referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

МАУП – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації

Вступ.

1. Міжрегіональна Академія управління персоналом — найбільший недержавний ВНЗ України.

2. Український народний університет.

3. Інститут міжнародної економіки та фінансів (ІМЕФ).

4. Засновник і ректор МАУП.

5. Видавництво МАУП.

6. Центр по роботі з випускниками МАУП..

7. Дистанційна освіта через Internet.

8. Освітні послуги МАУП: висновки експертів.

Висновки.

Список використаних джерел.

Вступ

Вища освіта — вирішальна ланка професійного й духовного становлення особистості, єдиний канал збереження та трансляції культури в сучасних умовах. Та все ж навчальні заклади не гарантують нинішнім випускникам адаптації до динамічних змін, що відбуваються в суспільстві. Тому слушна думка багатьох фахівців про те, що тільки тоді, коли буде подоланий розрив між навчальним, науковим і виховним процесами, ВНЗ стануть фабрикою для штампування спеціалістів із вищою освітою, інструментом трансляції культури, де вироблятимуться і поширюватимуться новітні соціокультурні цінності з метою підвищення духовного та інтелектуального потенціалу суспільства. Переконуємося в незаперечній спроможності вищої школи у відновленні когнітивних структур соціуму та їх можливостей здійснювати вдалий вибір у проблемних ситуаціях, що базуються на вмінні сприймати, зберігати, обробляти знання, генерувати нові ідеї, доводячи їх до конкретних рішень, алгоритмів та проектів. Також останні дослідження переконують у тому, що оптимальна робота «соціального інтелекту», колективного розуму можлива лише за умови налагодження механізмів самоорганізації в усіх сферах соціуму.

Міжрегіональна Академія управління персоналом та всі її філії поступово стають певними майданчиками, лабораторіями соціально-психологічного та педагогічного проектування нової системи відносин і комунікацій між різними суб'єктами діяльності, адже процес освіти охоплює значно більший простір, ніж внутрішня робота навчального закладу. За поняттям культурно-освітнього регіону стоїть концепція безперервної освіти в тому розумінні, що наше життя просякнуте освітніми взаємозв'язками: автоматичний вихід у сферу соціально-економічних, господарських процесів, соціокультурну сферу, в політику засобів масової інформації. І надзвичайно важливим є розуміння навчального закладу як соціокультурної системи, функції якої не обмежуються лише підготовкою людини до професійної діяльності.

Отже, систему роботи вищої школи розглядаємо як форму трансляції розширеного відтворення культурних норм, цінностей, ідей, як простір генерування суспільної ідеології, яка разом з її носіями «вростає» і «проростає» в культурі, як спосіб підготовки людини до оптимального існування в соціумі і культурі.

1. Міжрегіональна Академія управління персоналом — найбільший недержавний ВНЗ України

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була створена в 1989 р. як недержавний вищий навчальний та науково-дослідний заклад, що професійно займається проблемами менеджменту та бізнесу.

МАУП — найбільший недержавний ВНЗ України (близько 52 тисяч студентів з 32 країн світу), який готує фахівців за 32 спеціальностями, 149 спеціалізаціями з 16 галузей. За 18 років роботи підготовлено тисячі кваліфікованих фахівців-управлінців: керівників виробництва та бізнесу, менеджерів, фінансистів, маркетологів, соціологів, психологів, юристів.

МАУП — володар почесних нагород:

1998 — Всеукраїнський відкритий Рейтинг популярності та якості «Колесо фортуни» — «Кришталевий ріг достатку» в номінації кращий недержавний вуз України.

1999 — VI Міжнародний відкритий рейтинг популярності та якості товарів і послуг «Золота фортуна» – «Кришталевий слон» в номінації «Кращий недержавний вуз України».

Орден «За трудові досягнення» IV ступеня Всеукраїнського відкритого Рейтингу популярності та якості «Золота фортуна».

1999, 2000, 2001, 2002, 2003 – Рейтинг вищих навчальних закладів України «Софія Київська» в номінаціях «Кращий недержавний вуз України» та «Кращий управлінський вуз України».

Орден «За розбудову України» IV ступеня Міжнародного відкритого Рейтингу популярності та якості товарів і послуг «Золота фортуна».

Орден «Преподобного Нестора Літописця» І ступеня Української Православної церкви.

2003 — Медаль імені Нельсона Мандели.

2004 — Диплом Всенародного конкурсу «Бренд Року 2004» (нагорода у номінації «Народне визнання»), диплом отримав ректор Академії, професор Микола Головатий.

2006 — Перемога в національному бізнес-рейтингу з присвоєнням звання «Лідер галузі вищої освіти».

2007 — Академія увійшла у сотню лідерів-платників податків столиці (нагорода від Київського міської державної адміністрації).

