лібералізація зовнішньоекономічної діяльності;
  • наявність української валюти і її конвертована;
  • насичення товарного ринку.

Тому формування позитивного іміджу підприємства багато в чому зумовлює подальший її розвиток і успіх на туристичному ринку.

Область досліджень.

Об'єктом розгляду є ЗАО“Приазовкурорт” формування позитивного іміджу підприємства на туристичному ринку для зміцнення своїх позицій на нім і залучення відпочиваючих.

Методі досліджень.

Теоретичною і методичною основою для роботи послужили сучасні праці з проблем формування позитивного іміджу фірми, маркетингу і менеджменту таких наукових діячів як: Квартальнов В.А., Самарцев Е., Цибух В. і періодичні публікації провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників і практиків.

Результати досліджень.

Будь-яке підприємство, яке хоче залишитися на ринку повинно немало приділяти уваги формуванню свого позитивного іміджу. Це є необхідним елементом залучення клієнтів саме в це підприємство і відповідно підвищення прибули.

На першому етапі необхідно визначити основні напрями маркетингових зусиль і ті конкретні форми, які будуть вибрані для проведення рекламний-інформаційної діяльності.

Без сумніву, найважливішими складеними ринку є крупні туристичні виставки, як всеукраїнські так і міжнародні, — саме тут формується імідж підприємства в професійному туристичному середовищі.

Завоювання симпатії масового споживача – набагато складніший і дорожчий процес. Він тісно взаємозв'язаний з реальною ефективністю зусиль ЗАО“Приазовкурорт” на професійному ринку. Чим частіше в Україні і за її межами країни ближнього зарубіжжя: Росія, Білорусія, країни Балтики в газетах і журналах, на телебачення і радіо в позитивному плані згадується підприємство, тим вище вірогідність того, що турист з цієї країни або, регіону України, вибере ЗАО“Приазовкурорт” як місце відпочинку і оздоровлення.

Необхідно створити цикл телепередач про своєрідність і красу місцевого регіону і про послуги ЗАТ “Приазовкурорт”, що надаються санаторіями.

Необхідна особлива увага приділити вдосконаленню інформаційної роботи в Інтернеті – це форма спілкування з кінцевим споживачем є на сьогодні одній з найекономічніших і результативніших.

Виключно важливим чинником для позитивного інформаційного просування є «виробництво» яскравих подій (проведення оригінальних свят, спеціальна режисура подій для глядачів, підготовка до туристичного сезону «яскравих сенсацій» історико-культурного плану) – це стане предметом ділового обговорення.

Висновки.

Проведений теоретичний аналіз показав, що ЗАО“Приазовкурорт” добре зарекомендувала себе на Українському туристичному ринку надання медичного лікування і оздоровлення, чому свідчить збільшення з кожним роком кількості відпочиваючих. Це говорить про те, що робота служби маркетингу ЗАО“Приазовкурорт” направила всі свої зусилля на формування позитивного іміджу підприємства. Упроваджуючи вище перелічені чинники підвищення позитивного іміджу, враховуючи кліматичні умови регіону і лікувальні властивості Бердянських грязей і мінеральних вод, ЗАТ “Приазовкурорт” відома не тільки на Україні, але і в країнах ближнього зарубіжжя.