referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Державне регулювання цін. Цінова політика підприємства

Політика ціноутворення є частиною економічної і соціальної політики будь-якої держави. Органи державного управління будують свої стосунки з товаровиробниками, використовуючи наступні важелі:

  • податкову і фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків і податкових пільг, цін і правил ціноутворення, дотацій, економічних санкцій і ліцензій, соціальних і екологічних норм і нормативів;
  • науково-технічні, економічні і соціальні державні і регіональні програми;
  • державні замовлення на виробництво продукції, виконання робіт і послуг для державних потреб.

Державне регулювання у сфері ціноутворення і вживання цін здійснюється різними методами, серед яких можна виділити:

  • визначення переліку продукції і послуг, що підлягають державному регулюванню, у тому числі монопольній продукції;
  • встановлення граничних рівнів цін і тарифів, а також торгівельних надбавок (знижок);
  • нормування рентабельності;
  • заморожування цін.

Цінова політика представляє собою важливий елемент загальної стратегії підприємства, і безпосередньо входить у такий великий її розділ, як ринкова стратегія. Вона з’єднує в собі як стратегічні, так і тактичні аспекти і в найбільш загальному вигляді може бути визначена як діяльність керівництва підприємства по встановленню, підтримці і зміненню цін на продукцію, яка здійснюється в руслі загальної стратегії підприємства і спрямована на досягнення його цілей і задач. Тут необхідно відмітити роль маркетингу, який представляє собою організацію роботи підприємства з орієнтацією на ринковий попит.