Академія ліцензована (ДЕРЖАВНА ЛІЦЕНЗІЯ Серія АВ № 048032 від 10.04.2006 р.) та акредитована за ІІ, ІІІ та IV рівнями з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка. МАУП є членом Міжнародної Кадрової Академії (МКА) — міжнародної громадської організації, а також Міжнародної асоціації університетів Європейської мережі університетів безперервної освіти (EUCEN).

Випускники Академії отримують диплом про вищу освіту державного зразка та диплом, оформлений відповідно до міжнародних вимог, з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра.

Засновник і президент Міжрегіональної Академії управління персоналом — Георгій Щокін, кандидат психологічних і доктор соціологічних наук, доктор філософії, професор і академік ряду вітчизняних, зарубіжних та міжнародних університетів і академій, почесний професор, почесний доктор вузів Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Молдови, Росії, США та інших країн, заслужений працівник народної освіти.

У складі Міжрегіональної Академії управління персоналом діють:

— Президентський університет (м. Київ);

— Всеукраїнський університет (інститути, філії та відділення в усіх

регіонах України);

— Міжнародний відкритий університет (зарубіжні філії у Польщі, Чехії,

Азербайджані, Росії, Білорусії, Молдові та інших країнах).

Навчальний процес у Міжрегіональній Академії управління персоналом забезпечують понад 2 тисячі викладачів, більш ніж 75% з яких — доктори та кандидати наук.

2. Український народний університет

Народний – бо доступний за формою, змістом та ціною.

Головне завдання діяльності університету — це формування і розвиток інтелектуальної еліти, мислячого та свідомого суспільства, яке розуміє, що сьогодні сучасні знання – це засіб забезпечення майбутнього собі та своїм нащадкам.

Під час навчання у формі лекцій, семінарів, тренінгів, ділових ігор слухачі отримають сучасні знання, практичні рекомендації кваліфікованих економістів, психологів, юристів, політологів, управлінців До того ж безкоштовно слухачам видається навчально-методичної література, підручники, посібники та комплекти роздаткових матеріалів, що реально допоможуть застосувати отримані знання на практиці. Під час навчання слухачі отримають теоретичні знання та практичні вміння та навички, що дасть можливість професійно зростати, просуватися по службі, займати керівні посади, а також забезпечить кар’єрний ріст. Після закінчення навчання в залежності від факультету видається диплом та сертифікат МАУП

Проводиться набір на факультети (при факультетах постійно діючі курси-тренінги):

1. Управління персоналом:

— тренінг «Підбір персоналу»;

— тренінг «Корпоративна культура»;

— тренінг «Атестація кадрів»;

— тренінг «Розвиток інтелектуальних та інноваційних здібностей персоналу»;

— тренінг самоменеджменту

2. Економічний:

— курси-тренінги для кредитних інспекторів банків;

— курси бухгалтерського обліку на підприємствах;

— курси-тренінги з економіки та управління бізнесом;

— продавець продовольчих товарів, непродовольчих товарів;

— кредитний інспектор;

— торговий представник;

3. Маркетингу:

— міжнародний маркетинг;

— стратегічний маркетинг;

— маркетинг та менеджмент паливно-енергетичного комплексу;

4. Менеджменту

5. Менеджменту безпеки

6. Муніципального менеджменту

7. Юридичний:

— комерційне право;

— фінансове право;

— міжнародне право;

8. Інформаційних технологій:

— основи комп’ютерної грамотності;

— персональний комп’ютер для бухгалтера;

— інформаційні технології в менеджменті;

9. Психологічний:

— курси психолого-управлінського консультування;

— школа психотілесного супроводу і корекції;

— тренінг резерву свободи особистості;

— кроскультурний тренінг особистісного розвитку;

— тренінг з сімейного консультування.

10. Філологічний:

— курси-тренінги ораторської майстерності;

— курси сучасного кадрового діловодства;

— курси української мови;

11. Етнополітичний

12. Управління суспільним розвитком

13. Антропології

14. Українознавства

15. Культурно-просвітницький

16. "Школа бізнесу та виживання"

Тренінги проводяться досвідченими тренерами-практиками, міні-групи, гнучка система оплати та організації тренінгів.

Навчання платне (від 100 грн. на місяць в залежності від факультету, оплата щомісяця). Форма навчання: денна, вечірня.

Форми роботи: міні – лекції, кейси, тренінгові вправи, вирішення практичних завдань і ситуацій, психологічне тестування.

Приймаються особи без вікових обмежень, які мають повну загальну середню освіту, освітньо – кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

Прийом документів щомісяця(заняття розпочинаються по мірі формування груп). Навчання проводиться з урахуванням потреб замовника. Можливість навчання на базі замовника.

Після закінчення навчання в залежності від факультету видається диплом та сертифікат МАУП.

Адреса: 03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, МАУП,

Український народний університет, корп. № 23, кімната 10, 12.

Тел.: (044) 494-47-30, 490-95-05, 494-47-47

www.iapm.edu.ua

E-mail: unu@iapm.edu.ua; iamp@iapm.edu.ua

3. Інститут міжнародної економіки та фінансів (ІМЕФ)

Інститут міжнародної економіки та фінансів є провідним інститутом МАУП, який створено 1 вересня 1999 року. Основним завданням діяльності Інституту є широкомасштабна сучасна якісна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації студентів з питань вітчизняної та міжнародної економіки та фінансів.

Директором Інституту міжнародної економіки та фінансів є почесний доктор, кандидат економічних наук, професор, академік МКА, заслужений економіст України, відмінник освіти України Микола Федорович Базась.

Інститут готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр на денній, вечірній та заочній формах навчання.

Навчальний процес в ІМЕФ постійно вдосконалюється, відповідно до європейських вимог та світових стандартів і поєднує традиційні та сучасні новітні технології.

Студенти Інституту мають можливість безпосередньо спілкуватися з досвідченими викладачами, відомими вченими-економістами, фахівцями-практиками. Професорсько-викладацький склад ІМЕФ налічує понад 150 викладачів, більше ніж 80% з яких — доктори та кандидати наук, що працюють на п’яти кафедрах Інституту: теоретичної та прикладної економіки, фінансів та статистики, обліку і аудиту, банківської та страхової справи, маркетингу.

Кафедра теоретичної та прикладної економіки готує фахівців з економіки підприємства, які здатні брати участь у: розробці бізнес-планів; нарахуванні заробітної плати; розробці планів економічного зростання підприємства; нарахуванні собівартості продукції; складанні міжгалузевого балансу; визначанні ефективності виробництва; встановленні зв’язків із внутрішніми та іноземними підприємствами та фірмами; застосуванні нових технологій; розрахунку фінансово-економічних показників підприємства; аналізі економічного стану підприємства; управлінні підприємством.

Можливим місцем роботи випускників можуть бути такі посади: директор підприємства; заступник директора підприємства з економічних питань; начальник планово-економічного відділу; економіст підприємства та фірми, а також працювати в:

— державних органах виконавчої та законодавчої влади усіх рівнів;

— науково-дослідних інститутах, навчальних закладах з економічної освіти, консультаційних центрах.

Кафедра фінансів та статистики готує фахівців з аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання; виконання розрахунків фінансово-економічних показників до фінансових планів підприємств та організацій; складання фінансових документів, угод про оренду, кредитних угод; управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання; операцій на фінансовому ринку; управлінської діяльності в сфері фінансового ринку, фінансів підприємств різних організаційно-правових форм; управління колективом, який формує фінансову політику підприємства; підготовки пропозицій щодо підвищення фінансових результатів діяльності підприємств.

Можливим місцем роботи випускників можуть бути:

— вітчизняні підприємства та підприємства за участю іноземного капіталу, філії та представництва міжнародних компаній;

— фінансові компанії (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо);

— фондові біржі;

— державні органи виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів;

— науково-дослідні інститути, навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри.

Кафедра обліку та аудиту готує фахівців для проведення бухгалтерської, фінансової та податкової звітності, а також виконання аналітичної роботи підприємств і організацій різних форм власності, здійснення аудиторських перевірок, проведення експертизи правильності прогнозування показників бюджету на державному, регіональному, обласному рівнях та проведення аналізу щодо виявлення нераціонального використання бюджетних коштів; проведення оцінки майна, земельних та інших ресурсів для установ Фонду Державного майна України, Національного Банку України, комерційних банків, страхових організацій і компаній.

Можливим місцем роботи випускників можуть бути:

— вітчизняні та спільні підприємства всіх форм власності, філії та представництва міжнародних компаній;

— фінансові компанії (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо);

— аудиторські компанії;

— фондові та товарні біржі;

— державні органи виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів;

— науково-дослідні інститути, навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри.

Кафедра банківської та страхової справи готує фахівців, які здатні брати участь в управлінні фінансовими ресурсами банківських установ; операцій на фінансовому ринку; проводити аналіз фінансового стану комерційних банків, розрахунків до фінансових планів, складання фінансових документів, складання угод про оренду, кредитних угод; здійснювати розрахунки фінансово-економічних показників установ банківської та страхової справи; займатися управлінською діяльністю в установах банківської сфери як на мікро-, так і макрорівнях.

Можливим місцем роботи випускників можуть бути:

— Національний Банк України;

— філії та представництва міжнародних банківських установ;

— фондові біржі;

— фінансові компанії (комерційні банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо);

— державні органи виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів;

— науково-дослідні інститути, навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри.

Кафедра маркетингу готує фахівців з проблем вивчення суб’єктів ринкової діяльності; формування іміджу фірми; організації рекламної компанії; вивчення ситуації на ринку товарів і послуг, а також конкурентів; підготовки пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності фірми на ринку, її іміджу, участі в організації і проведенні рекламної компанії; керування роботою колективу служби маркетингу, який вивчає міжнародний та вітчизняний ринки; керування рекламною діяльністю підприємства.

Можливим місцем роботи випускників можуть бути:

— вітчизняні та спільні підприємства і організації різних форм власності;

— підприємства оптової та роздрібної торгівлі;

— збутові підрозділи виробничих підприємств;

— рекламні агентства;

— товарні та фондові біржі;

— науково-дослідні інститути, навчальні заклади, консультаційні центри.

Випускники ІМЕФ займають посади економістів, бухгалтерів, банківських та фінансових менеджерів, консультантів з економічних питань, аналітиків, керівників підприємств (організацій) або їх підрозділів, маркетологів, логістиків, мерчандайзерів, іміджмейкерів, фахівців з бізнес-проектування, викладачів економічних дисциплін.

Перелік спеціальностей і спеціалізацій в ІМЕФ постійно оновлюється з врахуванням перспективних направлень та можливостей. На сьогоднішній день в ІМЕФ можна отримати диплом про вищу освіту державного зразка та диплом.

Випускникам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (технікумів, коледжів)надається можливість продовжити навчання на факультетах післядипломної освіти МАУП, на яких здійснюється підготовка фахівців з освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст до рівня бакалавр за напрямами:

Термін навчання на факультетах післядипломної освіти — від 2 років 3 місяців до 3 років в залежності від отриманої у технікумі спеціальності.
Випускники технікумів зараховуються на факультети післядипломної освіти на пільгових умовах. При укладенні контракту на навчання в Дні відкритих дверей діє знижка (до 15%) на перший внесок.
Випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка та диплом, оформлений відповідно до міжнародно-правових норм.
Інформаційне забезпечення слухачів надає Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослав Мудрого. Студенти забезпечуються навчально-методичною літературою, яка видається Академією (входить на вартості навчання).

4. Засновник і ректор МАУП

Засновник і президент Міжнародної Кадрової Академії та Міжрегіональної Академії управління персоналом Щокін Георгій Васильович (нар. В 1954 р.), голова правління Всеукраїнського благодійного фонду "Милосердя", заступник керівників Міжнародного біографічного центру (Англія) й Американського біографічного інституту (США).

Має вчені ступені в галузі психології, соціології та управління, професор богослов’я. Почесний доктор і професор, почесний і дійсний член (академік) університетів та академій України, Азербайджану, Англії, Білорусі, Киргизстану, Куби, Молдови, Польщі, Росії, Румунії, США.

Член редколегій ряду наукових журналів, автор понад 250 праць з питань соціальної філософії, релігієзнавства, соціології, психології, освіти й управління людськими ресурсами. Виступав з науковими доповідями на всесвітніх, європейських і міжнародних форумах у Берліні, Москві, Тегерані, Белграді, Абу-Дабі, Гавані, Києві та інших столицях світу.

Удостоєний орденів Української, Російської та Сербської Православної Церкви, Вірменської Апостольської Церкви, а також багатьох нагород наукових і громадських організацій України, Англії, США, Росії, державних нагород Киргизької Республіки та Республіки Сербія, почесного звання "Заслужений працівник народної освіти України". Міжнародною біографічною асоціацією (Кембридж, Англія) визнаний одним з двох тисяч видатних вчених XX століття, а Американським біографічним інститутом (США) — одним з п'ятисот найвпливовіших лідерів. Лауреат різноманітних премій у галузі науки, культури й освіти.

Ректор МАУП, Головатий Микола Федорович — Голова Правління Конфедерації недержавних вищих закладів освіти України. Кандидат історичних наук (1980), доцент.

Доктор політичних наук (1996), професор.

Дійсний член (академік), професор філософії і політології Міжнародної Кадрової Академії (1997).

Дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування (Росія).

Член-кореспондент Української Академії політичних наук (Україна).

Заслужений працівник народної освіти України. Нагороджений орденами, медалями, грамотами, іншими нагородами.

Народився: 26 серпня 1943 року (Київська Область, с. Гребінки Васильківського району), українець, безпартійний. Батько загинув на війні, мама — пенсіонерка.

Освіта: Закінчив ПТУ № 1 в м. Дніпропетровську (1963 p.), історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечнікова (1969 p.).

Професійна та громадська діяльність:

1968 — 1980 pp. — робота в комсомолі.

1980 -1996 pp. викладач політології; доцент Інституту політології і соціального управління; зав. кафедрою, заступник директора Українського НДІ проблем молоді.

З 1996 року — заступник Міністра України у справах сім'ї та молоді.

З листопада 1998 р. по 5 січня 1999 р. керівник управління гуманітарної політики Адміністрації президента України.

З 10 січня 1999 р. — директор Інституту менеджменту і бізнесу, а з травня віце-президент Міжрегіональної Академії управління персоналом, Голова Правління Конфедерації недержавних вищих навчальних закладів освіти України. З 2004 року ректор МАУП.

Працював у численних групах по підготовці виборів Президента України, народних депутатів, в консультативних комісіях в Комітетах Верховної Ради України, очолював оргкомітети по підготовці конгресів, конференцій, симпозіумів, зустрічей, розробляв і реалізував міжнародні проекти і програми.

Консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Голова експертної комісії Міністерства сім'ї та молоді з молодіжних програм та проектів.

Наукові інтереси: проблеми молоді, студентства, молодіжна політика, політична культура молоді, громадян; політологія; соціологія політики; політичні партії і процеси; політичний маркетинг і менеджмент, політичні технології, політична психологія; демократизація суспільства; соціальна робота; соціологія молоді; психологія спілкування у колективі; управління колективом; громадянське суспільство; духовність та ін.

Автор понад 200 робіт, головні з яких книги та наукові монографії: "Студент: путь к личности." — М., 1982; "Юноше, обдумывающему житье." — М., 1987; "Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення." — К., 1993; "Політична культура студентства: особливості формування у сучасних умовах." — К., 1994; "Социология молодёжи." — К., 1999; "Учись учиться." — К., 2000; "Професія політик." — К., 2000; "Політична психологія." — К., 2001; "Мистецтво політичної діяльності." — К., 2002; "Навчи себе сам." — К., 2002; "Соціологія політики." — К., 2003 та ін.

Зарубіжні поїздки: (обмінні групи, стажування, делегації, молодіжні проекти, заходи, конференції, семінари, міжнародні зустрічі, симпозіуми): ФРН, Італія, Іспанія, Канада, Чехословаччина, Австрія, Франція, Португалія, Польща, Голландія, Бельгія та ін.

5. Видавництво МАУП

Засноване водночас з МАУП. Спеціалізується на випуску оригінальної навчальної літератури, адаптованої до реальних умов економіки та суспільного життя.

Однією з основних складових високого рівня підготовки студентів МАУП стало використання у навчанні освітньої літератури власного Видавництва. На його рахунку понад 400 найменувань видань — підручників, монографій, навчальних посібників з питань управління персоналом, менеджменту та бізнесу, економіки, права, педагогіки, психології та соціології, багато з яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Серед авторів — відомі українські вчені з різних наукових сфер.

Практична спрямованість навчальної літератури Видавництва зробила її добрим помічником і порадником не тільки для тисяч студентів МАУП, а й для наукових працівників, спеціалістів і керівників усіх рівнів у їх повсякденній роботі.

Кожен студент МАУП на початку семестру одержує комплект літератури Видавництва МАУП, що входить до вартості навчання.

Видавництво МАУП — постійний учасник престижних книжкових виставок та ярмарків.

Колектив Видавництва сподівається, що видання МАУП становитимуть інтерес для всіх, хто вивчає та професійно займається питаннями управління персоналом, економіки, менеджменту та бізнесу, права, філософії, психології, соціології та інших наук.

Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого (МБІЦ) Міжрегіональної Академії управління персоналом здійснює інформаційне забезпечення студентів, науковців, фахівців різних сфер діяльності.

Урочисте відкриття МБІЦ, що відбулося 11 грудня 1998 року, ознаменувало появу на бібліотечному небосхилі яскравої зірки, чиї промені мають осяяти навчання українського студентства чудесними променями знань, стануть путівними для тисяч і сотень тисяч людей, що прагнуть вчитися. Таке порівняння не випадкове, адже українське слово "освіта" походить від слова "світло". Розпочавши свій шлях як книгозбірня у 1200 примірників, до 2002 року МБІЦ мав фонд більше 100 000 примірників книг і 50 назв періодичних видань, серед яких як українські газети і журнали, так і зарубіжна преса. Фонд, що за такий короткий час зріс у 250 разів, не вміщувався у відведене для нього приміщення, тому влітку 2002 року його було умовно поділено на технічний та гуманітарний фонди і розміщено у спеціально пристосованих окремих приміщеннях двох різних корпусів Міжрегіональної академії управління персоналом.

У Міжнародний день знань — 1 вересня 2004 року Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр МАУП відсвяткував дві знаменні події: новосілля та присвоєння почесної назви Бібліотеки імені Ярослава Мудрого. На урочистому відкритті Бібліотеки працівникам МБІЦ був вручений символічний ключ від будівлі, презентовані книги, прозвучали привітання та побажання від почесних гостей.

Загальна площа бібліотеки — понад 4000 м2. Бібліотечний фонд — 347 тис. примірників навчальної, навчально-методичної, наукової та довідкової літератури; 250 найменувань спеціалізованих періодичних видань України та інших країн.

До послуг читачів МБІЦ — абонемент, читальні зали гуманітарної, економічної та природничої літератури, а також літератури іноземними мовами, зал періодичних видань та дисертацій, два комп’ютерних зали на 25 місць, де можна скористуватися електронним каталогом, електронною бібліотекою, Інтернетом, сканером та принтером. В читальних залах є окремі кімнати для індивідуальних занять на 5 — 10 місць. У бібліотеці є пункти ксерокопіювання.

Проводиться масова робота:

— книжкові виставки, тематичні та інформаційно — оглядові полиці, інформаційні стенди;

— індивідуально — консультаційна робота.

Приміщення бібліотеки використовується Культурно — просвітницьким центром МАУП для виставок сучасних художників, скульпторів, майстрів прикладного мистецтва. В бібліотеці працює кав'ярня "Буква".

6. Центр по роботі з випускниками МАУП

Межрегіональна Академія управління персоналом – найбільший вищій навчальний заклад України, в якому навчається понад 53 тисячі студентів з багатох країн світу. Для укріплення та розвитку традицій створено Клуб випускників.

Випускники Академії працюють в сферах державної і не державної діяльності, бізнесу, промисловості, науки, освіти. Багато з Вас досягли великих успіхів в професійній діяльності, стали видатними суспільними діячами, висококласними спеціалістами, захистили кандидатські та докторські дисертації.

Діяльність клубу спрямована на об’єднання випускників МАУП – спеціалістів в області менеджменту, економіки, бух обліку, права, медичної та практичної психології, соціології та інших напрямків для творчої співпраці та взаємодопомоги, активізації встановлення дружніх стосунків, солідарних зв’язків між випускниками, підвищення інформаційної культури випускників, сприяння та взаємодопомога в діловій кар’єрі, особистому розвитку, поглибленню професійних знань, підвищенню кваліфікації, ефективності використання інтелектуального потенціалу, обміну ідеями, підтримання ініціатив.

Основна мета діяльності Клубу – об’єднання інтелектуальних, професійних, фінансових, та інших можливостей її членів із метою сприяння розвитку Межрегіональної Академії управління персоналом, пропаганди здобутків, проведення профорієнтаційної роботи щодо залучення молоді до навчання в Академії , сприяння членам Клубу у підвищенні виробничого досвіду, сприяння працевлаштування та розвитку кар’єри випускників Академії, а також задоволення та захист законних соціальних, економічних, професійних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів.

Випускники Академії отримують наступні можливості та привілеї:

— Безкоштовна передплата на тижневик “Персонал Плюс”;

— Отримання освіти, підвищення власного освітньо-кваліфікаційного рівня та надання 10% знижки для отримання вищої освіти власних дітей в системі МАУП для будь-якого освітньо-кваліфікаційного рівня (ліцеї, технікуми, інститути);

— Участь у семінарах , тренінгах та науково-практичних конференціях зі знижкою 10% ;

— Безкоштовне користування Бібліотечним Фондом МАУП;

— Користування в Інтернеті сайтом МАУП “Фотогалерея відомих випускників” та сторінкою “Випускники 1998-2006 років”;

— Придбання навчально-методичного та наукової літератури видавництва МАУП зі знишкою10%;

— Допомога у працевлаштуванні;

— Допомога в організації та в проведенні ювілейних зустрічей, презентацій, постійно знаходитись в колі однодумців;

— Відвідування ресторану “Княжий” (Червонозоряний проспект, 119) зі знижкою 10% від суми замовлення, та ”Диско-бару 119 ” (Червонозоряний проспект, 119) зі знижкою 50% за вхід та 10% від суми замовлення.

Про новини та події, які будуть відбуватися в стінах Академії Ви зможете ознайомитися на сторінках Інтернет сайту.

7. Дистанційна освіта через Internet

Дистанційну освіту від традиційних форм відрізняють гнучкість та можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці і темпі.

Характерні риси:

1. Паралельність. Рівнобіжне з професійною діяльністю навчання, тобто без відриву від виробництва.

2. Охоплення. Одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації (електронним бібліотекам, банкам даних, методичним та навчальним матеріалам, розміщеним у навчальній системі Lotus). Спілкування через мережі зв'язку з викладачами та студентами.

3. Технологічність. Використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий постіндустріальний інформаційний простір.

4. Соціальна рівноправність. Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, матеріального забезпечення студента, (через те, що в більшості випадків одержання освіти в дистанційному режимі обходиться істотно дешевше, ніж традиційними способами).

5. Інтернаціональність. Експорт і імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

6. Нова роль викладача. ДО розширює й обновляє роль викладача, що повинний координувати пізнавальний процес, постійно удосконалити курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень і інновацій.

Позитивно впливає ДО і на студента, підвищуючи його творчий і інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, розвинення навичок володіння комп'ютерною технікою і можливості самостійної координації навчального процесу.

7. Характеристика системи розподіленої дистанційної освіти на базі МАУП

Створена в МАУП система розподіленого дистанційного навчання формує освітнє середовище, у якому забезпечені три основні режими — асинхронного спільного навчання, синхронного спільного навчання і самоосвіти. Викладачі, розробники і адміністратори системи забезпечені повним набором засобів для створення й актуалізації курсів на всіх рівнях організації процесу навчання (масштабованість). Рівні:

— перепідготовка (спеціаліст – друга вища освіта)

— термін навчання: 1 рік 6 місяців;

— підготовка (бакалавр)

— термін навчання: 4 роки 6 місяців;

Напрям: 0502 Менеджмент

Спеціальність: 7.050201 Менеджмент організацій

Спеціалізація: Економіка та управління бізнесом

Напрям: 0501 Економіка і підприємництво

Спеціальність: 7.050109 Управління персоналом та економіка праці

Спеціалізація: Економіка та управління персоналом

Спеціальність: 7.050104 Фінанси

Спеціалізація: Фінансовий менеджмент

Спеціальність: 7.050106 Облік і аудит

Спеціалізація: Облік і аудит

Спеціальність: 7.050108 Маркетинг

Спеціалізація: Міжнародний маркетинг та реклама

Напрям: 0401 Психологія

Спеціальність: 7.040101 Психологія

Спеціалізація: Практична психологія

8. Освітні послуги МАУП: висновки експертів

За сучасної організації вищої освіти задоволення освітніх потреб передбачається через проходження в структурах МОН процедури ліцензування та збільшення ліцензованого обсягу прийому на навчання з відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за конкретною спеціальністю.

Академія впродовж січня — лютого 2007 року підготувала низку ліцензійних справ, за якими експерти, призначені МОН, провели ліцензійні експертизи зі спеціальності «Менеджмент організацій» в Дніпродзержинській, Ковельській, Чернівецькій, Яготинській філіях МАУП, у її Галицькому відділенні, зі збільшення ліцензованого обсягу прийому до магістратури зі спеціальності 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в самій Академії, з підвищення кваліфікації за акредитованими спеціальностями на базі вищої освіти з напрямів «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Психологія», «Політологія».

За результатами проведених експертиз зі спеціальності «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр встановлено, що зазначені філії мають всі необхідні умови та можливості здійснювати освітню діяльність за збільшеного, заявленого ними ліцензованого обсягу прийому на навчання.

Так, експерт, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри логістики Національного авіаційного університету М.Григорак визначила, що Яготинська філія МАУП:

1. Має достатнє кадрове забезпечення для ліцензованого обсягу зі спеціальності «Менеджмент організації».

2. Наявне навчально-методичне та інформаційне забезпечення відповідає потребам ліцензованого обсягу прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

3. Матеріальна база дає змогу здійснювати навчальний процес за ліцензованого обсягу прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра із застосуванням потужної комп’ютерної та офісної техніки.

4. Соціальна інфраструктура закладу, фінансово-майнові гарантії відповідають заявленому ліцензованому обсягу.

Під час проведення експертизи щодо збільшення ліцензованого обсягу прийому на навчання зі спеціальності «Менеджмент організацій» у Ковельській філії МАУП експерт — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету водного господарства та природокористування В.Павлов зробив такі висновки:

1. Навчальний заклад має достатнє кадрове забезпечення для ліцензованого обсягу зі спеціальності 6.050200 «Менеджмент організації».

2. Наявне навчально-методичне та інформаційне забезпечення відповідає потребам ліцензованого обсягу прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зі спеціальності 6.050200 «Менеджмент організації».

3. Матеріальна база дає змогу здійснювати навчальний процес за збільшеного ліцензованого обсягу прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра із застосуванням потужної комп’ютерної та офісної техніки.

4. Соціальна інфраструктура закладу, фінансово-майнові гарантії відповідають заявленому ліцензованому обсягу.

Ознайомившись із інфраструктурою Чернівецької філії МАУП, проаналізувавши організацію навчально-виховного процесу, вивчивши інформаційне, кадрове, навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій», експерт — кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри економічної теорії та менеджменту Чернівецького національного університету 3.Галушка визначив, що цей навчальний заклад:

1. Має достатнє кадрове забезпечення для збільшення ліцензованого обсягу зі спеціальності 6.050200 «Менеджмент організації».

2. Наявне навчально-методичне та інформаційне забезпечення відповідає потребам збільшеного ліцензованого обсягу прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зі спеціальності 6.050200 «Менеджмент організації».

3. Матеріальна база дає змогу здійснювати навчальний процес за збільшення ліцензованого обсягу прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

4. Соціальна інфраструктура закладу, фінансово-майнові гарантії відповідають заявленому ліцензованому обсягу.

5. Чернівецькою філією МАУП укладено угоди з керівниками підприємств Чернівців та Чернівецької області про підготовку для них фахівців спеціальності «Менеджмент організацій».

Експертизу щодо збільшення ліцензованого обсягу підготовки бакалаврів зі спеціальності «Менеджмент організації» у Дніпродзержинській філії МАУП провів доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету В.Шинкаренко, який констатував, що у навчальному закладі створено всі необхідні умові для провадження освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра професійного напряму «Менеджмент організацій».

Група експертів у складі: Є.Кузьміна — доктора економічних наук, професора, декана факультету менеджменту та міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»; Б.Мізюка — доктора економічних наук, професора, декана факультету менеджменту організацій Львівської комерційної академії; В.Рудницького — доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку й аудиту Львівської комерційної академії; М.Крупки — доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Львівського національного університету ім. І.Франка — провела ліцензійну експертизу з підготовки бакалаврів з напрямів «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій»), «Економіка і підприємництво» (спеціальності «Облік й аудит», «Маркетинг», «Фінанси») у Галицькому відділенні МАУП. Експертна група зробила висновок, що в цій філії створено всі необхідні умови для провадження освітньої діяльності згідно з вимогами державних стандартів та рекомендувала продовжити роботу із забезпечення навчального процесу новими прикладними комп`ютерними програмами, доукомплектування бібліотечного фонду україномовними підручниками, рекомендованими МОН.

Ретельну експертизу щодо збільшення ліцензованого обсягу підготовки магістрів зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в МАУП здійснила кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Тернопільського державного економічного університету Н.Тарнавська. Задля підвищення якості підготовки магістрів за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» вона рекомендує адаптувати концепцію освітньої діяльності МАУП з підготовки магістрів за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», а також варіативну частину освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки магістрів до основних положень і вимог Болонської конвенції.

Загальний висновок експерта: Міжрегіональна академія управління персоналом має достатнє кадрове, навчально-методичне і матеріально-технічне забезпечення для збільшення ліцензованого обсягу прийому на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою магістрів за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Також є усі підстави збільшити для Міжрегіональної Академії управління персоналом ліцензований обсяг прийому на провадження освітньої діяльності з підготовки магістрів з напряму 0502 «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на 150 осіб, зокрема 75 — на денній формі навчання і 75 — на заочній формі навчання.

Експертний висновок Управління ліцензування, акредитації та нострифікації МОН за матеріалами збільшення ліцензованого обсягу з підвищення кваліфікації за акредитованими спеціальностями з напрямів «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Психологія», «Політологія» також підтвердив, що МАУП має необхідне кадрове, методичне та інформаційне забезпечення для зазначеної діяльності за збільшеного ліцензованого обсягу, її матеріально-технічна база, застосування у навчальному процесі сучасної комп’ютерної та офісної техніки дають змогу ефективно організовувати навчальний процес з підвищення кваліфікації. Ці справи щодо збільшення ліцензованого обсягу з підвищення кваліфікації розглянуто на засіданнях профільних експертних рад при Державній акредитаційній комісії ДАК з позитивним результатом.

Висновки

22 березня у Міжрегіональній Академії управління персоналом пройшов традиційний День відкритих дверей. Академія гостинно приймала у своїх стінах всіх бажаючих познайомитись з навчальним закладом. Абітурієнти поспілкувались з викладачами і керівництвом Академії, особисто розпитали їх про умови та вимоги до навчання. Традиційно популярними були бізнесові спеціальності.

Майбутні студенти переконались, що в процесі навчання в Академії вони зможуть засвоїти фундаментальний цикл гуманітарних, політичних і соціально-економічних дисциплін, отримати сучасні знання з цілого ряду практично-орієнтованих предметів, зокрема психології управління та прийняття рішень, мистецтва переконувати та слухати інших. І найголовніше, в Академії студенти вчаться застосовувати набуті знання для досягнення як власного, так і суспільного добробуту.

Цього дня 231 найбільш далекоглядних з гостей вже отримали знижку, завітавши до Академії, на обрану спеціальність, з них студентами Президентського університету стануть 157 осіб. У технікумах при МАУП навчатимуться 74 студенти. Прийшовши до Академії у день відкритих дверей вони отримали знижку. А ті, хто не встигли завітати цього разу, матимуть таку нагоду у наступний — день відкритих дверей — 17 квітня.

Список використаних джерел

1. "Быть первыми — почетно и ответственно" // Персонал. — 2004. — № 10. — С. 93 – 94

2. Жупанський О.Видавництво МАУП помічник освітянина // Книжковий клуб плюс. — 2006. — № 1. — С. 36-38

3. Межрегиональная академия управления персоналом отпраздновала 15-летие // Персонал. — 2004. — № 5. — С. 5 – 9

4. Новини Академії // Персонал. — 2005. — № 11. — С. 91-93

5. Петренко К. У МАУП — Український культурно-просвітницький центр // Українська культура. — 2004. — № 4. — С. 23

6. Свірень М.Вищий навчальний заклад як соціально — культурна система: від концепції до практики // Персонал. — 2005. — № 6. — С. 66 – 70

7. Терно В. Освітні послуги МАУП: висновки експертів // Персонал плюс. — 2006. — № 9. — С. 15

8. Щекин Г.МАУП на пороге XXI века / Г.Щекин // Персонал. — 2000. — № 1. — С. 73-75

9. Щекин Р.Социально-экономическое развитие: МАУП-15 // Персонал. — 2004. — № 2. — С. 4-11

10. http://www.maup.com.ua